ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

БЪРЗИ КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ НА WINDOWS 10

Това са комбинации от един, два или три клавиша, използвани за директно отваряне на функционални екрани, за бърз достъп до папки и настройки в компютъра.
Клавиши за началните екрани в Windows 10. Windows клавиш (W) - Отваря „Старт“ екрана с новият изглед на Windows 10, показващ плочките за бърз достъп и списъка с инсталираните приложения в компютъра.
Windows + буква D – показва или скрива на екрана Работният плот с иконите.
Windows + буква B – фокусира курсора върху бутона за образната стрелка за известия, в областта за уведомяване. От тук със стрелка наляво намирате показаните бутони в System Trey.
Виж статията за началните екрани в Windows 10 тук

Windows + буква A - отваря работният център. Във Windows 10 новият работен център е мястото, където ще намерите вашите известия от приложения и бързи действия. В диалоговият прозорец на работният център известията са показани във вид на списък. Придвижвате се с Tab и със стрелките. В прозореца на Работният център има бутони за управление на известията и изчистване на хронологията. Старият работен център все още съществува, но е преименуван на Защита и поддръжка. И все още това е мястото, където можете да променяте настройките за защита.
Клавиш Windows + буква E – отваря файловият мениджър. Файловият мениджър е приложението което организира работата с папките и файловете в Windows 10, по подразбиране е настроен да отваря първо папката „Този компютър“.
Важен е изборът за Изглед на екрана за работа с папките и файловете. Най-подходящо оформление за изгледът на прозореца за работа с екранен четец, е показване на елементите като списък. Придвижването със стрелките нагоре, надолу, става безпрепятствено по списъците от папки и файлове. Ако не е зададен този изглед, за да направите това следвайте стъпките:
1. Фокусирайте се върху отворен прозорец с папки и файлове. Активирайте с клавиш Alt Ribbon Menu.
2. С дясна стрелка намерете Изглед Таб.
3. Продължете със стрелка надолу до секцията Оформление Sub меню . Натиснете дясна стрелка за да разгърнете списъка с изгледи. Следва да чуете активната в момента настройка.
4. Ако е различна от „Списък“, продължете със стрелките за да намерите сплит бутон за видове Изглед. Активирайте бутона с Enter. Отваря се списък с изгледи как да се показва съдържанието, което в момента е на екрана. Със стрелките разгледайте предлаганите изгледи. Изберете и потвърдете Списък. Когато посочите една папка да се показва като списък, това може да направите за всички папки.
Настройките ще намерите в Опции за папките.
1. Активирайте с Alt Ribbon Menu, с лява стрелка намерете Раздел Файл.
2. Със стрелка надолу намерете меню Опции, натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец Опции за папките с 3Pages(страници). По контролите в Pages се придвижвате с клавиш Tab , а между тях със Ctrl + Tab.
3. В първата фокусирана страница, „Общи“, придвижете се с Tab до контролата отваряне на файловият мениджър, изберете от нея радио бутона Този компютър. Тази настройка определя файловият мениджър да отваря първо папката на „Този компютър“.
4. Продължете със Ctrl + Tab до следващата страница, „Изглед“.
5. С Tab намерете бутона приложи за папките, натиснете Enter за да потвърдите. Така всички папки ще се отварят и показват в изглед на списък, както отворената в момента на екрана папка.
6. Продължете с Tab до навигационен екран със списък от опции. Придвижвате се със стрелките, чувате Check Box пред всяка опция. Определяте опцията като включвате(On) или изключвате(Off)с клавиш Space.
7. Препоръчвам да промените само опцията „Скрий разширенията за известните типове файлове“, като зададете със Space Off. Така екранният четец ще Ви съобщава разширенията след имената на файловете. С Tab намерете бутоните първо „Приложи“, след това „OK“ и потвърдете.
Много полезен бърз клавиш е комбинацията от Ctrl + Shift + N, която директно създава нова папка.
Бърз клавиш Windows + буква B – води до областта за уведомяване, фокуса застава върху бутон на образна стрелка за известия. Със клавиш Space се отваря диалогов прозорец с икони на приложенията от типа на Tool Bar. Списъка с приложенията е показан като мозайка с икони. Придвижвате се със стрелките. За да изберете действия за всяко едно приложение, когато фокуса е върху него, активирайте контекстното меню. Натиснете клавиша Application за да се отвори контекстното меню със списък от опции и команди за съответното приложение. Например от тук може да изключите защитата или антивирусната програма, ако е необходимо.
