ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Инструменти и полезни приложения в Windows

Дефрагментиране и оптимизиране на дисковете.

В процеса на работа се налага често да записвате и триете информация от дисковите устройства, при което данните от една папка или файл се записват в различни сектори на диска. Това предизвиква фрагментиране на записаните данни на твърдия диск и изисква допълнителна работа за търсене, забавяща компютъра. Сменяемите устройства за съхранение, като например USB флаш устройства, също могат да се фрагментират и да работят по-бавно. Инструмента за дефрагментиране и оптимизиране на дисковете в Windows пренарежда фрагментираните данни, като събира отделните части на едно място за да могат вашите дискове и устройства да работят по-ефективно. В Windows 10 Анализирането и фрагментирането се изпълняват автоматично по график, но може също така да се стартират и ръчно. Оптимизирането на устройствата може да помогне на вашия компютър да работи по-гладко и стартира по-бързо. За да проверите състоянието ги оптимизирате РЪЧНО, следвайте тези стъпки:
1.Активирайте „Старт“ изгледът с клавиша Windows.
2.Със стрелка нагоре попадате на списъка с всички приложения. С буквата, А, бързо ще намерите папката „Административни инструменти“. Разгърнете списъка на папката със Space.
3.От списъка със стрелките намерете Дефрагментиране и оптимизиране на дискове“.
4.Отваря се диалог „Оптимизиране на дискове“. В таблица е показано състоянието на наличните дискове в компютъра. Изберете от списъка съответният диск, проверете процента на фрагментиране, който се намира дясната колона на таблицата. Ако стойността е над 10%, трябва да се дефрагментира. Намерете с Tab първо бутона „Анализирай“, след това „Оптимизиране“ и потвърдете. Изчакайте процеса да приключи, проверете състоянието на диска в проценти и затворете диалога с бутона OK.
Забележка: цялата информация от диалоговият прозорец може да прочетете с комбинацията Insert + B.

Почистване на диск.

1.Намерете папка „Административни инструменти“, разгърнете списъка. Изберете със стрелките „Почистване на диск“, потвърдете с Enter. Отваря се диалогов прозорец за избор на диск за почистване.
2.С Tab се придвижвате, избирате устройството от ComboBox списък. Потвърждавате бутона OK.
3.Започва процес на пресмятане размера на файловете, които е възможно да се премахнат. Отваря се диалог с предложение за почистване, съдържащ списък от файлове за изтриване и освобождаване на дисково пространство. Добре е, преди да продължите с почистването, да прочетете цялата информация от диалога с комбинацията Insert+B.
4.Придвижвате се със стрелките по предложеният списък, пред всеки елемент има Check Box, избирате кой файл да бъде изтрит, като маркирате или размаркирате със клавиша Space. След избора намерете и потвърдете OK бутона. Отново на екрана се появява диалог за повторно потвърждаване , натиснете бутона „OK“ за да започне самият процес на почистване.

Създаване на устройство за възстановяване.

Когато компютъра не се стартира, може да използвате устройство за възстановяване, за връщането му в начално състояние или за отстраняване на неизправности. Ако архивирате системните файлове на това устройство ще можете да го използвате и за преинсталиране на Windows. Възстановяване на системата ще намерите от Административни инструменти. Следвайте стъпките:
1.Отворете „Старт“ меню с клавиша на Windows. Със стрелка нагоре фокусирайте на списъка с всички приложения. Ако клавиатурата е на български, с буква А намерете папка „Административни инструменти“, разгърнете списъка със клавиша Space.
2.Намерете със стрелките „Създаване на устройство за възстановяване“ и потвърдете с Enter. 3.Отваря се диалогов прозорец „Устройство за възстановяване“. Придвижете се с Tab до CheckBox Архивиране на файловете, потвърдете архивирането със Space.
Забележка: преди да продължите пригответе празно USB флаш устройство. Задайте да се архивират файловете. Изчакайте да приключи процеса на архивирране.

Защита на системата – точка за Възстановяване на системата.

