ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS WORD 2010

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Очна клиника

НАЧАЛНО ПОНЯТИЕ ЗА HTML

HTML е съкращение от HyperText Markup Language, което означава буквално "Разширен, хипер текст за описание". Това е език за създаване на web страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графики, текст, музика, анимация, както и връзки, линкове към други страници и сайтове. За създаването на Web страница са Потребителя с екранен четец може успешно да се справи със създаването на web страница. необходими основно две неща, текстов редактор и интернет браузър. Като текстов редактор е най-удобно да се ползва програмата Notepad, с която ще се създаде текстов файл. Този текстов файл впоследствие се презаписва като му се смени разширението с .html. С това разширение се получава HTML документ, който ще се отваря по подразбиране от Интернет браузър, като Internet Explorer. Вписването на текстовите команди в документа става със специално създаденият HTML език. Командите (tags) на езика HTML се затварят в символите за ъгловите скоби по-малко и по-голямо, (<; >). Повечето команди имат начален и краен (затварящ) таг. Крайния таг е също като началния, но с добавена пред него наклонена черта.
Началният таг на Web страницата, с който се започва е html. Крайния таг с който задължително завършва страницата е /html. Преди началния таг () на html документа се разполага тагът !DOCTYPE. Чрез тага и атрибутите му се указва на браузера каква версия на HTML или XHTML е използвана при написване на html документа и какъв е типът на документа.
HTML документите са съставени от две основни части -
1. Глава, (head)
2. Тяло, (body)
Началният и крайният таг на главата са head и /head
Началния и крайния тагове на тялото са body и /body
Типичната структура на един html документ е
HTML
HEAD /HEAD
BODY /BODY
/HTML
Разбира се всеки таг, за да се разпознае от интернет браузъра като такъв, се заключва в ъглови скоби. Текста, графиките, снимките и изобщо всичко което се вижда на монитора при отваряне на една web страница, се намира в "тялото", на страницата, т.е.между таговете и . В главата ( ) на html документа се разполага заглавието на страницата (title). Заглавието на html документа се изписва между таговете title и /title Заглавието на html страницата се показва в синята лента в най-горната част на интернет браузъра. Ето пример как да си създадем първият HTML документ. Първо, създаваме нов текстов файл txt и записваме в него следният текст:
HTML
HEAD
TITLE
Това е моята първа страница /TITLE
/HEAD
BODY /BODY
/HTML
След това отваряме меню File и активираме опцията Запиши като, (Save as). В полето име на файл записваме Index.html и потвърждаваме бутона Save. Сега може да разгледаме новосъздадената web страница. Намираме файла Index.html и го отваряме с enter. По подразбиране ще бъде отворен от Интернет браузъра. В случая няма да видим нищо, защото страницата не съдържа информация. Но ако желаете да видите някакъв текст запишете го между таговете на body.
Обобщение на казаното до тук;
1.Web страницата всъщност е текстов файл, но с разширение html, който лесно можете да създадете с помощта на Windows Notepad.
2.Web документа съдържа елементи наречени тагове, които са заградени със символите ъглови скоби и показват на браузъра какво действие трябва да извърши.
3.Таговете условно се делят на два вида, отварящи и затварящи, като вървят по двойки на всеки отварящ следва един затварящ, с малки изключения.
4.Задължителните тагове без които не може да се създаде web страница са както следва: - за начало и край на документа HTML /HTML, - за помощна информация относно форматиране на елементите от документа , HEAD /HEAD; - за самото съдържание на документа BODY /BODY.

Изготвил: Христо Шипанов

Ръководства за работа с WINDOWS XP
Ръководства за работа с WINDOWS 7
IZArc - програма за разархивиране на компресирани файлове

Ако някога сте се чудели как да отворите .rar файл или да „разпакетирате" .ISO имидж на диск, значи не сте разполагали с IZArc. Програмата може да изтеглите от тази web страница:

www. izarc.org

Тази отлична безплатна програма с отворен код поддържа практически всички използвани към днешна дата формати за файлово компресиране, включително и най-екзотичните, така че не би трябвало да имате проблем с отварянето на какъвто и да било архив. Инструментът добавя опции за файлов мениджмънт в контекстните менюта на Windows, така че достъпът до него е винаги на разположение. Освен това програмката има и чудесен интерфейс на български език.

ЗАПИСВАНЕ на АУДИО ФАЙЛОВЕ С NERO WAVE EDITOR 4

Разбира се първо трябва да имате инсталирано приложението WaveEditor 4 на NERO. В случая става въпрос за Nero 9. Друго условие за да стане записа е наличието на включен микрофон и тон колони. Ако Nero няма пряк път с икона на Работният плот може да се намери и стартира от старт меню. От подменюто на Nero активирайте приложението WaveEditor 4. След зареждане на екрана на WaveEditor4, изпълнете следните стъпки:
1. Натиснете бърз клавиш Ctrl + R. На екрана се отваря диалог в който се изисква да се избере честотна характеристика на записа. Тя е зададена по подразбиране добре натиснете Enter да потвърдите.
2. Отваря се диалога за записа. Фокуса застава на бутона за превъртане напред. Ако е имало запис на този файл и желаете да започне отначало натиснете този бутон.
3. С дясна стрелка се намира бутона Запис. Ако искате записа да започне веднага дайте Enter. 4. Преди стартиране на записа може да разгледате и да направите корекции на настройките за записа. С Tab намирате списък ComboBox, в който има стандарти за усилване, ако са възможни, това зависи от вида на аудио картата. По подразбиране е Master Volume. Следващият Tab води до Check Box за цифров мониторинг, дайте отметка ако желаете да визуализирате и да чувате нивото на записа.

Изготвил: Хр. Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com