ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Събития от живота на съюзната организация на слепите Варна
Екскурзия Русе Гюргево
Екскурзия до гр.Русе - гр.Гюргево
посещение на Шуменската крепост
Посещение на Шуменската крепост
Съюзни членове в Жеравна
Съюзни членове на екскурзия в Жеравна
Балчик - Ботаническа градина
Балчик - Ботаническа градина
Плиска - Базилика
Плиска - Базиликата
Кулинарна изложба
Кулинарна изложба приготвена от съюзни членове
Фара на Дуранкулак
Фара на Дуранкулак
13 ноември Международен ден слепите
Отбелязване 13 ноември - Международният ден на слепите

клиника

СТАТИИ

За доброто старо време

ЗА ВИНОТО

 

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
65 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА

През 2021 година Съюза на слепите в България с гордост отбелязва 100 годишен юбилей. От създаването на първото Дружество на българските слепи през 1921 г. до днес, ССБ се развива, преживявайки превратностите на историята, за да се превърне в една авторитетна национално представена организация на и за хора със зрителни увреждания .

ДЪРЖАВЕН ИНСТИТУТ ЗА СЛЕПИ

Делото на слепите в България, започва с грижата за възпитание и образование на слепите деца. След освобождението видният деец на културата, науката и просвещението, проф.д-р Иван Шишманов, активно действа за включване на децата със зрителни и други увреждания в образователната система на младата българска държава. Основна негова заслуга е идеята за откриване на учебно заведение за обучение и възпитание на слепи деца. След проучване на чуждият опит, през 1905 г. започва организацията по създаване на специализирано училище за деца с нарушено зрение, което се открива официално на 11 декември същата година. Името на новосъздаденото училище е Държавен институт за слепи. Пръв директор на новото учебно заведение става д-р Стойчо Донев. В правилника на Държавният институт за слепи е записано: „Задачата на института е да даде прибежище на слепи деца от двата пола, като се погрижи да ги възпитава, обучава и научи на някои занятия, чрез които да могат да изкарват по възможност самостоятелно прехраната си“. Правоприемник на ДИС днес е училището за деца с нарушено зрение във Варна, което с гордост носи името на големия българин – професор, доктор Иван Шишманов.

ДРУЖЕСТВА НА СЛЕПИТЕ

Държавният институт за слепи дава на деца от 7 до 14 годишна възраст, прогимназиално образование, подготовка по музика и полезни занаяти, но след завършването им остават по домовете си и никой не се грижи по нататък за тях. тежките за страната следвоенни години, многократно се правят опити за организиране на дружество от възпитаници на Държавният институт за слепи. Начало на организираното сдружаване на слепите в България е поставено от Група съмишленици: Стефан Ненков, Стоян Орозов, Петър Манев, Николай Бехтеров и Никола Диклич, които учредяват в гр. София на 28 март 1921 г. Дружество на българските слепи. За председател е избран Никола Диклич, учител по музика в Първа девическа гимназия и преподавател по пиано в Държавният институт за слепи. Основна цел на дружеството е грижата за многостранните материални и културни интереси на своите членове. Да помага на занаятчиите за доставка на материали, да им открива работилници и да се грижи за продажбите. За музикантите да създаде музикална библиотека, специален нотен шрифт за слепи, да им организира оркестри, да урежда концерти и да ги настанява на работа в частни локали. Основателите на първото дружество са предимно музиканти, затова успяват да създадат професионален оркестър с диригент Бехтеров. В едно от първите си начинания, настоятелството на ДБС, създава на 20 февруари 1922 г.нова организация, Дружество за покровителстване на слепите в България, в което влизат слепи и виждащи приятели. Основната му цел е да извършва благотворителна дейност и да осъществява връзка с обществеността. Непосредствените задачи на новоучреденото сдружение са: подпомагане образованието на навършилите 14 години незрящи, не преминали през Държавният институт за слепи, организиране на курсове за обучението им, създаване условия за труд, като изгради дом-работилници за слепи мъже. Настоятелството на ДБС започва разнообразна дейност, поддържа създаденият професионален оркестър, грижи се за общежитие за слепи, организира работилници за занаятчиите, снабдява библиотека с брайлови книги и организира дарителски акции за набиране на средства. В България се създават и други дружества за хора изгубили зрение по време на професионалният си живот. Най-старата организация на слепи у нас, основана през март 1920 г., е Дружеството на ослепелите от войните „Тъмнина“. Паралелно се развива Дружество „Мрак“ на ослепелите от трудови злополуки, осигурени при фонда „Обществени осигуровки“. ДБС създадено от възпитаници на Държавният институт за слепи и други слепи, музиканти, занаятчии и дребни търговци, не без основание има претенции за водеща роля сред другите тогавашни организации. След промяна наименованието на сдружението в Съюз на слепите в България през 1946 г., новото ръководство с председател Стефан Ненков, предлага идеята за обединение. Обединяването на трите сдружения ССБ, дружество „Тъмнина“ и дружество „Мрак“ е извършено през 1956 г., с този акт се създава съвременният Съюз на слепите в България.

