ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

СТАРТ МЕНЮ на WINDOWS 7

ИЗГЛЕД И ДВИЖЕНИЕ ПО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТАРТ МЕНЮ
Старт меню се отваря с клавиш Windows. Информацията в прозореца е разположена в две колони. Лявата колона съдържа динамичен списъкс инсталираните програми и приложения. Дясната колона съдържа списък с основни папки, между които е Контролният панел. В края на дясната колона се намира бутона за изключване на компютъра. Първоначално фокуса застава в левият панел на текстовото поле на вградената търсачка. Чувате поле за търсене и Edit. Със стрелка надясно се намира бутона за изключване. Тук важат правилата за придвижване по списъци. Придвижването по елементите на списъците става със стрелките нагоре, надолу. Преминаването от левият към десният панел и обратно става със стрелки наляво или на дясно. С началната буква от името може да се намират елементи от списъците на Старт меню, разбира се имайки предвид езика на който са въведени, български или английски. Забележка: намирането с началната буква може да стане след излизане от текстовото поле с една стрелка нагоре. Натиснете стрелка нагоре, чувате всички програми Sub menu. Още веднъж стрелка надясно чувате назад Sub menu. Продължавайки със стрелките нагоре ще намерите пълният списък с инсталираните програми и приложения на компютъра. Съответно с началната буква бързо ще се придвижите до търсената програма. Ако папката с програмата е в състояние Close отворете нейният списък с лява стрелка, ще чуете името и Open. От тук със стрелки надолу ще намерите елементите на отворилият се списък.
ОПЦИИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПЮТЪРА
Преди да предприемете изключване или рестартиране на компютъра е препоръчително да затворите всички изпълняващи се задачи като спрете съответните програми. Използвайте за проверка на отворените прозорци комбинацията Alt + Tab.
1. Натиснете Windows клавиша, отваря се Старт меню.
2. Чувате поле за търсене, Edit.
3. Натиснете дясна стрелка, фокуса застава на бутона за изключване, чувате Изключване Split Button.
Потвърдете с Enter, започва процес на изключване на компютъра.
4. Други опции, които предлага Windows 7 може да откриете с дясна стрелка след като чуете Split бутона за изключване. Това са:
Хибернация – компютъра влиза в режим на Дълбоко заспиване, което на практика спира работата му и пести енергия. Работата по започнатите задачи се запазва и информацията се прехвърля на твърдия диск, но се съхранява във вида до момента на спирането. После при стартиране операционната система зарежда по-бързо, защото копира веднага информацията от твърдият диск в RAM паметта. Хибернацията е препоръчителна при по-дълъг престой 4-5 часа. Включването на компютъра след Хибернация става отново с Power бутона. Отваря се екран за влизане, чувате рамка за влизане и трябва да натиснете Enter или Space клавиша.
Заспиване – ако ползвате тази опция работата която вършите в момента се запазва но компютъра влиза в режим на заспиване в смисъл на ниско енерго потребление. Това по-принцип е заложено в настройките да става автоматично през определено време на бездействие. След раздвижване на мишката или чукване по някой клавиш екрана светва и компютъра тръгва. При това положение започнатата работа в RAM паметта си остава на Stend by, затова компютъра тръгва веднага но ако спре тока има вероятност да си загубите информацията. Препоръчително е да се ползва за прекъсване на работа при по-кратък период до час. Рестартиране – в режим на рестартиране компютъра се изключва и след това автоматично се включва.
Заключване – Този режим има смисъл ако имате въведена парола. Когато компютъра се заключи за да влезе отново потребител трябва да въведе парола, в противен случай ако няма такава с едно кликване се зарежда нормално.
Излизане – в този режим се изключват всички работещи приложения, но операционната система остава да работи. Може да се ползва като вариант на бързо рестартиране на компютъра, особено ако само някое приложение е блокирало и вместо да се рестартира цялата система само се излиза от работещите процеси на приложните програми.
Смяна на потребител – използва се когато на един компютър работят повече от един потребител. Единият излиза другият влиза, същевременно остава работата на излезлия потребител.
ТЪРСЕНЕ С ВГРАДЕНАТА ТЪРСАЧКА НА WINDOWS 7
За да използвате вградената търсачка на Windows 7 е необходимо да знаете какво търсите и точното му име, като го изпишете съответно на български или на английски както е записано в твърдият диск на компютъра. Може да търсите всякаква информация съхранявана в компютъра, като файлове, папки, програми. Вградената търсачка е удобна и ефективна, няма проблем при ползване от потребителите с екранен четец.
1. Натиснете клавиша Windows. На екрана се отваря прозореца на Старт меню. Фокуса застава на текстово поле, чувате поле за търсене Edit. Тук се въвежда името на търсеният обект.
2. След започване на въвеждане на текста, с началните букви се появява списък с предложени резултати.
3. Чувате първият елемент от списъка с резултатите, ако това е търсеното, натиснете Enter и съответно на екрана се отваря прозореца със списъка, в който е селектиран търсеният обект.
4. Също така може да проверите със стрелките всички резултати от търсенето в предложеният списък. След придвижване със стрелка надолу ако няма резултати от търсенето със стрелка нагоре намерете Показване на повече резултати и потвърдете. Ще се отвори прозорец Търсене отново в:, който предлага списък с основните папки от компютъра за по-детайлно търсене. Придвижвате се със стрелките наляво или надясно. След потвърждение на избраната папка търсенето продължава в нея отново.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com