ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

NERO BURNING ROM (страница 2 от 2)

ЗАПИС НА АУДИО ДИСК

Музиката съхранена в аудио формат, има многократно по-голям размер от компресираните mp3 файлове. Обратно на това качеството на записа е по-добро. Но това важи само при запис от аудио на аудио формат. Ако са конвертирани веднъж в mp3 , след това е безсмислено обратно да се записват в аудио. Съхраняването в аудио формат има смисъл в следните случаи:
1. Когато от аудио диск се копира на друг, или прехвърля в компютъра, с цел създаване на един качествен музикален архив.
2. Когато диска е предназначен за Player, който може да възпроизвежда само аудио CD.
Отворете програмата Nero Start Smart. От главният прозорец изберете категорията Audio. Със стрелка надолу, се позиционирайте на задачата, Направи аудио диск. С един tab попадате на полето за избор на приложение, ако е Nero Express, продължете с още един tab и потвърдете бутона Yes със SpaceBar. На екрана се отваря прозореца на Nero Express за добавяне на аудио файлове, актуализиран съобразно задачата. Основните бутони са същите, както при задачата за запис на mp3, с някои изключения в настройките. Съществената разлика се състои в това, че може да избирате и добавяте, както файлове от HDD, твърдият диск, така и от Audio CD. По-ясно казано, може да изберете различни видове формати, но програмата автоматично ще ги конвертира и подготви за запис в аудио формат. С tab намирате бутона Добави и го активирате със Space. Отваря се познатият прозорец за Избор на файлове и папки. От него намирате файловете за записът и с бутона Добави ги прехвърляте. Забележка: преди бутона Добави, в полето тип файлове избирате всички видове. По време на добавяне, ако файловете са mp3 или други типове компресирани файлове, програмата автоматично ги конвертира, което се показва на екрана със скала на прогрес. Когато сте готови с избора затворете диалога, Избор на папки и файлове през бутона Затвори или с Alt + F4. Разликата между запис на данни и аудио се състои в това, че при запис на CD с данни, в списъка на добавените може да се съдържат папки и файлове, то при аудио,във въведеният списък има само файлове. След прехвърлянето на файловете за запис е необходимо да се провери техният размер. При записа на данни размера се дава в мега байти, а при аудио запис е показан на скалата в минути. Ако не виждате показанията от скалата, трябва да преминете на Jaws курсор. Заставате в горният край, най в дясно на диалоговият прозорец и със няколко стрелки надолу прочитате Общо време на изпълнение, което е дадено в минути. Времето за изпълнение не бива да надхвърля 80 мин. Например, Един диск от 700 MB побира около 20 песни със средна продължителност на всяка една от тях по 4 минути. С клавиша tab ще намерите още настройки за аудио записът. По-съществена е опцията, нормализирай всички файлове, когато дадете отметка, силата на звука се уеднаквява за всички песни. Друга опция предлага запис на песните без пауза , избирате с поставяне или премахване на отметка. Освен това има два бутона, премахни и изпълни. Те са активни когато се маркира някой въведен в списъка файл. Първият, Премахни изтрива маркираната песен. С другият бутон Испълни, може да се чуе маркираната песен. Като сте готови с избора и добавянето, намерете бутона Напред и го активирайте. Ще се отворят Финалните настройки за запис. Те са същите, както при записа на данни. Накрая стартирате процеса с бутона Запис. Всички новозаписани аудио файлове, получават името Track с разширение точка cda.

