ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Това е страничката на Венко

Здравейте! Аз съм Венко Атанасов. На 52 години съм. Завършил съм основното си образование в училище за деца с нарушено зрение "Георги Димитров" във Варна. Средно професионално-техническо образование съм завършил в механотехникум "Цвятко Радойнов" във Варна. Изкарал съм няколко курса по компютърна грамотност. Моето хоби е шахмата. Бях на 13 години, когато се запознах с човека, когото много уважавам, името му е Стоян Митев. Той ми показа първите стъпки в шахматната игра. Освен от шах, аз се интересувам и от други видове спорт, казано направо - аз много обичам спорта, а също така обичам да слушам хубава музика. Друго мое увлечение са компютрите. За нас, незрящите потребители, те са не само "прозорец към света", но и необходим приятел.

Въведение

Шахматът се е появил за първи път в Индия, под името - Чатуранга, някъде около 5-ти век. Тогава играта се е играела от четирима души и по други правила. Главната цел не е била - даване на мат, а ликвидиране на всички фигури. В продължение на векове, името и правилата са се променяли, за да се стигне до сегашните. Днес шахматната игра без съмнение има положителен ефект върху умственото развитие на човека. Тази игра отговаря на творческите потребности, като средство за изпитание на човешкия ум

.

Начало

Победата в шахматната игра се основава върху грешките на противника. Побеждава този, който е сбъркал предпоследен.
Шахматната игра е една от най-достъпните за използване от незрящи и слабо-виждащи потребители. Какво е необходимо, за да играем шах! За да играем, освен шах ще ни трябват шахматен часовник и средство за записване на партията. При игра между незрящи, всеки един от тях обявява ясно своя изигран ход, след което натиска часовника. Всеки състезател има право да бъде информиран от съдията за оставащото му време за игра. При игра на два шаха, след като единият играч обяви хода си, другият трябва да го повтори, за да се разбере, че го е чул правилно и да премести неговия ход на своя шах. Ако възникнат разлики в позициите, часовникът се спира и се уведомява съдията, за да се възстанови позицията до нейното разминаване. Затова е желателно, при възможност, партията да се записва, за да бъде успешно възстановена, ако това се наложи.

Запис на партията

Шахматната дъска представлява 64 полета, от които 8 вертикални и 8 хоризонтални линии. Вертикалните са "a, b, c, d, e, f, g, h", а хоризонталните от 1 до 8. Така всяко поле притежава буква и цифра, което представлява шахматната нотация, служеща за записване на партията. Фигурите също се обозначават с букви:

 • цар - "k"
 • дама - "q"
 • топ - "r"
 • офицер - "b"
 • кон - "n"
 • пешката не се обозначава с буква.
Ето наименованията на фигурите в английския език:
 • "king" - цар
 • "queen" - дама
 • "rook" - топ
 • "bishop" офицер
 • "knight" кон
 • "pawn" пешка
 • малка рокада "0-0"
 • голяма рокада "0-0-0"
Може да се използва кратка или пълна форма за записване на партията. При кратката форма, ако се мести пешка се пише само полето на което се поставя. Например: "e4, d4 c4" и т.н. Когато се местят други фигури, се указва фигурата и полето, на което се поставя, като: "nf3", "bc4". При използване на пълната форма се посочва полето, от където тръгва фигурата, и полето, на което се поставя. Например: e2e4 ng1f3 и т.н.

Подходящ софтуер

Има много програми за шах, но малко са тези, които са адаптирани за хора с увредено зрение. Най-достъпната програма е winboard за jaws, която е многофункционална, чрез която можем освен да играем срещу програмата, можем също така да играем в интернет, да наблюдаваме игра между две програми - енджини, да правим анализ на партия и много други възможности. Последната версия - winboard 4.5.2 е пригодена и за безплатния четец "nvda", която може да се изтегли от следния адрес: winboard-4.5.2 for JAWS
http://hgm.nubati.net
Други достъпни програми за хора с нарушено зрение са - fritz и k-chess-elite, които притежават собствен глас. Последната версия на frifz12 може да се изтегли като торент от zamunda.net, а k-chess elite от
http://www.arkangles.com
Сега ще ви покажа как да стартирате Winboard и как да играете.

