ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се поддържа от Superhosting.bg

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel 2016

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

ШОУДАУН - спорт за хора зрителни увреждания

Състезатели в турнир по Шоудаун - фитнес зала на дома на културата на слепите Варна

Виж още за Шоудаун тук

клиника

Windows 10

Начални екрани в Windows 10

Това ръководство се отнася за работа с Windows 10 Pro със софтуерен екранен четец Jaws v.18 и български гласов синтезатор SpeechLab , за потребители с нарушено зрение. В него се описват отделните Начални екрани, достъпността на изгледа за екранните четци, съдържанието на елементите и навигацията с клавишите в тях. След включване на компютъра започва да се зарежда операционната система Windows, която управлява персоналният компютър. Операционната система взаимодейства със софтуерните приложения , инсталирани на компютъра, и му позволява да комуникира с други компютри и други типове хардуер, като принтер, скенер, модем или мрежова интерфейсна карта. Когато се зареди Windows и стартира екранният четец, следва да чуете гласовият синтезатор. Потребителят може да избира между два варианта за начален екран – Стартов екран или Работен плот.
В новият изглед на Стартовият екран на Windows 10 елементите изглеждат като графични плочки, които активирани могат да показват новини от приятелите ви, нови имейли, известия за приложенията и следващата среща на календара ви с един поглед, без дори да отваряте други приложения. Движението между плочките става с клавиш Tab. Стартовият екран може да се организира и подреди от потребителя с помощта на контекст менюто, като преоразмерява, премахва, добавя и размества плочки, както пожелае. Стартовият екран съдържа освен плочките и списък с всички приложения подредени по азбучен ред, от който със стрелките намирате всички приложения, инсталирани на компютъра ви. От списъка на приложенията с контекстното меню може да отваряте приложения, да ги закачате на лентата на задачите или на работния плот.
Стартов екран.
1. Натиснете Windows клавиш за да се покаже изгледът на Стартовия екран.
2.По подразбиране фокуса застава на търсене. Чувате поле за търсене Edit. Ако търсите приложение, папка или файл, тук може да въведете името му, набирайки някакъв текст, на екрана се появява списък с резултати, в който се придвижвате със стрелките и с Enter отваряте намереният елемент.
3.От позиция на поле за търсене със стрелка нагоре намирате бутон всички приложения. С натискане на Enter върху бутона, списъка на приложенията се свива или разгръща. Когато е разгънат списъка чувате всички приложения Check List Box, където се придвижвате по елементите със стрелка надолу. Когато е свит чувате намален изглед всички приложения List Box. В намален изглед списъка се показва само по началните букви на латиница, за по-бързо намиране на приложението. Придвижвате се със стрелка надясно или наляво и като чуете началната буква на търсеното приложение натискате Enter, фокуса застава на сектор с разгърнат списък от тази буква. Продължете със стрелките нагоре надолу по списъка за да намерите приложението. Изглед Работен плот Изгледът на работния плот запазва функционалността си от предходните версии на Windows и предлага по-голямо удобство за работа на потребители ползващи екранен четец. На Работният плот Desk top се намират иконите, които са преки пътища към приложенията, папките и файловете инсталирани и записани в компютъра. По списъка с икони се навигира със стрелките. Те са подредени в колони и редове, движението по вертикала в колоната става със стрелка нагоре или надолу, а преминаването от колона в колона със стрелка наляво или надясно. Работният плот може да персонализирате като добавите различни преки пътища, фонове, цветове и теми, също така Може да закачите често използваните приложения и програми на лентата на задачите в долният край на работният плот, така че бързо да получавате достъп до тях. Създаване на пряк път на приложение като икона на Работният плот.
1. Отворете локален диск C.
2. Потърсете със стрелките Program Files и отворете папката с Enter.
3. Намерете със стрелките приложението , селектирайте го и натиснете клавиша Applications.
4. Отваря се списък на контекстно меню, потърсете със стрелките „изпрати до“ sub menu.
5. С дясна стрелка отворете списъка на това подменю и със стрелките намерете Работен плот (създай пряк път), Потвърдете с Enter.
Забележка: Не всички приложения може да намерите при Windows 10 в Program Files , използвайте друг макар и по-труден, но по-сигурен начин за създаване на пряк път на Работният плот.
1. Отворете Стартов екран с клавиш Windows.
2. Със стрелка нагоре от Стартовият екран намерете всички приложения, продължете със стрелка надолу или с началната буква потърсете приложението.
3. Фокусирайте се върху приложението и натиснете клавиша Application. Отваря се контекстното меню.
4.От контекстното меню първо изберете Още sub menu, разгръщате списъка със стрелка надясно и стрелка надолу намирате опцията отваряне местоположението на файла и потвърждавате с Enter.
