ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

Начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

БЪРЗИ КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ НА WINDOWS 10

Това са комбинации от един, два или три клавиша, използвани за директно отваряне на функционални екрани, бърз достъп до папки и настройки в компютъра.
Начални екрани в Windows 10.
Windows клавиш (W) - Отваря екрана „Старт“ с новият изглед на Windows 10, показващ плочките за бърз достъп и списъка с инсталираните приложения в компютъра.
Windows + D – показва или скрива на екрана Работният пот с иконите.
Windows + B – фокусиране в областта за уведомяване върху образната стрелка за известия. От тук със стрелка наляво ще намерите останалите бутони от System Trey.
Виж статията за началните екрани в Windows 10 тук
Windows + A - отваря работният център.
В Windows 10 новият работен център е мястото, където ще намерите вашите известия от приложения и бързи действия. В диалоговият прозорец на работният център известията са показани във вид на списък. Придвижвате се с Tab и със стрелките. В прозореца има бутони за управление на известията и изчистване на хронологията.
Старият работен център все още съществува, но е преименуван на Защита и поддръжка. И все още това е мястото, където можете да променяте настройките за защита.
Windows + E – отваря файловият мениджър. Файловият мениджър е приложението което организира работата с папките и файловете в windows 10, по подразбиране е настроен да отваря първо папката „Този компютър“.
Изглед на екрана за папките и файловете.
Най-подходящо оформление за изгледът на прозореца за работа с екранен четец, е показване на елементите като списък. Придвижването със стрелките нагоре, надолу, става безпрепятствено по списъците от папки и файлове. Ако не е зададен този изглед, за да направите това следвайте стъпките:
1. Фокусирайте се върху отворен прозорец с папки и файлове. Активирайте с клавиш Alt Ribbon menu.
2. С дясна стрелка намерете Изглед Таб.
3. Продължете със стрелка надолу до секцията Оформление Sub menu. Натиснете дясна стрелка да разгънете списъка с изгледи. Би следвало да чуете активната в момента настройка.
4. Ако е различно от „Списък“, продължете със стрелките за да намерите Изглед Split Button. Активирайте със Enter и ще се отвори списък с изгледи как да се показва това съдържание, което в момента е на екрана. Със стрелките разгледайте предлаганите изгледи. Потвърдете Списък.
Опции за настройка на папките.
Когато посочите една папка да се показва като списък, това може да направите за всички папки. Настройките ще намерите в Опции за папките. 1. Активирайте с Alt Ribbon menu, с лява стрелка намерете Раздел Файл.
2. Със стрелка надолу намерете меню Опции, натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец Опции за папките с 3Pages(страници). По контролите в Pages се придвижвате с клавиш Tab, а между тях със Ctrl + Tab.
3. В първата Page „Общи“, в контролата отваряне на файловият мениджър за, изберете радио бутона Този компютър.
4. Продължете с Ctrl + Tab до следващата страница „Изглед“.
5. С Tab намерете бутона приложи за папките, натиснете Enter и потвърдете. Така всички папки ще се отварят в изглед на списък, както отворената папка на екрана.
6. Продължете с Tab до навигационен екран със списък от опции. Придвижвате се със стрелките и със клавиш Space, включвате(On) или изключвате(Off) съответната опция.
7. Препоръчвам да промените само опцията „Скрий разширенията за известните типове файлове“, като зададете Off. Така екранният четец ще Ви съобщава разширенията след имената на файловете. С Tab намерете бутоните първо „Приложи“, след това „OK“ и потвърдете.
Комбинацията Ctrl + Shift + N – създава нова папка.
Бърз клавиш Windows + B – води до областта за уведомяване, фокуса застава върху образната стрелка за известия. От тук със стрелка наляво ще намерите останалите бутони от System Trey. Когато натиснете бързият клавиш W + B, фокуса застава първо върху областта за уведомяване, чувате V образна стрелка за известия Button. Със клавиш Space се отваря диалоговият прозорец с Tool Bar на приложенията. Списъка с приложенията е показан като мозайка с икони. Придвижвате се със стрелките. За да изберете действия за всяко едно приложение, активирайте контекстното меню. Заставайки върху някоя икона, натиснете Application и ще активирате контекстно меню със списък от опции и команди за съответното приложение. Например от тук може да изключите защитата или антивирусната програма, ако е необходимо.