Защитата на системата е функция, която редовно създава и записва информация относно системните файлове и настройки на компютъра. Защитата на системата също така записва предишни версии на файлове, които сте променили. Тя записва тези файлове в точки на възстановяване, които се създават преди важни системни събития, като например инсталирането на програма или драйвер на устройство. Точките на възстановяване също се създават автоматично веднъж на седем дена, ако през предишните седем дена не са създадени други точки на възстановяване, но можете да създадете точки на възстановяване и ръчно по всяко време. Защитата на системата се включва автоматично за диска, на който е инсталирана операционната система Windows. Защитата на системата може да се включи само за дисковете, които са форматирани чрез файловата система NTFS. Ако компютърът ви работи бавно или не работи правилно, можете да използвате възстановяването на системата, за да върнете системните файлове и настройки на компютъра към предишен момент във времето с помощта на точка на възстановяване. Програмата за възстановяване на системата препоръчва последната точка за възстановяване, която е създадена, преди да бъдат направени големи промени, като например инсталиране на програма. Можете също да избирате от списък с точки за възстановяване. Опитайте да използвате точките за възстановяване, които са създадени преди датата и часа, когато сте забелязали проблемите. За да се възползвате от опцията за възстановяване на системата трябва да включите създаването на точки за възстановяване на системният диск.
Включване на „Възстановяване на системата“ на определен диск.
1.За Windows 10 отворете „Настройки“ с бърз клавиш W +I. Ако интерфейса е на български с буквата С намерете „Система“, натиснете Enter.
2.Дайте един Tab. От списъкът с видове настройки на „Система“, намерете със стрелките „Относно“ и натиснете Space, разгръща се страница със спецификация на устройство с данните за компютъра.
3.Потърсете с Tab линка „Защита на системата“ и потвърдете. Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
4.Отваря се диалогов прозорец Свойства на системата. Намерете с Tab списък с локалните дискове. Изберете със стрелка локален диск C (система), с включена защита.
5.С Tab намерете първо бутона „Конфигуриране“ и потвърдете с Enter.
6.Отваря се диалогов прозорец системна защита на диска. Изберете радио бутона „Включване на защита на системата“. Продължете с Tab до плъзгач „Максимална употреба“. С лява, дясна стрелка може да придвижвате плъзгача и така да определяте в проценти заделено място на диска, използвано за защита на системата. Ако желаете да има точки за възстановяване на системата, задължително трябва да зададете най-малко 5%максимално място, в противен случай няма да има такива. След запълване старите точки се изтриват автоматично и на тяхно място се създават нови. Щракнете върху бутона OK.
7.Фокуса се връща отново в диалога „Свойства на системата“ – „в таба Защита на системата“. Намерете с Tab бутона „Създаване“, за да създадете ръчно точка на възстановяване на системата за определена дата. Активирайте „Създаване.“ Дайте име на точката и следвайте стъпките от диалоговият прозорец.
8.Когато има създадени точки за възстановяване, след активиране на линка за функцията „Възстановяване“, се отваря диалог съдържащ таблица с възможните точки по дати на създаване за възстановяване на системата. Избирате точката със стрелките и на екрана ще се отвори активен бутон „Напред“. Активирайте го, преди да започне процесът на възстановяването ще се отвори диалогов прозорец с предупреждение, в който отново трябва да потвърдите OK бутон.

Как да използвате Гласов рекордер в Windows 10.

Гласов рекордер е приложение за записване на лекции, разговори и други звуци, което в предишни версии на Windows се наричаше Звукозапис. Преди записване, проверете и направете настройка на микрофона. Намирането и стартиране на Гласовият рекордер е възможно от списъка на всички приложения в „Старт“ меню. Ако го ползвате често, създайте пряк път на Работният плот или в лентата за бърз достъп.
1.Натиснете клавиш с емблемата на Windows,фокуса застава в полето за търсене. Преминете със стрелка нагоре в списъка с всички приложения.
2.Натиснете началната буква Г, за бързо придвижване в списъка до Гласов рекордер. Потвърдете избора с Enter.
3.Фокуса застава на бутона „Стартирай записването“. За стартиране процеса, натиснете клавиша Space. Когато записването започне на фокус е активен бутона „Спри записването“, отново със Space спирате процеса.
4. Придвижвате се с Tab в прозореца на Гласовият рекордер. Ще намерите бутон за прослушване и списък със записаните файлове. По списъка със записаните файлове се придвижвате със стрелките. От контекстното меню, активирано върху избраният файл, може да намерите опциите за преименуване и изтриване. Файловете по подразбиране се съхраняват в папката на администратор – Документи - Звукозапис.