5.Отваря се прозорец Programs със списък на инсталираните приложения. Фокуса застава на иконата пряк път на избраното приложение, активирайте отново контекстно меню.
6.със стрелките намерете командата „изпрати до“: sub menu, дайте стрелка надясно, продължете със стрелка надолу до командата – „Работен плот Създай пряк път“ и потвърдете с Enter.
При Windows 10 основното съдържание на съхранената информация се намира в папката Този компютър This Computer. Когато натиснете Enter върху иконата Този компютър се отваря прозорец с изглед на елементи. Прозореца съдържа списък на служебно създадени папки и Устройства и дискови устройства, където е записана и се съхранява цялата информация. Устройства и дискови устройства това са Твърдият хард диск, наричан още локален диск и дяловете му, CD/DVD устройството, сменяемо устройство и виртуалното BD-ROM устройство. Придвижване по списъка с елементи става със стрелките, по-удобно е с дясна стрелка. Друга икона в работния плот е Кошче, това е мястото за "отпадъци", където Windows временно съхранява файловете и папките, които сте изтрили. Това е също мястото, където можете да управлявате изтритите файлове. От Кошче можете да възстановите изтрити файлове или да го изпразните и да изтриете завинаги файловете, за да освободите място на вашия твърд диск. Потребителят може да създава свои папки на работният плот или в дяловете на локалният диск, които улесняват достъпа до съхранената информация и работата му. ЛЕНТА НА ЗАДАЧИТЕ При изглед на работен плот, долу на екрана се намира хоризонтална лента на задачите съдържаща бутони и полета разположени от ляво на дясно както следва: Start Button , „Търсене в Windows“ Button, „Изглед на задачи“ button, „Лента на задачите“ (Task pane) и „Лента на изпълняващите се приложения“„System Trey“. Преминаването между отделните полета в лентата става с клавиш Tab. 1. Първият таб от позиция на Работен плот води фокуса на Старт бутона. Чувате Start Button, като натиснете върху него клавиша Applications или десния бутон на мишката, се отваря падащо меню с команди и бързи настройки - "Опции за захранването", "Диспечер на задачите", "файлов мениджър", "Диспечер на устройствата" изключване на компютъра. Излизате с Escape. 2. Втори Tab от Работен плот води до търсене в Windows Button. Активиран с Enter отваря прозорец с текстово поле, където може да започнете да въвеждате , за да търсите приложения, файлове и настройки. В този прозорец преди да въведете текст може с Tab да намерите списък с опции за конкретно търсене в дадена област. Излиза те с Escape. 3. Трети таб от позиция на Работен плот фокусира върху бутон изглед на задачи. Активиран с Enter бутона с изгледа на задачи, показва отворените в момента прозорци, обхождат се със стрелките и с Enter се разгръща на екрана избраната задача. Тази функция се изпълнява и със бърз клавиш Alt + Tab. 4. Четвърти таб от Работен плот фокусира върху Task Bar или лентата на задачите, където със стрелките може да се придвижвате и да превключвате между отворените прозорци с файловият мениджър и да намирате и отваряте директно от тук закачени често използвани приложения. 5. Пети Tab води до System Trey, или областта за уведомяване, който се намира най в дясно в лентата. В нея се показват иконите, на активните в даденият момент приложения. Придвижвате се със стрелките. Тук се вижда дисплея на компютърният часовник, който показва реално време. За да чуете часът от компютърният часовник в System Trey, натиснете клавишната комбинация Insert + F12. Датата ще чуете, с Insert + двукратно бързо натиснат F12. С бърз клавиш Insert +F11 също така може да отворите списък с активни приложения от System Tray, със стрелките да изберете и с Enter да го отворите. Преминаването между отделните елементи в работният плот, Desktop, Start button, лентата на задачите, Task bar и System trey, става с клавиша tab и обратно с Shift + Tab.
Навигация и преминаване между началните екрани в Windows 10. Клавиш Windows - води до новият Стартов екран на Windows 10 с плочките, фокуса застава на поле за търсене. С една стрелка нагоре отивате на бутон всички приложения.
Windows+D – води до Работният плот, (Desktop) със списъка на иконите. Клавиш Tab – от позицията в Работен плот води фокуса до Старт бутон. Клавиш Application натиснат върху Старт бутон отваря контекстно меню, в което съдържа списък с команди и опции. Изключване на компютъра – 1. Позиционирайте се с комбинацията Windows+D на Работен плот. 2. Натиснете Alt+F4. 3. Отваря се диалогов прозорец съдържащ опции за изключване на компютъра. Изберете със стрелките и потвърдете OK бутона. С бързи клавиши може да отворите препратки до „Търсене“, „Споделяне“, „Старт“, „Устройства“ и „Настройки“. Всички препратки: - клавиш Windows+C Препратка за търсене - клавиш Windows+S ; Препратка за споделяне - клавиш Windows+H ; Препратка към устройства:- клавиш Windows+K Препратка към настройки: - клавиш на Windows+I

Изготвил:Христо Шипанов

   

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов" 3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail:bezbarieri@gmail.com