Настройка за WIFI Интернет достъп. Настройка на безжичната интернет връзка може да направите от бутона за интернет достъп, който се намира в лентата на задачите в системната област/System Trey. Следвайте стъпките.
1. От позиция на Работен плот натиснете бърз клавиш Windows + B. Фокуса застава на образна стрелка за известия.
2. Със стрелка надясно намерете бутон интернет достъп, активирайте го с клавиш Space. 3. Отваря се диалогов прозорец Мрежови връзки.
4. Навигирайте с Tab. Следват четири бутона, които натиснати еднократно включват, а повторно изключват различни режими за интернет връзка. Това са WIIFI режим за безжичен интернет достъп, Самолетен режим, Клетъчен и Мобилен хотспот режим.
5. Включване на безжичен интернет достъп става от WIFI бутон. Самолетният режим изключва безжичната интернет връзка и Bluetooth. Клетъчният и мобилният режим изискват мобилна карта, за да се ползват. Мобилен hot spot режим означава, чрез мобилно устройство да станете интернет доставчик.
6. Ако сте включили wifi интернет достъпа, продължете с клавиш Tab до списък с намерени в обхвата на Вашето устройство интернет абонати. Със стрелките се придвижвате по списъка с активните абонати за доставка на интернет. Чувате потребителското име на абоната и състоянието на защита, свободен или е защитен. Ако е защитен това означава, че има въведена парола и ако не я знаете нямате шанс за връзка.
7. Профила на избран абонат от списъка се отваря с Enter. Придвижвате се с Tab до бутон, който има две функции. Ако абоната е свързан с интернет, чувате Прекъсване на връзката button, ако няма връзка, чувате Свържи. Когато кликнете върху бутона „Прекъсване на връзката“ изключвате интернета. Когато натиснете бутона „Свържи“, започва процес на свързване с интернет. От този бутон може да включвате или да прекъсвате връзката с интернет мрежата.
8. Когато активирате бутона Свържи защитената връзка отваря текстово поле за въвеждане на парола. След успешно въвеждане на паролата получавате достъп до интернет.
9.В този диалог за мрежови връзки също ще намерите линк към Настройки за интернет и мрежи от Контролният панел. Тук може да направите допълнителни настройки.
Бърз клавиш Windows + X – отваря меню за бързи връзки. Това е контекстно меню, което се отваря с десен клик на мишката върху Старт бутона. В падащият списък на менюто се намират бързи връзки, които отварят директно диалогови прозорци към функции и настройки. Първият елемент от контекстното меню е „Приложения и функции“.
След инсталиране на Windows 10, по подразбиране са заложени приложения, които отварят с предимство избраните различни типове файлове. Това може да създаде проблем на потребителят със зрителни затруднения ползващ екранен четец. Не всички софтуерни приложения са достъпни за екранните четци. Затова е необходимо да се направи промяна в настройките и да се изберат подходящи за работа програми. Например: когато изберете линк, да се отваря винаги с интернет браузъра Microsoft Edge, или ако изберете MP3 файл, да се отваря от аудио Player Winamp. За да персонализирате приложенията по подразбиране, следвайте стъпките.
1. От позиция на Работен плот натиснете бърз клавиш Windows + X.
2. Отваря се падащ списък на контекстното меню.
3. Изберете със стрелките и активирайте „Приложения и функции“.
4. С Tabпотърсете List Box , списъка с опции.
5. Придвижете се със стрелките до „Приложения по подразбиране“ и маркирайте със Space. Отново с таб се придвижете в разгърната страница, съдържаща списък с функции. В този списък всяка функция има заложени по подразбиране приложения, с които се отварят отделните типове файлове. Потребителя може да направи промяна като избере друго инсталирано в компютъра приложение.
6. Отделните видове функции от списъка са във вид на бутони, по които се придвижва с Tab. Със клавиш Space се активира бутона и се отваря списък с приложения, които могат да изпълняват дадената функция. Избирате със стрелките приложението, което желаете да стане по подразбиране и потвърждавате със Space.
Бърз клавиш Windows + I – Отваря секцията „Настройки“. В Windows 10 има нова секция „Настройки“, но все още съществува старият „Контролен панел“ с познатите от предходни версии настройки.
Бърз клавииш Windows + знак плюс (+) - активира лупа на екрана.
Windows + знака плюс (+) + Escape - затваря екранната лупа. windows + пауза (Space) - отваря диалоговият прозорец за свойства на системата.


Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com