65 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРНА

С Учредително събрание проведено на 14 март 1956 година се създава Варненската регионална организация на слепите. В началото РС обединява Варненски и Шуменски окръзи. Регионалната структура включва пет първични организации и една производствена с общ брой 75 членове. Това са: ПО Варна; ПО Попово; ПО Кочево, Шуменско; ПО Толбухин; училищно ПО „Георги Димитров“ и „Николай Островски“ Варна; Производствена ПО Варна. Активен организационен живот провежда само производствената организация Варна. в След смяна на няколко ръководителя, края на 1957 г. председател на РС става Румен Колев. . По същото време започва изграждането на специализирано предприятие за незрящи работници „Успех“. Организационната дейност в началните години е съпроводена с много трудности, свикваните общи събрания често са се проваляли, поради липса на транспорт, на средства и водачи. Успешното развитие на регионалната организация Варна, е тясно свързана със завършилите, по това време училища за деца с нарушено зрение, „Николай Островски“ и „Георги Димитров“, по-късно на УДНЗ „проф. д-р Иван Шишманов“ и наличието на производствено предприятие, осигуряващо трудова реализация на слепите. През 1956 г., се основава социално предприятие с производствен характер, със задача да се грижи за трудовото, битовото и културно устройване на трудоустроени работоспособни слепи хора от Варненски, Толбухински, Търговищки и Силистренски окръзи. В единственото помещение заемащо площ от 100кв.м., при крайно лоши условия започват работа 14 души – с основно производство плетене на дамаджани и буркани за нуждите на града и окръга. През 1961 година на ул.“Клемент Готвалд“ №3, днешна ул.“Петко Стайнов“, е направена първата копка за изграждането на пп „Успех“ за производствена и административна сграда и работническо общежитие, на площ от 12 дка. Завършените сгради влизат в експлоатация през месец май 1962г. с разпореждане 2379 на МС на предприятието е предоставено производството на електроинсталационни материали: скоби антигронови, силови клеми, лустер клеми, розетки двойна и единична. През 1965г. За механизиране труда на слепите и постигане на по-висока производителност е приета програма за внедряване на нови производства. В края на 1975г. слепите работници в ПП“Успех“ са 400. Бъдещето развитие на предприятието се решава в перспектива с извършената преработка на генералния план и до края на 1963г. са построени нова производствена сграда, галваничен цех, жилищни блокове, детска градина и културен дом. За пръв ръководител на работниците в производството и избран Илия Петров, после Стефан Новаков – за управител. След него Цоньо Събев – директор, а от 1962г. Янаки Градев, Георги Митев, Румен Колев, Димо Тотев, Соня Иванова и Ваньо Калинов. Първи председател на РС е Нестор Несторов, следват Атанас Панайотов, Янаки Градев, Георги Митев, Владимир Желев, Динко Лалов, от 1968 г. отново Георги Митев, Стоян Митев, Методи Андонов. Изминалите 65 години Варненската регионална организация преживява бурно развитие, многократно е повишена числеността, осигурявана е трудова реализация, жилища, почивка и рехабилитация. За задоволяване потребностите на своите членове са провеждани масови културни, музикално-творчески туристически и спортни дейности. Днес Регионалната структура включва 6 териториални организации: ТО Варна I, ТО Варна II, ТО Добрич, ТО Генерал Тошево, ТО Вълчи Дол, ТО Девня, с общ брой 800 членове. Председател на Регионалната организация Варна е Христо Шипанов.


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com