КОНВЕРТИРАНЕ ОТ АУДИО В MP3

Отворете приложението Nero Burning Rom. Това може да направите от главният прозорец на Nero Start Smart, като се придвижите с клавиша tab. Ако има създадена икона може да се стартира директно от Работният плот. Ще се отвори началният прозорец с логото на Nero Burning Rom. Натиснете бутон Escape, така прескачате процедурата по избора на задача. Отваря се работният диалог на Nero Burning Rom. Фокуса стои на запис за нов проект, натиснете F8 за да се стартира конверторът. Отваря се диалога Кодиране на файлове. С TAB намирате бутона Добави (ADD ) и натискате enter. Ще се появи стандартният диалогов прозорец за отваряне на файл. От списъците на компютъра с tab и стрелките намирате файла за обработка и активирате бутона Отвори. Избраният файл се прехвърля в прозореца на конвертора. По този начин може да изберете още файлове и да ги конвертирате наведнъж. Като приключите с избора със следващият TAB намирате properties for file, свойства на файл, където е показано съответно името и адресът му, например:`D:\muzika\Track.cda\. Тук има comboBox, със списък на енкодери, от които зависи типа на изходните файлове. Ако конвертирате в mp3, изберете със стрелките Power Pack Lame MP3 Encoder (mp3). Това е един от най-добрите енкодери за кодиране на mp3 файлове. Следващият tab води до бутона за Настройка, активирайте го с enter. В отворилият се прозорец има 3 comboBox, със списъци за видовете настройки. В първият comboBox се определя скоростта на кодиране и съответно качеството, по подразбиране е посочена, (5 good/fast). Това е оптимално съчетано добро качество и скорост, предлагам да я оставите така. С tab се придвижвате до вторият comboBox, където със стрелките посочвате стойността на bit rate-а, по подразбиране е 128. Колкото е по голям, толкова качеството е по добро. Още веднъж tab и сте на третия comboBox. Тук по подразбиране е маркирано stereo. Ако записа е само гласов, изберете mono, ако е музика, оставете stereo. След това с tab стигате до бутона OK и натискате enter. Избраните настройки се отнасят до всички файлове от списъка за кодиране. След настройките с tab се придвижете до Browse, Преглед бутона и го активирайте, ако желаете да изберете местото където да се съхранят конвертираните файлове. Ще се отвори прозорец от типа Запиши като и от него изберете папката . По подразбиране програмата ги сваля в My Documents\My Music. Накрая намирате с tab бутона Върви, (Go) и стартирате с enter. Конвертирането започва и програмата периодично съобщава прогреса. Скоростта на кодиране зависи от броят на избраните файлове и компютъра. При конвертиране оригиналните файлове се запазват, като същевременно се създават техни копия в друг формат.

КОПИРАНЕ НА ДИСК

Потребителя може лесно и бързо да копира CD или DVD с приложението NERO Burning Rom. отворете NERO Start Smart. От главният прозорец на програмата, с tab търсите и активирате с Интервал приложението Nero Burning Rom. Забележка: ако имате пряк път на приложението на Работният плот, стартирайте от там. Отваря се прозореца с логото на Burning Rom и бутоните за избор на задача. Със Escape прескочете този диалог. На екрана ще се появи следващ прозорец и ще чуете Nero Burning ROM unavailable. Активирайте с бутона Alt Файл меню. С дясна стрелка се придвижете до меню Запис и със стрелка надолу намерете командата Копиране на диск. Стартирайте я с enter. Отваря се нов диалогов прозорец със заглавие Нов проект. Този диалог съдържа 4 страници, фокуса застава на страницата Запис. С клавиша tab обхождате полетата с настройките. Първо има 4 чек бокса определящи Действието, дайте отметка с Интервала само на Запис. Следват 3 comboBox, за определяне на скоростта на запис, за метода и за броят на копията. Може да ги подминете, тъй като ще имате възможност да ги определите във Финалните настройки на записа. Важно! Не пропускайте да намерите списъка от който да зададете копиране на CD или DVD. Има съществено значение дали ще се копира CD или DVD диск. Накрая намерете бутона Копиране и го стартирайте. Поставете диска за копиране, ако не сте го сложили предварително. Дори и да забравите, програмата ще ви подсети. Появява се нов прозорец в който има списък със записващите устройства. Със стрелка изберете реалната, тъй като е възможно да има виртуални, имидж записвачки инсталирани от някои програми. След това намерете бутона, Да, потвърдете с Интервал. Започва процес на създаване на образ за записа. Когато е готов, откопираният диск автоматично се изхвърля от чекмеджето на записващото устройство. Чувате съобщение, за очаквано поставяне на нов диск. Поставете празният диск за запис на копието. Задачата се стартира автоматично.

ИЗГОТВИЛ: ХРИСТО ШИПАНОВ

назад към предходната страница 1


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com