Стартиране

Обикновено winboard се стартира от "windows start menu", намираме winboard съв-меню и с дясна стрелка нагоре или надолу търсим "WinBoard Startup Dialog" и натискаме ентър. При отваряне на програмата потребителят е посрещнат първо от озаглавен прозорец "WinBoard Startup" и един въпрос който гласи: какво бихте искали да направите? основните решения са на разположения тук в този ред:

 • игра срещу енджин, или
 • мач между два избрани от нас енджини,
 • използване интернет шах-сървър,
 • да наблюдаваме, или редактираме партии.
За да изберем режим - игра срещу "енджин", натискаме клавиша (спейс) върху първия радио-бутон, за да го маркираме, след което натискаме веднъж клавиша "таб", за да достигнем до първото списъчно поле за избор, където първият в списъка енджин се явява като подразбиращ. Ако решим да правим избор, със стрелки на горе, на долу избираме съответния енджин, след което с клавиша (таб) достигаме до (ok) и натискаме (спейс) и в отворилият се прозорец се появява шахматната дъска, като по подразбиране ние сме с бели фигури. Ако искаме ние да сме с черните натискаме "контрол + w" а "контрол + b", за да си върнем обратно белите фигури.

Същност на играта

За да направим ход трябва да използваме шахматната нотация, която разгледахме по-горе. След като напишем хода, натискаме "ентър" и изчакваме да чуем хода на компютъра. Не трябва да забравяме, че винаги потвърждаваме нашия ход с "ентър". Със помощта на стрелките можем да се движим по цялата дъска, като jaws ни съобщава полето и фигурата, на която сме застанали. чрез натискане на "alt + m" ние можем да проверим последния изигран ход, а със "alt + t" проверяваме оставащото време за игра на двамата опоненти. Ако jaws ни чете секундите и това не ни трябва, ние можем да натиснем "alt" + двукратно бързо натискане на "t" и отново с със същата комбинация се връщаме в предишното положение.Чрез натискане на "инсърт" + "s" до "нън" - също можем да ограничим излишното приказване на jaws. Ако сме направили не-сполучлив ход можем да го върнем като използваме клавишната комбинация "control + x" или като изтрием хода с клавиша "delete", след което правим новия ход. Ако направим невъзможен ход ще получим следното съобщение "could not parse move". Ако ни се наложи можем да прекъснем играта като спрем часовниците посредством клавишната комбинация "alt + pause" и след повторно натискане на тази комбинация продължаваме играта. Чрез натискане на "control + n + enter" започваме нова игра. Освен чрез използване на шахматната нотация можем да местим фигурите и с стрелките, като застанем върху дадена фигура и натиснем клавиша "спейс", за да маркираме фигурата, след което с стрелките се предвижваме до полето, където искаме да я поставим и отново натискаме клавиша "спейс".
Сред хората с нарушено зрение има много силни състезатели: от кандидат майстори, национални, фиде, до международни майстори. Международната асоциация на слепите шахматисти "International Braille Chess Association" (IBCA) е създадена през 1958 г. Президент и управителен съвет се избират на 4 години, по време на шахматните олимпиади.
Шахматната игра се състои от три стадия: начало на играта (дебют), средна част (митершпил), края на играта (ендшпил).

Наименования на дебютите

По правило, първият ход играят белите, което им дава определено преимущество - преимуществото на първия ход. Така, те още от първия ход трябва да мислят за атака, използвайки това предимство, а черните се защитават по определен начин и търсят изравняване. Така са се създали названията на много дебюти като: Френска защита, Староиндийска защита, защита Каро-канн, защита Филидор и т.н. Всеки дебют има определено название. Названието на дебютите произлиза от местността, в която за първи път е приложен съответния дебют. Това се отнася за дебюти като: Испанска партия, Виенска партия, Сицилианска защита, Холандска защита, Английско начало и т.н. Други дебюти са получили названията си от имена на шахматисти, които за първи път са ги използвали, като: защита Алехин, защита Филидор, защита Уфимцев, защита Грюнфелд и т.н. Има варианти, които също носят имена на велики шахматисти, като: вариант Полугаевски от Сицилианска защита, вариант Ботвиник от приет дамски гамбит, вариант Смислов от защита Грюнфелд, Каро-канн и т.н. Освен това има дебюти, носещи имена на фигури, които активно участват в началото на играта, като: дебют на офицера, дебют на двата коня, дебют на четирите коня, Царски гамбит, Дамски гамбит и т.н.

