ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Ръководства

Android

NVDA v.2018

(екранен четец)

Windows XP; Windows 7

Начални екрани Windows 10

MS WORD 2010

MS Word 2003

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer

Skype 8

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

понятие за HTML

PDF документ

Dropbox

Звукозапис

Ръководство за работа с бързи клавиши за Skype 8 на хора със зрителни увреждания

Новият Скайп 8 има две софтуерни разработки , - Скайп 8 за Работен плот и Скайп 8 от магазина за приложения на Windows 10, Microsoft Store. В настоящото ръководство се описват някои основни операции за работа със Скайп 8 за настолен компютър, което е по-достъпно за работа с екранен четец под Windows 7/Windows 10. Достъпността на новата версия на Скайп 8 поставя на изпитание потребителите работещи с екранни четци, вследствие на промените в интерфейса, менютата, с новите функции и превод на опциите и бутоните. Предходните версии на Скайп 7 бяха достъпни за потребителите с екранен четец посредством скриптове, но засега такива липсват. Използването на бързи клавиши за работа със Скайп 8, прави бързо и лесно изпълнението на отделните операции от потребителите с екранни четци, това са клавишни комбинации от два или повече клавиши. Стандартно вписването в новият Скайп 8 става с въвеждане на потребителско име и парола от предходно създаден профил. Може и да си създаде нов Microsoft профил.

Бързи клавиши – функции и използване
Известия.
Ctrl+I - отваря секцията с известия. В нея понякога първо се показва информационен прозорец „персонализиране на Вашия профил“, чувате бутона Разбрано, със стрелки нагоре може да прочетете съдържанието му. Затворете като потвърдите бутон „Разбрано“. На първа позиция в секцията с Известия е бутон, съобщаващ има или няма нови известия. Като продължите с таб или стрелка, намирате меню за преглед с бутон Всички. Натиснат отваря меню от което избирате какви известия да получавате. Надолу със стрелките, ако има такива, следва група сИзвестия. Това обикновено са служебни известия и предложения от Скайп, отварят се за преглеждане с Enter. В тази секция може да срещнете и бутон Рестартиране на въвеждащият курс“, активиран показва диалог с опции за редактиране на Вашите данни, като актуално присъствие снимка и настроение, въвеждане на телефон, кредит, абонаменти и други настройки. Продължавайки със стрелките след краят на секцията с Известия попадате в панела с предходна дискусия.
Списък с разговори.
Alt+1 премества фокуса в списъка с последните дискусии. Това е списък с група абонати, с които са проведени дискусии в предходни сесии. Хронологията се прослушва със стрелките. Ако желаете да проведете отново контакт с някой от групата, избирате абоната от списъка и потвърждавате. Фокуса застава в полето за въвеждане на ново съобщение. След списъка с групата абонати с последни разговори следва група - Start Group ““Хора които може да познавате“. Със стрелките може да се намери списък с познати хора и техни контакти, които бихте желали да добавите.
Списък с Контакти. Alt+2 Води до контактен списък с Абонати. Първо може да се покаже бутон „проверете своите настройки за абонати“, който Натиснат отваря диалог с настройки. Настройките са групирани по стандарта на Windows 10. По списъка с абонати се придвижва със стрелките. Бързо придвижване с Page Down или Page Up. Абонатите са разположени по групи по азбучен ред, първо списъка е по латиница след това е на кирилица. Всяка група се съобщава по букви с начало и край, чувате group start и буквата, следва списъка с абонатите и завършва с group end.
Дискусия с абонат.
Дискусията може да включва чат, гласови видео разговор,изпращане и приемане на файл, конферентна връзка и други предлагани от Скайп услуги. За да започнете дискусия с някой, избирате със стрелките абоната от списъка с контакти и потвърждавате с Enter. Фокуса застава на поле Въведете съобщението си тук. За да въведете текст в Edit полето когато работите с екранен четец, преди това трябва да чуете характерният звук на изпукване за отворено. Ако е затворено отворете текстовото поле със клавиша Space. Също така може да го фокусирате с бързият клавиш Alt+Shift+E. Въведете текста на съобщението и изпратете с Enter. Прочитане на текста от проведената дискусия става обратно със Shift+Tab и стрелките. За да се придвижвате по лесно в полето на дискусията и да четете ред по ред съобщенията, изключете виртуалният курсор на Jaws с Insert+Z, а при работа с NVDA с Insert+Space. Например:
1. Написвате чат съобщение и го изпращате с Enter.
2. Натискате два пъти Shift+Tab за да се фокусирате в полето със дискусията.
3. Със Shift+H заставате на последната дата със съобщения.
4. Изключвате виртуалният курсор за Jaws с Insert+Z, а за NVDA Insert+Space. Така може да четете съобщенията ред по ред.
Ctrl+Shift+P –започване или отговаряне на гласово повикване. След избор за контакт с абонат, натиснете бърз клавиш Ctrl+Shift+P за повикване на гласов разговор, също така с този бърз клавиш отговаряте и на повикване.
Ctrl+E – прекратява текущият разговор.
Ctrl+Shift+F – изпращане на файл. Бърз клавиш Ctrl+Shift+F Активиран отваря директно прозореца за избор на файл, когато е избран абонат от списъка с контакти. Бутона за изпращане на файл може да намерите и с един Таб след фокусиране в полето за въвеждане на съобщение с някой абонат. За да изтеглите файл заставате на дискусията с абоната който е изпратил файла. Фокусирате се в полето с въвеждане на съобщение, ако е затворено натиснете Ctrl+Shift+E за да го отворите. Натискате няколко Shift+Tab , а за по-лесно намиране със стрелките на съобщението с изпратеният файл, изключете виртуалният курсор на Jaws с Insert+Z, а при работа с NVDA с Insert+Space. Като откриете файла за изтегляне, активирайте с клавиша Application контекстното меню. От списъка на менюто изберете Запиши като и потвърдете. Отваря се стандартният диалогов прозорец за избор на папка от компютъра за запис на файла.
Добавяне на абонати.
Търсенето и намирането на нови абонати, се включва от бутона добавяне на нов Абонат. Фокусирате се с Alt+2 в панела със списъка на контакти и със стрелка нагоре намирате бутон Добавяне на нов абонат. Активиран бутона отваря диалогов прозорец, с Tab намирате текстово поле Търсене на хора. Отваря се с Enter за въвеждане на текст. Записвате името на търсеното лице и потвърждавате. Показва се списък с намерени резултати. Списъка с намерените имена е съставен от бутони, след всяко име има бутон Добавяне. Придвижвате се с клавиша на буквата B. Като чуете търсеното име потвърдете следващият бутон Добавяне.
Изпратената до Вас покана за контакт, намирате в хронологията, като отворите с бърз клавиш Alt+1 панела със списъка с разговори. В тази група с предходни разговори, следва със стрелките да чуете името на лицето изпратило поканата и ако желаете да я приемете потвърдете.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com