Настройка WIFI Интернет достъп
Настройка на безжичната интернет връзка може да направите от бутона за интернет достъп, който се намира в лентата на задачите в системната област – System Tray.
1. От позиция на Работен плот натиснете бърз клавиш Windows + B.
2. Фокуса застава на образна стрелка за известия. 3. Със стрелка надясно намерете бутон интернет достъп, активирайте го с клавиш Space.
4. Отваря се диалогов прозорец Мрежови връзки.
5. Навигирайте с Tab. Следват четири бутона, които натиснати еднократно включват, а повторно изключват различни режими за интернет връзка. Това са WIIFI режим за безжичен интернет достъп, Самолетен режим, Клетъчен и Мобилен хотспот режим.
6. Включване на безжичен интернет достъп става от WIFI бутон. Самолетният режим изключва безжичната интернет връзка и Bluetooth. Клетъчният и мобилният режим изискват мобилна карта, за да се ползват. Мобилен hot spot режим означава, чрез мобилно устройство да станете интернет доставчик.
7. Ако сте включили wifi интернет достъпа, продължете с клавиш Tab до списък с намерени в обхвата на Вашето устройство интернет абонати. Със стрелките се придвижвате по списъка с активните абонати с доставка на интернет. Чувате потребителското име на абоната и състоянието на защита, свободен или е защитен. Ако е защитен това означава, че има въведена парола и ако не я знаете нямате шанс за връзка.
8. Профила на избран абонат от списъка се отваря с Enter. С Tab намирате бутон, който в зависимост от това дали е свързан чувате Прекъсване на връзката Button , ако не е свързан чувате Свържи. От тук може да включвате или прекъсвате връзката до интернет мрежата.
9. Когато активирате бутона Свържи защитената връзка отваря текстово поле за въвеждане на парола. След успешно въвеждане на паролата получавате достъп до интернет.
10. В този диалог за мрежови връзки може да намерите с Tab линк към Настройки за интернет и мрежи от Контролният панел и да влезете, ако се нуждаете от допълнителни настройки.
Бърз клавиш Windows + X – отваря контекстно меню за бързи връзки. Това е контекстното меню, което се отваря с десен клик на мишката върху Старт бутона. В падащият списък се намират бързи връзки, които отварят директно диалогови прозорци към отделни видове настройки. След инсталиране на Windows 10, по подразбиране са заложени приложения, които отварят с предимство избраните различни типове файлове. Това може да създаде проблем на потребителят със зрителни затруднения ползващ екранен четец. Не всички софтуерни приложения са достъпни за екранните четци. Затова е необходимо да се направи промяна в настройките и да се изберат подходящи за работа програми. Например: когато изберете линк, да се отваря винаги с интернет браузъра Microsoft Edge, или ако изберете MP3 файл, да се отваря от аудио плеъра Winamp.
1. От позиция на Работен плот натиснете бърз клавиш Windows + X.
2. Отваря се падащ списък на контекстното меню.
3. Изберете със стрелките и активирайте „Приложения и функции“.
4. С Tab потърсете List Box, списъка с опции.
5. Придвижете се със стрелките до „Приложения по подразбиране“ и маркирайте със Space. Отново с таб се придвижете в разгърната страница, съдържаща списък с функции. В този списък всяка функция има заложени по подразбиране приложения, с които се отварят отделните типове файлове. Потребителя може да направи промяна като избере друго инсталирано в компютъра приложение.
6. Отделните видове функции от списъка са във вид на бутони, по които се придвижва с Tab. Със клавиш Space се активира бутона и се отваря списък с приложения, които могат да изпълняват дадената функция.
Избирате със стрелките приложението, което желаете да стане по подразбиране и потвърждавате със Space.
Бърз клавиш Windows + I – Отваря секцията „Настройки“. В Windows 10 има нова секция „Настройки“, но все още съществува старият „Контролен Панел“с познатите от предходни версии настройки.
Бърз клавииш Windows + знака плюс (+) - активира лупа на екрана.
Windows + знака плюс (+) + Escape - затваря екранната лупа.
windows + пауза (Space) - отваря диалоговият прозорец за свойства на системата.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com