Видове дебюти

Дебютите се делят на три категории: открити, полуоткрити и закрити. Откритите дебюти започват с хода e2-e4и се използват от играчи, които предпочитат позиции водещи към остра игра. Ако черните отговорят на e7-e5, това означава, че те са готови за това предизвикателство. След този ход могат да се получат следните дебюти: Испанска партия "2.ng1-f3 nb8-c6 3.bf1-b5", Руска партия "ng1-f3 ng8-f6", Царски гамбит "f2-f4", дебют на офицера "bf1-c4", Виенска партия "2nb1c3", дебют на двата коня, дебют на четирите коня, Шотландска партия, шотландски гамбит, дебют Понциани и т.н. чрез хода "2.ng1-f3". При полуоткритите дебюти играта освен остра може да бъде и маневрена. Към тях спадат:
Сицилианска защита, която може да се получи след "1. e2-e4 c7-c5", Френска защита "e2-e4 e7-e6", защита Алехин "e2-e4 ng8-f6", Скандинавска защита "e2-e4 d7-d5", защита Уфимцев "e2-e4 d7-d6", защита Каро-канн "e2-e4 c7-c6" и т.н.
Закритите дебюти се характеризират със своята маневрена и позиционна игра. Сега белите не играят "e2-e4", а предпочитат ходове като: "1.c4, 1.d4, 1.ng1-f3, 1.g2-g3" и други. Към тях спадат дебюти като: Староиндийска защита, защита Грюнфелд, Каталонско начало, защита Бенони, Славянска защита, защита Нимцович, Английско начало, Дамски гамбит, Новоиндийска защита и т.н.

Дебют: Начало на играта

Дебютът обхваща първите 10-15 хода. Още с първия си ход белите се стремят да създадат силен, здрав и подвижен пешечен център, който да контролира централните полета "e4, e5, d4,d5", осигурявайки пространство за своите фигури, които разположени удачно по полетата, образуващи разширения център, да подкрепят своите пешки. Разширеният център също е много важен, той обхваща следните полета: "c3, d3, e3, f3, f4, f5, f6, e6, d6, c6, c5, c4". Защо фигурите трябва да заемат централни полета, а не крайни? Защото в центъра атакуват повече полета, отколкото в края или в ъгъла. Например, върху празна дъска дамата в центъра атакува 27 полета, а по крайна линия или в ъгъла, полетата контролирани от нея са 21. Офицерът в центъра атакува 13, а в края или в ъгъла 7. Конят в центъра атакува 8, в края 4, а в ъгъла 2. Всяка страна има своя половина - първата от четири хоризонтала е за белите, а другата е за черните. Шахматната дъска е разделена на два фланга: от "a" до "d" - представлява дамския фланг, а царският от "e" до "h". Централни линии са "e" и "d", а крайни "a" и "h". Пешките по крайните линии не е желателно да се движат в дебюта, понеже това се счита за загуба на време. Разбира се, самият първи ход и борбата за превъзходство в дебюта не са най-важното нещо, както поредицата от ходове, които представляват част от план, включващ няколко или повече хода. Затова има най-разнообразни първи ходове за белите като: "b2-b3, g2-g3, ng1-f3, c2-c4, d2-d4" и т.н. Затова още първият ход трябва да бъде свързан със следващите. Дебютните построения са основата на шахматната партия, върху която се гради по-нататъшната игра. Тази част е много важна, защото при една грешка партията може да завърши с разгром, или да се окаже непоправима и да има решаващо влияние върху по нататъшната игра. Пешката трябва да се движи само тогава, когато трябва да заеме централно поле, да пази центъра или да атакува неприятеля. Фигурите по възможност се развиват веднага след централните пешки, като се стремят да изпреварят с развитието противника. Това ще бъде предпоставка за възможност да се попречи на развитието на противниковите фигури. Всяка фигура се включва в играта в 1 ход, ако това е възможно. Ако не е необходимо не трябва да се играе с една и съща фигура два, или по-вече поредни пъти. По правило се развиват първо конете, след това офицерите, а дамата и топовете се включват по-късно в митершпила, тъй като тяхната сила е там. Когато се развиват фигурите, тяхната цел трябва да е заемане на най-важните полета, като се целят в слабо защитените места в позицията на съперника. Ако белите не създават никакви заплахи или трудности в развитието на фигурите, то черните могат да поемат от своя страна инициативата, създавайки здрав център, и получавайки преимущество.

