ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

Начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Word 2003

Microsoft Word 2019

Microsoft Excel 2003

Microsoft Excel 2019

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Adobe Audition

ADOBE AUDITION е софтуерна програма, с която потребителя има възможността да миксира лесно и прецизно, да записва и редактира аудио файлове, да изчиства шума от нискокачествени записи, както на аудио така ина видео файлове, да прилага много ефекти, като задаване на темпо, Hard Limiting на амплитудата, екуилайзери, DirektX и други. Adobe Audition има сериозни MIDI и видео възможности, но истинската му сила е в редактирането на аудио файлове. Програмата може да задоволи всички потребители, от начинаещите музиканти до опитните звукови оператори. Програмата е платена. Официален сайт:
http://www.adobe.com/downloads/
В това ръководство ще разгледаме функциите, редактиране, аудио монтаж и премахване на страничен шум от музикалните файлове с Adobe Audition версия 3.0. Интерфейса на тази версия не е преведен, затова в инструкцията са дадени английските термини и тяхното значение на български. Описаните стъпки за работа с бързите клавиши, се базират на екранният четец Jaws и Windows.

Отваряне на програмата.

Adobe Audition 3.0, може да се намери и отвори от Работният плот, ако при инсталирането е създаден пряк път с икона, или от списъка на Старт меню, в Програми sub menu. След началното активиране с Enter, по-подразбиране се отваря главният прозорец в режим Multitrak View, който е предназначен за едновременна обработка на множество файлове. Този режим е трудно достъпен за екранният четец Jaws. Натиснете Shift + F7, за промяна в изглед за обработка на аудио файлове поединично, който е по-достъпен за работа с клавишите. Веднъж избран с бързият клавиш Shift + F7, след затваряне на програмата, при следващо отваряне, прозореца се показва в същият достъпен изглед. Няма нужда от повторно натискане на Shift + F7.

Отваряне на файл за обработка.

Когато на екрана е фокусиран работният прозорец на програмата, с бърз клавиш Ctrl + O, се отваря стандартният диалогов прозорец Open, за намиране и отваряне на файлове. Първоначално фокуса застава на полето за въвеждане на име на файла. Полето за име на файла е празно, ако знаете точно името , може да го въведете ръчно или ако не знаете, идете в панела за избор на файл от списъците на компютъра. Със Shift + Tab, се преминава в полето със списъците от папки и файлове. Чувате List View и първият елемент от текущо показаният списък. От тук по познатият начин със стрелките и клавиша BackSpace, се намира и маркира файла. В този диалогов прозорец може да намерите една полезна опция, която би ви помогнала при избора на файл. Преди да изберете от списъците, продължете с комбинацията Shift + Tab, след петкратно натискане попадате на Check Box, Auto Play Автоматично изпълнение. Дайте отметка със клавиша Space. Така придвижвайки се по списък с аудио файлове те ще се възпроизвеждат автоматично, директно от диалоговият прозорец. Върнете се на списъците и като сте готови с избора натиснете веднага Enter или за да чуете останалите опции се придвижете с Tab до бутона Open и потвърдете. Процеса на прехвърляне към прозореца на Adobe Audition започва, чувате времето за което ще се отвори, Loading, името и разширението на файла. В Времето на отваряне зависи от големината на файла. Нужно е да се изчака при по-големите файлове без да се пипа клавиатурата. С информационните клавиши Insert + T и Insert + Tab може да се провери текущо въведеният файл. Файла е показан в панела за редактиране във вид на графика. След стартиране на музикалното изпълнение процеса се визуализира чрез курсор, който се движи синхронно с възпроизвеждането. Изчистване на предходно въведеният аудио файл от прозореца на Adobe Audition, без затваряне на самата програма става с Ctrl + F4. Затваряне и излизане от Adobe Audition, Alt + F4.

Придвижване в работният прозорец.

