ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

БИБЛИОТЕКА

Библиотеките са новост в Windows 7. Библиотеките се използват за управление на вашите документи, музика, картини и други файлове. Можете да разглеждате файловете по същия начин, както и в папка, или да ги подреждате по свойства, като дата, тип и автор. В някои отношения библиотеката е сходна с папката. Когато например отворите дадена библиотека, в нея се показват един или повече файлове. За разлика от папката обаче, библиотеката включва файлове, които са разположени на различни местоположения. Това е малка, но важна разлика. В библиотеките на практика не се съхраняват елементи. Те следят папките с елементи и ви дават достъп до тях, както и възможност да ги подреждате по различен начин. Ако например имате музикални файлове в папки както на твърдия диск, така и на външно устройство, с помощта на фонотеката можете да имате достъп до всички тях.
Включване на папки в библиотека
Библиотеката включва съдържание от различни папки. Можете да включвате папки от различни местоположения в една и съща библиотека, след което да ги разглеждате и подреждате в папките като едно цяло. Ако например съхранявате част от картините си на външен твърд диск, можете да включите папка от него в библиотеката "Картини" и да използвате файловете в папката в библиотеката "Картини" винаги когато твърдият диск е включен към компютъра.
В Windows 7 има четири библиотеки по подразбиране: "Документи", "Музика", "Картини" и "Видео". Можете също така да създавате нови библиотеки.
Включване или премахване на папка.
Библиотеките събират съдържание от включени папки или от местоположенията в библиотеката. Можете да включите до 50 папки в една библиотека. Промяна на местоположението за запис по подразбиране. Местоположението за запис по подразбиране определя къде да се запише даден елемент, когато той бъде копиран, преместен или записан в библиотеката. Включване на папка от компютъра в библиотека.

  1. Изберете папката от списъците в компютъра.
  2. Натиснете бутона Application върху папката, която искате да включите. Със стрелките намерете Включване в библиотеката Sub Menu.
  3. С дясна стрелка отворете списъка на подменюто и посочете съответната библиотека в която да бъде включена папката. В подменюто има и опция за създаване на нова библиотека.

Изготвил: Хр. Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com