Какво е рокада

Един от начините да обезопасим своя цар е да се направи "рокада". Така той ще бъде защитен от колона от пешки и фигури, като той остава дълго време на мястото си, за да не пречи на координацията на своите фигури. Своята сила в повечето случаи, царят проявява в ендшпила, когато много от фигури са извън играта. В митершпила рядко можем да го видим да излиза напред. Ако навреме не се направи рокада, то царят може да попадне под силна атака. В центъра той е най-уязвим защото противниковите фигури най-лесно могат да достигнат до него. Има два вида "рокада" - малка и голяма. Малката се прави на царския фланг, като царят заема полето "g1-g8", а топът "f1-f8". Голямата на дамския фланг, като царят заема "c1-c8", а топът "d1-d8". Има някои положения, при които не може да се прави "рокада":
1. когато царят е под удар – шах;
2. когато преминава поле, което е контролирано от противникова фигура;
3. когато полето, което трябва да заеме при рокадата, е под удар.

Митершпил: средата на играта

Митершпилът е следващата фаза от играта след дебюта. В този стадий се развиват по правило основните събития от играта, като: атака и защита, позиционно маневриране, жертви и комбинации. Всеки, който желае да стане силен шахматист, трябва да бъде както добър стратег, така и добър тактик. Шахматната стратегия представлява плана, който ние възнамеряваме да реализираме на шахматната дъска. Тактиката обхваща голям арсенал от похвати, като: комбинации, тактически и двоен удар, завличане на неприятелска фигура на поле неизгодно за него, което ще позволи да се завърши стратегическия план. Стратегията в митершпила трябва да е продължение на дебютната стратегия, като се отчитат предимствата, които са постигнати в дебюта. Така че, ако са налице позиционно или материално преимущество, при възможност, то трябва да бъде реализирано в митершпила. Ако в дебюта не се постигне преимущество, а то се окаже на страната на съперника, тогава стратегията в митершпила трябва да бъде насочена към усилване позицията на своите фигури и отразяване заплахите на противниковите. При подбора на стратегически план, е изключително важно умението реално да оценяваме конкретната позиция. За да се развива това умение, трябва да познаваме следните компоненти на шахматната стратегия: открити линии и диагонали, пешечна структура, разположение на фигурите в центъра, слаби полета и т.н. Пешката е най-слабата, но в същото време много важна фигура в шахматната игра. Според тяхното разположение зависи по-нататъшното развитие на играта не само в дебюта, митершпила, но и в ендшпила. Така например, в дебюта те изпълняват важна роля в борбата за център, в митершпила те вземат активно участие в щурмуването на неприятелския цар, а също така създават за своя цар пешечно прикритие. За да бъдат силни в нападение или в защита, пешките трябва да се пазят една друга, образувайки пешечна верига и също така да бъдат активно подкрепяни от своите фигури Откритите линии и диагонали са важен елемент от шахматната игра. Открита линия е тази, по която няма никаква фигура, ако присъства една фигура по линията, тя ще бъде полуоткрита. При наличието на такива линии тежките фигури като дамата и топовете, най-добре проявяват своята сила. Завладяването на открита линия често води до нахлуване на тежките фигури по седмия, втория, осмия и първия хоризонтал, което може да доведе до успешен край на играта, или да получи материално преимущество. Ето защо е толкова важно превземането на открити и полуоткрити линии. За разлика от тежките фигури, офицерите, които спадат към категорията - леки фигури, проявяват своята сила по откритите диагонали. При фигури по диагоналите тяхната сила значително отслабва. Както знаем конят е единствената фигура която може да прескача фигури, затова той е най-силен в закрити позиции. Трябва да се отбележи, че шахът от коня не може да бъде прикрит от друга фигура, както е при другите фигури.

Ендшпил: края на играта

Ендшпилът е последната фаза от играта. Обикновено в този стадий се преминава, когато много фигури са изчезнали от дъската. Този стадий се дели на категории според фигурите, които играят решаваща роля. Важно е да се знае че, не винаги при отсъствие на дамите настъпва последния стадий. Така например, ако двете страни притежават дами и независимо по колко пешки, то този ендшпил се нарича - дамски. Ако вместо дами страните имат топове, то ендшпила ще бъде - топовен. Това се отнася и за ендшпилите с пешки и офицери - офицерски, пешки и коне - конски, само пешки - пешечни и т.н. В края на играта стратегията става по-друга. Много често главната цел е пешките да тръгнат напред, за да може някоя от тях да достигне осмия хоризонтал, превръщайки се в лека или тежка фигура, за да се получи материален превес. Сега царят става главно действащо лице, което вече не се страхува от мат и сам тръгва напред да атакува неприятелските фигури.
Тази тема е неизчерпаема, има още много какво да се каже по нея, затова ако имате някакви въпроси към мен, ще се радвам, ако ми пишете тук:

venko13@gmail.com


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com