Възпроизвеждането на въведеният файл се стартира с клавиша SpaceBar. Спира се отново със Space . Това е подобно на стандартният режим на пауза. Но след спиране на възпроизвеждането курсора се връща обратно в началото на файла. Така независимо до къде е стигнало изпълнението, когато повторно се стартира със Space, започва отначало. За да се премести курсора до мястото на спиране, се натиска клавиша отворена квадратна скоба, Left Bracket, а след това Space . Когато отново се стартира изпълнението, то започва от позицията определена след натискане на клавишът лява квадратна скоба. Ето стъпка по стъпка действието по определяне на позиция. 1.Натискате SpaceBar, започва изпълнението. 2.Възпроизвеждането стига до местото, което желаете да отбележите, натискате отворена квадратна скоба и след това спирате със Space. 3.Отново натискате Space и изпълнението започва вече от зададената позиция. Придвижване на курсора до началото на файла става с клавиша Home, като същевременно с това се изчиства зададената позиция. Придвижване до края на файла и изчистване на фиксираната позиция, с клавиша End.

Маркиране на сектори.

Маркиране на сектор от предварително определена позиция до друга, се задава със затворена квадратна скоба, Right Bracket. Това става по следният начин. 1.Пускате изпълнението със Space. 2.Когато изпълнението достигне до началото на сектора, който ще маркирате, натискате отворена квадратна скоба и спирате със Space. 3.Пускате отново със Space, започва възпроизвеждането от зададената позиция. 4.Когато изпълнението достигне до крайната точка на сектора, който желаете да маркирате, натиснете затворена квадратна скоба и спрете със Space. 5.Пускате отново със Space, просвирва се само маркираният сектор. Избраният сектор се размаркирва с лява или дясна стрелка, също така с Home или End. Селектираният сектор може да се обработва, да се трие с Delete, да се копира със Ctrl + C, да се изрязва с Ctrl + X и да се премества с Ctrl + V. По този начин потребителя редактира музикалният файл и прави аудио монтаж. Например, ако желаете даден сектор от един аудио файл да се копира и постави в друг, направете следното. 1. Отворете файла, маркирайте и копирайте сектора. 2. Отворете другият файл и задайте позицията в която ще поставите копираният сектор и натиснете Ctrl + V. Експериментирайте, само така може да разберете ефекта от редактирането на музикалните файлове. Забележка: за да намерите и да ползвате клавишите отворена и затворена квадратни скоби, клавиатурната подредба е добре да е на US English.

Изчистване на шума, Noise Reduction.

Активирате Adobe Audition. 1. Избирате и отваряте аудио файл съдържащ фонов шум.
2. Активирате с клавиша Alt Файл менюто.
3. Натискате стрелка надясно, намирате меню Effects.
4. Със стрелка надолу отваряте падащият списък, търсите Restoration Sub menu.
5. Със стрелка надясно отваряте списъка на Restoration sub меню.
6. Намирате със стрелките Noise Reduction (process), натискате Enter.
7. Отваря се диалогов прозорец, от който първо трябва да се определи профила на шума. Това може да стане предварително, като селектирате само фонов шум без запис, но това е по-трудно и при някои записи е невъзможно да се намери сектор само с шум. Затова активирайте със Space Capture Profile бутона, който би трябвало да е на фокус веднага след отваряне на диалога. Ако не е на фокус, потърсете го с Tab и активирайте. Започва автоматичен процес, улавяне профила на шума, изчаквате да приключи. Забележка: Определянето профила на фоновият шум зависи от избора на фиксирани стойности от скалата на рязкостта на шума. Намира се с Tab по-долу в диалоговият прозорец. Показана е в ComboBox съдържащ 10 възможни стойности. Започват от 512, до 24000. По подразбиране рязкостта на обезшумяване в ComboBox, FFT Size е настроена на 4096, това е средната позиция на списъка. Разбира се, без да промените величините, профила на шума ще се определи на базата на тази стойност. Но в последствие ако потребителя не е доволен от резултата, намира с Tab ComboBoxа избира друга стойност и процеса за определяне на профила, започва отново автоматично. При всички случаи трябва да се експериментира с различни величини.
8. След приключване на процеса за определяне на профила, на екрана се появява графика с резултата. По подразбиране се маркира целият файл, но има и бутон Select Entire file, който с Tab може да намерите и да активирате за да се маркира файла.
9. За да прослушате и да сравните изпълнението преди и след процеса, намерете с Tab бутона Preview и активирайте със Space. Този бутон натиснат веднъж действа като Старт, натиснат повторно като Стоп. По време на изпълнението намерете със Shift + Tab Bypass CheckBox и дайте отметка със Space . Опцията Bypass изключва промените и чувате файла преди обезшумяването. Така давайки или премахвайки отметката, може детайлно да чуете разликата между двете изпълнения. Ако не ви харесва резултата, отново намерете скалата за рязкостта на шума, променете стойността и експериментирайте.
10. След като е определен профила на шума се задава и процента на обезшумяване. Трябва да имате предвид, че при по-висок процент пада качеството на аудио файла. За да усетите разликата както върви изпълнението със Shift + Tab намерете плъзгача Left-Right Scroll Bar. Стойностите се променят по процент със стрелките и по десет процента с Page up, или Page Down. Промяната по време на изпълнение дава ясна представа за процеса на обезшумяване. Забележка: при избор на процент за обезшумяване Bypassа трябва да е изключен. Като сте готови с избора на процента, отидете отново на Bypass CheckBox и дайте отметка за да чуете записа без обезшумяване.
11. Накрая с бутона Preview, който е станал Stop спрете изпълнението, намерете OK бутона и потвърдете.