Запис на CD/DVD компакт диск

Ако имате оптично записващо устройство, може лесно да запишете CD или DVD диск. Използвайки CD или DVD устройството, можете да прехвърляте и запазвате съдържание от компютъра си на сменяем носител. Оптичното устройство много години е било използвано за инсталиране на системата Windows , софтуер и хардуер, за гледане на филми и музика с DVD или CD плеъри. Но сега оптичните устройства са изгубили голямото си значение. Много от съвременните компютри и лаптопи се предлагат на пазара без включени оптични устройства. Но все още много потребители ги използват. Windows 10 предлага вграден инструмент за записване, който позволява да запишете ваше CD или DVD много бързо. Записването започва след поставяне на празен записваем диск в устройството. Качеството на записа е достатъчно за нормална употреба, без да използвате друг софтуер. Има няколко стъпки, които трябва да следвате за да запишете CD или DVD.
1.Поставяте празен диск в чекмеджето на записващото устройство. Изчаквате, системата автоматично ще идентифицира нов CD или DVD.
2.Отваря се диалогов прозорец „Как желаете да използвате диска“, който съдържа два радиобутона. Изберете радио бутона запис за CD\DVD Player. Ако диалога не се отвори автоматично, отидете на Работният плот от Моят компютър, намерете CD\DVD устройството и го отворете.
3.След това на екрана се отваря празна папка на диска, в която да поставите файловете за записване.
3. Потърсете от папките в компютъра файловете, които ще записвате. Това може да са файлове от типа на аудио - MP3; видеоклипове - AVI, MP4; снимки - JPG, JPEG; документи - PDF, DOC и други. Избирате и копирате със Ctrl + C файловете от компютъра.
4.Със Alt + Tab се прехвърляте в диска. Поставяте със Ctrl + V временните файлове в празната папка за запис. Забележка: при избора на папки и файлове за запис на един CD диск, следете техният общ размер да не прехвърля размера на 700 MB. За DVD ограниченията за размера са 3,5 GB.
5. Уверете се че временните файлове за запис са размаркирани с F5. Активирайте с Application контекстното меню.
6 Със стрелка надолу търсите командата Запиши тези файлове на компакт диск 7.Активирате с Enter и се отваря съветника за запис на компакт диск.
8. С Tab Потърсете бутона Напред/Next и потвърждавате с Enter.
9.На екрана се появява прозорец с два радио бутона. Първият предлага да се направи аудио диск за стандартни плеъри. В този формат поради големият обем на музикалните файлове на един диск може да се съберат около двадесетина песни. Вторият бутон разрешава да се направи диск с данни за ползване от компютри и някои плеъри. При този формат на CD диск може да се съберат около 200 MP3 файла. Изберете със стрелките радио бутон за данни за компютри и някои аудио плеъри. За текстови, снимкови или друг тип файлове това важи също.
10.След като е избран формата на записа с Tab отивате на бутона Напред и потвърждавате с Enter. 11.Отваря се диалогов прозорец, от който следва: първо да въведете в Edit поле име на диска; второ да изберете от списък скорост на записа. Колкото е по-ниска скоростта, толкова по-качествен е записа. Започва изпичане на диска и програмата съобщава прогреса на изпълнението в проценти.
12.След приключване на задачата, чекмеджето с диска се отваря автоматично. Задължително трябва да намерите с tab бутона Край, Finish и да потвърдите с Enter, за да се затвори Съветника за запис на компакт диск.

Калкулатор

Операционната система Windows 10 включва приложението калкулатор, което предлага различни режими на работа. Интерфейса е достъпен за работа с екранен четец и гласов синтезатор. Калкулатора може да намерите от „Старт“ меню от списъка на всички приложения.
1.Натиснете клавиша на Windows, дайте стрелка нагоре за да се фокусирате на списъкът с всички приложения. Ако интерфейса и клавиатурата са на български, натиснете буквата К и със стрелка надолу намерете „Калкулатор“. Потвърдете избора с Enter. Преди да започнете работа с калкулатора, включете Num Lock клавиша на цифровата клавиатура.
2. Програмата предлага различни режими на работа според конкретните задачи за изчисляване. Първият режим има стандартен изглед на калкулатор. На екрана е показан дисплеят, бутоните за цифрите и аритметичните действия. Синтезатора съобщава въведените цифри и зададените действия от дисплея. Ако дисплеят е занулен, ще чуете „изгледът е нула“. Всички нововъведени данни се съобщават от синтезатора. Преди извършване на пресмятане набирате първо цифра след това действието, при събиране чувате цифрата плюс, при изваждане цифрата минус, за умножение цифрата пъти и за делене цифрата делено на. Крайният резултат – равно на, получавате с Enter. С командата Copy може веднага да копирате резултата и да го поставите в друг документ. Изчистването и зануляване на дисплеят става с Escape.
3.Режими на работа. Придвижване в основният прозорец на калкулатора става с клавиша Tab или обратно със Shift + Tab. Списъка с режими се намира с 2 пъти Shift + Tab до бутона отваряне на навигацията и потвърждаване с Enter.
4.Списъка съдържа 19 режима на работа. Придвижването става със стрелките. Функциите на различните режими предлагат практични възможности за изчисления и конвертиране между различни мерни единици на физическите величини, валути, време и дати. Да разгледаме по-подробно режима за конвертиране на валута.
1.Отворете калкулатора. Намерете със Shift + Tab бутона „отваряне на навигацията“, потвърдете с Enter.
2.Отваря се списъка с режими, продължете със стрелките до „Валута“ конвертор, натиснете Space. Разгръща се секцията за конвертиране на валута.
3.Първо трябва да изберете началната валута, от която да се конвертира, след това крайната валута. Един Tab води до ComboBox, списък за избор на „единица за въвеждане“, избирате със стрелките началната валута.
4.Продължете с Tab до „изходна единица“, за да изберете със стрелките крайната валута. Преди конвертиране проверете от линка дали са Актуализирани обменните курсове за текущата дата.
5.Изберете от цифровата клавиатура стойността на въвеждащата валута, резултатът от конвертирането се изчислява автоматично. Гласовият синтезатор съобщава цялата информация.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com