ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

Orbit Downloader

Orbit Downloader е малка и ефикасна програма за теглене на файлове от Интернет. Orbit поддържа всички по-известни интернет браузъри, като Internet Explorer, Firefox, Opera, Matxthon и Netscape. Има интерфейс преведен на български език. Още нещо важно, програмата е безплатна!

Инсталиране на Orbit

Активирайте инсталационният файл. Ще се отвори прозореца на Съветника за инсталиране на програми. Препоръчително е да затворите всички други програми преди да започнете инсталацията. Натиснете Next за да продължите. В следващият прозорец, ще намерите стандартното лицензно споразумение. За да продължите задължително трябва да приемете лицензното споразумение. Потърсете със стрелките Radio button, докато чуете I Accept, приемам , с което е маркирано вашето съгласие. Натиснете след това Next. В следващият екран, трябва да изберете къде да се инсталира Orbit. По подразбиране той ще се инсталира в папката: C:\Program Files\Sly Soft\Orbit. Ако приемате продължете с Next. Следва прозорец, в който се пита къде да се създадат преки пътища в Старт менюто. По подразбиране папката ще бъде Orbit. Продължете с Next. В новия прозорец ще намерите списък с опции, разгледайте го със стрелките. Пред всяка има Check Box, с поставена отметка по подразбиране. Оставете тези които желаете, премахнете тези, които не желаете. Опциите са: Create Desktop Icon, създава икона на Работният плот. Quick lunch Icon,създава бързо стартираща икона. Start Orbit on System Start up, зарежда Orbit заедно с операционната система Windows. Add to Windows Fire wall exceptions, добавя програмата, като изключение за достъп до Интернет през защитната стена. Set my Home page to Orbit Start page, ще зарежда началната ви интернет страница в Orbit. Най отдолу, чрез маркиране на Check Box, имате възможност да изберете в кои браузъри да се интегрира Orbit. Програмата се интегрира успешно в Internet Explorer, с която е интегриран по подразбиране, за останалите Firefox, Maxthon, Opera и Netscape, решавате вие. Пред всеки браузър има Check Box, дайте отметки , ако желаете да интегрирате някой от тях. Протоколите с които може да работи Orbit са: HTTP, FTP, NTTPS, MMS и RTSP. Забележка: трябва да затворите вашият браузър преди интеграцията, промените ще се запишат след рестартиране. Натиснете отново Next. Следва прозорец, в който се предлага разрешаване активирането на инструмента Grab Pro. Махнете отметката и не разрешавайте да се стартира. Тази добавка може да влезе в конфликт с Internetдоставчика Ви , тъй като помага за нерегламентирано теглене на видео клипове от обществени медии. Когато сте готови натиснете Next. Започва инсталацията. След приключване на процеса, потвърдете бутона Finish.

Изглед на работните прозорци и работа с Orbit

Работният прозорец на програмата, е разделен на три части. В лявата страна се намират основните категории, а в дясно се извежда информацията за текущите или приключилите трансфери, както и подробен лог файл за извършените операции. Той е удобен за работа с мишката. За съжаление стандартните клавиши не позволяват достъп до информацията в прозореца. Това е възможно с Jaws курсора. Трябва да се прави разлика между главният прозорец на Orbit и диалоговият прозорец, който се отваря при стартиране на процеса на сваляне. Затова проверявайте с Insert + T, заглавката на отворените прозорци. Главният прозорец се съобщава, само като Orbit, а стартиращият свалянето като Create New Downloader. Работа с Orbit Downloader. Намирате линк за сваляне и се фокусирате върху него. Стартирате процеса с Enter. Отваря се диалогов прозорец Create New Download. С Tab се движите по полетата на прозореца. В първото URL ще чуете адреса на линка от който ще се тегли файла. В следващото Save to определяте папка, в която да се запише сваленият файл. Ще чуете предложената по подразбиране папка, в C\Downloads. Ако желаете да се запише на друго място следва Browse бутон. Активирайте го с Enter и ще се отвори диалогов прозорец за изборна папка от устройствата на компютъра. Направете своят избор по познатият начин със стрелки итабове и натиснете Запиши. Избраната папка ще се появи в полето Save to. Продължавате с Tab и ще попаднете на Save as. Това е Edit поле за избор на име под което да се запише сваленият файл. Програмата ви предлага името дадено от сайта. Може да го преименувате веднага, тъй като полето за редактиране е активно. Като сте готови с избора си намерете по долу бутона OK и го активирайте. Изтеглянето на файла започва. Може да стартирате свалянето с Orbit и през контекстното меню. Фокусирайте се върху линка за изтегляне, активирайте с Application бутона контекстното меню. От списъка намерете командата Download by Orbit, Свали с Orbit и натиснете Enter. Ще се отвори същият диалогов прозорец Create new Download.

Конфигурация<

От меню Изглед (View), ще намерите опцията за смяна езика на интерфейса. С Alt активирате Файл меню и с дясна стрелка намирате меню Изглед. Със стрелка надолу търсите Languages Sub Menu, от там с стрелка надолу намирате Bulgarian и потвърждавате с Enter.Orbit има множество функции, но не всички са необходими за една практична работа от начинаещият потребител. Настройките ще намерите от меню Tools, Инструменти. От списъка на това меню потърсете Preferences (Настройки) и ги активирайте. Ще се отвори диалогов прозорец от вида Tree View, (дървовидна структора). В дясно са подредени в списък видовете настройки, а в ляво се показват възможните стойностти. По списъка се ходи със стрелки, а по полетата вляво с Tab. От General,Главни настройки, препоръчвам да дадете отметки на: • Automatically Resume unfinished task on start up – свалянето ще започва автоматично при стартирането на Orbit. • Notify on download completion – уведомяване при успешно завършена задача. • Notify on download failure – уведомяване за задача, която не е завършена. От Location може да изберете папка с Browse бутона, където да се записват свалените файлове. По подразбиране е предложена папка Downloads в локален диск C. С опцията If the file already exists, може да изберете, ако файла съществува вече да се преименува или да се замести. От Connections настройките може да изберете Start up immediately while displaying Create New Download. Стартира свалянето веднага след създаването на нова задача. Това не е всичко, но като за начало ще ви помогне за работа с Orbit Downloader.

Христо Шипанов

Изтегли от тук


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com