Запис на обработеният файл

За да съхраните обработеният файл, натиснете комбинацията Ctrl + Shift + S. Тази команда активира опцията Запиши като.
1. Отваря се диалогов прозорец Save As, (Запиши като). 2. Фокуса застава на полето File Name, (Име на файла). Разбира се чувате името на оригиналният файл, който е обработван. Преименувайте, ако желаете да запазите и оригиналният файл, в противен случай програмата ще ви предложи да го заместите. Така ще бъдат съхранени както оригиналният така и обработеният.
3. Със Shift + Tab преминете в полето със списъците от компютъра. Изберете папка в която да се съхрани файла.
4. Продължете с Tab и намерете ComboBox, от който може да определите в какъв тип да се съхрани файла. В случая за аудио файл е добре да изберете mp3.
5. Продължете с Tab и намерете бутона Options, активирайте го с Space.
6. Отваря се диалог за настройка на mp3 файла. Първото поле Preset съдържа списък със готови стойности определящи качеството и компресията на mp3, измервана в kbps. Колкото е по голяма стойността толкова файла е по качествен и същевременно по голям по размер. 320 kbps дава най-добро качество на mp3. Но за файлове само с говор са подходящи и по малки стойности на kbps. Стойностите от списъка се променят със стрелките.
7. С Tab намирате и два радио бутона определящи BitRate, постоянен - CBR и променлив – VBR. За да изберете научете повече за компресираният формат mp3. По принцип за начинаещият потребител няма голямо значение какво ще избере.
8. Намерете бутона OK и потвърдете. Фокуса се връща в прозореца Запиши като.
9. За да завършите съхраняването, с Tab намерете бутона Save (Запиши) и натиснете Enter.

БЪРЗИ КЛАВИШИ
F12 – Edit View, изглед удобен за редактиране с единични файлове.
Shift + F7, - изглед в едър план за редактиране поединично на музикални файлове.
F4 – Preferences, Настройки.
Ctrl + Shift + S, - Save AS, Запиши като.
Space – Старт/Стоп.
Клавиш Left Bracket (отворена квадратна скоба) – фиксира позиция.
Клавиш Right Bracket (затворена квадратна скоба) – маркира сектор.
Ctrl + A – маркира целият файл.
Ctrl + F4 – изчиства съдържанието от главният прозорец на Adobe.
Ctrl + O – активира диалога Отвори за избор на файл.

ИЗГОТВИЛ: ХРИСТО ШИПАНОВ


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com