ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Полезни функции и вградени програми в Windows

Операционната система Windows предлага някои полезни функции и вградени приложни програми, които помагат на потребителя за по добрата организация и работа с компютъра.
На тази страница ще намерите следните теми:

  • Пряк път до папки и файлове
  • Бърз достъп до програми и приложения
  • Създаване на горещи клавиши-Hot Keys
  • Информация и почистване на хард диска
  • Дефрагментиране
  • Запис на CD/компакт диск
Бърз достъп до програми и приложения.

Стандартно инсталираните програми на компютъра могат да се намерят и отворят в Старт менюто, от падащият списък на sub меню Програми. Повечето програми нямат изведени икони за бърз достъп на работният плот. Но ако ползвате често някои от тях и желаете да имате бърз достъп, може да копирате и да поставите иконите им на Работният плот. Това се извършва по следният начин 1 С Windows бутона се отваря списъка на Старт меню. 2 Със стрелка надолу търсите Програми Sub menu. 3 Със стрелка надясно се отваря падащият списък на това подменю. Със стрелки нагоре или надолу избирате желаната приложна програма. Например за упражнение намерете Принадлежности Sub menu, след това надясно и със стрелка надолу се фокусирайте върху приложната програма Калкулатор. 4 С бутон Application отворете списъка на контекстното меню и със стрелка намерете командата Копиране и потвърдете с enter. Забележка: когато копирате програми за икони на работният плот използвайте командата Copy от списъка на контекстното меню. 5 Отивате на DeskTop с клавиша Windows + D и пействате с Контрол + Ви. Иконата на програмата Калкулатор ще се появи наРаботният плот. Ако желаете с Delete може да премахнете поставените икони от Работният плот, без това да изтрие инсталираната програма, папка или файл. Иконите са само файлове за преки пътища, а не самите обекти.

Създаване на горещи клавиши, (Hot Keys)

На иконите изведени на Работният плот, може да се създадат така наречените "горещи клавиши,Hot Keys". Тези бързи клавиши представляват комбинация от два контролни бутона плюс една буква от английската азбука. Когато ги натиснем, директно се стартира съответната програма, или се отварят папките и файловете. Ето стъпка по стъпка пътя за създаване на "горещ клавиш". 1. Фокусирате се на Работният плот и селектирате иконата на която желаете да създадете "горещ клавиш". 2. Натиснете Alt + Enter, ще се отвори диалога на Свойствана съответният обект. 3. Натиснете няколко пъти клавиша Tab, докато намерите полето за клавишната комбинация. Ако не съществува, ще чуете: Клавишна комбинация, Hot Keys, Няма. 4. За да създадете клавишна комбинация, натиснете например началната буква от името на обекта на латиница. Това е достатъчно. Програмата автоматично ще добави Alt + Ctrl пред буквата. 5. Продължете с Tab до бутона Приложи и натиснете Enter. 6. Отново обходете с Tab полетата и в полето за клавишната комбинация ще чуете новосъздаденият горещ клавиш. Например, ако сте въвели буквата S, ще чуете комбинацията: Alt + Ctrl + S. 7. За да завършите, намерете с Tab бутона OK и натиснете Enter.

Информация и инструменти за подобряване работата на хард диска

Операционната система Windows XP предлага приложни функции като Почистване и дефрагментиране на Хард диска, изпълнението на които ще подобрят и ускорят работата на Вашият компютър. За да получите информация за размера на капацитета, заетата и свободната част от локалният диск и да намерите инструментите за почистване и дефрагментиране изпълнете следните стъпки: 1. Влизате с enter в директорията Моят компютър, ако има само един дял със стрелките избирате локалният диск. Ако диска има повече от един дял, повтаряте това действие за всеки един дял. 2. С бутона Application отваряте контекстното меню. Със стрелка нагоре търсите опцията Свойства и с Enter потвърждавате. Това може да стане без менюто с бърз клавиш Alt + enter. 3. Отваря се диалоговият прозорец Свойства на съответният локален диск. 4. Информация за типа, файловата система, размера на използваното и размера на свободното пространство от диска може да прочетете с Jaws курсора, или без прекъсване с комбинацията Insert + B. 5. След като се запознаете с информацията, с един tab отивате на бутона Почистване на диска. Активирайте го с Enter и ще започне процес на сканиране на диска, за установяване на излишните временни и ненужни файлове. Изчаквате, след приключване ще се появи нов прозорец Почистване на диск, в който има предложен списък с възможни файлове за почистване. 6. Със стрелките ще се придвижите по списъка с резултатите. Пред всеки елемент от този списък има CheckBox. Отметки се правят или премахват със SpaceBar. От това каква отметка има елемента, зависи какво ще бъде последващото действие. 7. След потвърждение на бутона OK програмата извършва почистването и компресирането само на зададените с отметка групи файлове от диска. Забележка: Не разрешавайте да се компресират големи количества файлове, премахвайте отметките, ако програмата по подразбиране ви предлага това. Процеса на компресиране е бавен и особено за по слаби компютри може да доведе до забиване и загуба на данни.

