ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Начални стъпки с Windows

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Клавиатура

Клавиатурата, Key Board е основното входящо устройство, чрез което потребителя с нарушено зрение може ръчно да въвежда информация, да дава команди и да управлява работата на компютъра. Стандартната клавиатура съдържа между сто и един до сто и пет клавиша, но има модели и спо-голям брой. Става въпрос за Desktop компютрите. При лаптопите има модели със съкратен брой клавиши, по точно липсва малката цифрова клавиатура. Условно клавиатурата се разделя на две основни части. От ляво се намира основната секция с клавишите, наречена „голямата клавиатура”, а от дясно цифровият блок на „малката цифрова клавиатура”. В Най горният ред в левият край , се намира бутона Escape, с основна функция за отмяна на дадени команди. На дясно от него, на същият ред в три групи с интервал по четири, или без интервал при лап топ компютрите, са подредени функционалните клавиши от F1 до F12. Под него в голямата клавиатура се намират клавишите за набор на букви и цифри, както и основните контролни бутони. На първият ред от този блок са разположени поредните цифри от 1 до 0. Пред единицата стои клавиша апостроф или ударение. В краят на цифровият ред се намира бутона Back Space, чиято основна функция е триене и връщане назад. В средният ред, клавишите на буквите F и J са белязани с релефни пъпки за ориентация на потребителя. В най-долният ред по средата е поставен издълженият клавиш за интервал наречен SpaceBar. От ляво и дясно на Space, симетрично се намират двата Alt бутона с еднакво значение, активиращи лентата с файл менюто. В левият и десен край стоят дублираните два Ctrl бутона. Симетрично между Alt и Ctrl бутони се намират двата, ляв и десен Windows клавиши, активиращи Старт менюто. От дясната страна на трета позиция след SpaceBarr се намира единичният Application бутон, който активира контекстното меню. След зареждане на операционната система по подразбиране клавиатурата е настроена да се включва с английската подредба на буквите. С настройка, това може да се промени, но за точното изпълнение на командите с бързи клавиши в които участват буквите, е по добре да се избере английската подредба на клавиатурата. За писане и редактиране на текстове на български е необходимо да се премине на кирилица. Клавишните комбинации за превключване от английски на български зависят от настройките. Промяната между езиците по подразбиране става с комбинацията леви бутони Alt + Shift . Българската версия има 4 варианта, - машинопис, фонетична, традиционно фонетична и БДС стандарт. Преминаването между тях може да стане с комбинацията десни бутони Ctrl + Шифт. С допълнителни настройки, тази подредба може да бъде променена. При БДС стандарта буквите са разположени като на клавиатурата на пишеща машина. При фонетичният вариант буквите от английската азбука съответстват на българските. Изключение при фонетичната подредба са следните случаи:
На латинската буква Q отговаря буквата – Я. На W, отговаря буквата - В. На X, (екс), буквата - Ь (ер малък). На J, буква - Й (и кратко). На Y – Ъ, (ер голям). На латинската C – буквата Ц . На латинската V, (Ви) – буква Ж На бутона ударение – буква Ч . На трите бутона пред клавиша Enter съответно буквите Ш, Щ и Ю . Възможно е на някои модели клавиатури да не съвпадат тези стандарти, просто трябва да се изследват. В малката клавиатура са разположени цифрови клавиши от 1 до 0 и някои функционални бутона. Тя има два режима на работа, като цифрова за писане и аритметични действия и като стрелки за навигация. Превключването от един режим в друг става с бутона Num Lock. Цифрите от малката клавиатура са в обратен ред спрямо телефонната подредба. За ориентация петицата е маркирана с релефна пъпка. При включен Num lock бутон екранният четец съобщава Num Lock on и цифровият режим се активира. Тогава клавишите изпълняват функциите на цифри, а функционалните бутони команди за аритметичните действия, деление, умножение, събиране и изваждане. Когато се изключи цифровият режим програмата съобщава Num Lock off. В този случай цифровите клавиши стават стрелки, двойката – стрелка надолу, осмицата – стрелка нагоре, четворката – стрелка надясно, шестицата – стрелка наляво. Цифрите 3 и 9 изпълняват функциите съответно на page down и page up, а цифрите 1 и 7 функциите на end и home. Потребителите с екранен четец, могат с клавишната комбинация insert + бутона минус от малката цифрова клавиатура, да активират функцията Jaws курсор. Обратно с бутона плюс се връща стандартният PC курсор. За удобство функционалните клавиши, Enter, Insert и Delete са дублирани в двете части на клавиатурата. Удобна функция за обучение на начинаещи потребители е помощният режим за работа на компютъра. Този режим се включва с клавишната комбинация Insert + цифрата 1 от голямата клавиатура. При еднократно натискане, помощният режим се активира и чуваме съобщението key board help on. След повторно натискане, се изключва и чуваме Key board help off. Когато е включен помощният режим клавишите са неактивни и натискайки ги, компютъра не извършва никакви операции. В същото време екранният четец съобщава наименованието и функцията на натиснатият клавиш.

Обобщение:

Клавишите от клавиатурата може да се разделят на няколко групи, според предназначението си.
Клавиши за набиране и редактиране на текст. Те включват буквите от азбуката, цифрите от 1 до 0, препинателните знаци и символите. Към тази група се намират и клавишите за редактиране, Shift, Caps Lock, Space, Tab, Enter и Backspace.
Функционални клавиши. Това са клавишите от F1 до F12, подредени в три отделни групи по четири бутона. Те се използват за изпълнението на специфични задачи Функционалността им се различава при отделните програми.
Контролни клавиши. Това са Ctrl, Alt, Windows, Application и Escape. Те се използват както самостоятелно, така и в комбинация с други клавиши.
Цифрови клавиши. Това са клавишите от малката цифрова клавиатура, чиято функционалност се включва с бутона NumLock. Тези клавиши са групирани в блок като в конвенционален калкулатор. Клавиши за придвижване. Те включват: стрелките (лява, дясна, нагоре, надолу), клавишите: Home, End, Page Up, Page Down и Insert. Специално Insert е основен клавиш за екранният четец Jaws. Нарича се още Jaws клавиш. Клавиши използвани за набиране и редактиране на текст. Shift: първо, натиснат в комбинация с някоя буква, прави набраната буква главна; второ, натиснат в комбинация с друг клавиш показва друг символ, (който е отбелязан на горната част на клавиша), става въпрос за клавишите с двойно предназначение. Трето, Използва се като основен клавиш при командите за маркиране. Caps Lock: натиснат веднъж, включва режим за набиране само на главни букви, чувате Caps Lock on, натиснат повторно изключва режима, чувате Caps Lock off. Tab: първо, натиснат при набор на текст премества курсора няколко интервала напред, второ, придвижва фокуса в следващо текстово поле, Отделено в друга рамка. Enter: първо, натиснат при набор на текст отваря нов ред, второ, активира селектираните обекти и бутони трето, отваря папки и файлове. Spacebar: натиснат премества курсора един интервал на пред. Backspace: Първо натиснат при набор на текст изтрива знак назад или целият маркиран текст, второ, връща фокуса в предходен списък или екран. Delete: първо, Натиснат при набор на текст трие знак напред, второ трие целият селектиран текст или елемент от списък.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com