Дефрагментиране.

След почистването на диска, от същият диалогов прозорец с Ctrl + Tab, преминавате в следващият таб Инструменти. В тази страница има три бутона , Проверка за грешки, Дефрагментиране и Архивиране. Имайте предвид, че тези процеси са бавни, особено за по-слаби компютри. Ще препоръчам да се възползвате само от дефрагментиране на твърдият диск. Това е много полезна операция, след която се ускорява работата на компютъра. Редовното преподреждане на данните е необходимо, ако често записвате и триете информация от твърдият диск. В процеса на работа данните от една папка или файл се записват в различни сектори на диска. Това затруднява и забавя търсенето на информацията. Процеса на дефрагментиране извършва събиране на отделните части от даден обект на едно място. 1. За да стартира процеса, намерете с tab бутона Дефрагментиране и натиснете Enter. Ще се отвори нов диалог Disc Defragmenter. 2. С Tab ще намерите двата активни бутона Анализ и Дефрагментирай. Ако желаете да видите първо състоянието ,натиснете бутона Анализ. След анализа състоянието ще бъде представено във вид на цветна графика. Това ще ориентира потребителя за нуждата от тази процедура. Ако цветовете са групирани и липсват червени сектори, не е нужно да се губи време за дефрагментация. Но анализа не е задължителен и винаги при редовна работа с компютъра се налага преподреждане на данните. 3. Препоръчвам да прескочите Анализа и да натиснете направо Enter върху бутона Дефрагментирай. Процеса се стартира. Прогреса на изпълнението се съобщава в проценти. Ако продължи по-дълго, може да се информирате за състоянието с Insert + Tab. 4. След приключване на дефрагментацията, се появява диалог, който уведомява за завършеният процес. Натиснете Enter върху бутона OK. 5. Фокуса се връща отново на екрана с Disc Defragmenter. Ако желаете да продължите процедурата и с другите дялове на диска, намерете с Tab техният списък. 6. Със стрелките изберете и маркирайте следващото дисково устройство и повторете стъпките. 7. Като приключите, или ако желаете да прекратите дефрагментирането затворете с Alt + F4. Натиснете Escape за да затворите и диалога на Свойствата. Забележка: Не използвайте функцията Архивиране.

Запис на CD/компакт диск

За да се запишат файлове на компакт диск, компютърът трябва да има DVD/CD-RW записващо устройство. Ето стъпка по стъпка изпълнението на тази задача с вградената приложна програма на Windows. 1.Поставяте празен диск в чекмеджето на записващото дисково устройство. Изчаквате, стандартно програмата отваря автоматично папката на диска. Ако диска е празен, чувате No Items. Ако все пак папката не се отвори, отидете на DeskTop и отворете Моят компютър. Намерете CD\DVD устройството и го отворете. 2. Отново с Windows + D се фокусирайте на DeskTop. Потърсете папките с файлове, които ще записвате на компакт диск. 3.Маркирате папката, или само файловете. Забележка: при избора на папки и файлове за запис на един CD диск, следете техният общ размер да е под 700 MB. 4.Давате команда Copy със Ctrl + C. 5 С Alt + tab се прехвърляте в празната папка на диска. 6. Пействате с Ctrl + V,(ВИ), копираните данни. 8 Активирате с Alt button Файл менюто. 9 Със стрелка надолу търсите командата Запиши тези файлове на компакт диск 10 Активирате с enter и се отваря съветника за запис на компакт диск. 11 С tab търсите бутона напред, Next и потвърждавате с enter. 12 Ако е празен диска и се прави запис за първи път на музикални файлове, на екрана се появява прозорец с два радио бутона. Първият предлага да се направи аудио диск за стандартни плеъри. В този формат поради големият обем на музикалните файлове на един диск може да се съберат около двадесетина песни. Вторият бутон разрешава да се направи диск с данни за ползване от компютри и някои плеъри. При този формат на CD-R диск може да се събере музика до 700 MB, или това са около 200 песни. Изберете със стрелките нужният бутон. За текстови, снимкови или друг тип файлове това не важи. 14. След като е избран формата на записа с tab отивате на бутона Напред и потвърждавате с enter. 15 Ако сте избрали запис на диск с данни за компютри и някои CD плеъри , започва изпичането на диска и програмата съобщава прогреса в проценти. 16. В случай че сте избрали аудио формата за стандартни плеъри се отваря прозореца на Windows Media Player. Тук с tab намерете бутона Burn и го стартирайте с enter. след това започва изпичането на диска. 17 .След приключване на задачата, чекмеджето с диска се отваря автоматично. Задължително трябва да намерите с tab бутона Край, Finish и да потвърдите с Enter, за да се затвори Съветника за запис на компакт диск.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com