ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Настройка и работа с Mozilla Thunderbird 3.1

Mozilla Thunderbird е пощенски клиент, (E-mail Clients. Пощенските клиенти са приложни програми, чрез които потребителя може да организира своята електронна кореспонденция, без да влиза в пощата си през интернет браузър. Използвайки протоколите POP 3, IMAP и SMTP, пощенският клиент получава и изпраща писмата на потребителя. POP 3 е съкращение от Post Office Protocol 3. Това е протокол, който e-mail софтуера на клиента използва за да изтегли пощата от пощенският сървър.
IMAP, (Internet Message Access Protocol), е по-нов и по–добър протокол в сравнение с POP3. Предимствата са, че получените електронни писма могат да се четат и управляват от потребителя, директно от mail сървъра.
SMTP, (Simple Mail Transfer Protocol) това е протокол, който поддържа изпращане на пощата.
Mozilla Thunderbird е пощенски клиент, който се разработва паралелно с Web браузъра Mozilla Firefox. Той е сигурен и бърз,притежава добър филтър за спам, поддържа протоколите за входяща поща IMAP/POP3, за изходяща поща SMTP, за newsgroup NNTP, поддържа кодировка и подписване на писмата. Mozilla Thunderbird може да се използва като RSS четец, при което статиите се показват като писма в папки. Програмата е достъпна за екранният четец Jaws. Има версии с преведен интерфейс на български език. За да използва Mozilla thunderbird, потребителя трябва да има регистрация в някоя електронна поща, която поддържа протоколите, IMAP, POP3 и SMTP. Такава поща е например GMail, в която ползването на тази услуга е безплатно.

Настройка на GMail за работа с Mozilla Thunderbird

Първо трябва да се регистрирате в електронната поща GMail. За да работите с пощенският клиент Mozilla Thunderbird, е необходимо предварително да направите някои настройки на Gmail пощата. За да настроите вашият пощенски клиент, Mozilla Thunderbird да работи с GMail, проверете първо, позволен ли е IMAP протокола. Отворете GMail пощата и влезте в акаунта си. С един Page down и след това с един Tab, ще намерите линка Настройки. Потвърдете с Enter и ще се отвори страницата с настройките. Натиснете четирикратно Page down, след това продължете с Tab докато чуете Препращане и POP/IMAPдостъп. Потвърдете с Enter и ще се отвори страницата с тези настройки. Отново с Page Down и Tab намерете позицията, 1.Състояние: IMAP е активиран. Проверете със стрелката има ли отметка следващият радио бутон, IMAP да се активира. Ако няма дайте отметка със Space Bar. Намерете по надолу бутона Запази промените, ако го чуете дайте Enter. Ако не намерите такъв бутон значи, че той е активиран по подразбиране и IMAP достъпа е позволен, Enable.

Конфигурация на пощенският клиент Mozilla Thunderbird.

Инсталирайте най добре някой от текущите билдове след версия 4.1 на Mozilla Thunderbird. В тази версия ще получавате повече информация за писмата с екранният четец. Ако сте ползвали MS Outlook, Outlook Express или друг пощенски клиент преди инсталирането на Thunderbird, след инсталацията ще ви бъде предложено внасяне на настройките им. За да не се обърка нещо, откажете като натиснете бутона Пропусни. След това, ако не се покаже автоматично диалог за пощенска регистрация, направете следното: 1. Отворете Mozilla Thunderbird. 2. С Alt активирайте Menu Bar File и с дясна стрелка намерете меню Tools, Инструменти. 3. От падащият списък със стрелка нагоре потърсете опцията Настройки на регистрацията и потвърдете с Enter. Отваря се диалоговият прозорец с настройките. 4. С един Tab попадате на бутона Действия по регистрация, натиснете Space. Отваря се списък с опции. Изберете със стрелката Добавяне на пощенска регистрация. Натиснете Enter, и се отваря нов диалогов прозорец. 5. Попълнете Edit полетата в диалоговият прозорец както следва: Вашето име, такова каквото искате да се вижда в изпратените писма; e-mail адреса в GMail пощата и паролата. Намерете и натиснете Continue, Продължи. 6. Thunderbird ще попита GMail сървъра относно достоверността на данните и автоматично ще конфигурира присвояването на IMAP връзката с Вашият акаунт. Процеса отнема известно време. Когато завърши, на екрана се появява диалогов прозорец с резултата от конфигурацията. Цялата информация може да прочетете с Insert + B. Ако всичко е наред, трябва да чуете освен Вашите данни, входящият сървър, който е: imap.google.com, протокола за получаване на поща IMAP, неговият порт 993 и защита SSL/TLS, Изходящият пощенски сървър, който е smtp.google.com, протокола за изпращане на поща SMTP, неговият порт 465 и защита SSL/TLS. 7. Ако настройките за Вашата пощенска регистрация са точни , с Tab намерете бутона „Готово“ и натиснете Enter. Ако не се получи регистрацията , опитайте отново като използвате бутона Още настройки и въведете данните отново ръчно. 8. Освен тези настройки на регистрацията, в списъка на меню Инструменти има и други Настройки. По подразбиране те са добре избрани за начинаещият потребител.

Начален екран

От Работният плот намирате иконата на Mozilla Thunderbird и я активирате с Enter. Отваря се началният екран. Той има стандартен изглед, в горната част се намира титулната лента, съдържаща заглавието на отвореният прозорец. Заглавието включва името на текущо отворената папка плюс активната програма, в случая това е Mozilla Thunderbird. Потребителя може да прочете заглавието с Insert + T. Под титулната лента се намират хоризонтално разположените менюта, започващи с Файл менюто. Под хоризонталното Файл меню се намира лента с графични инструменти и текстовото поле на търсачката. Основната част от екрана е заета от три панела,работни полета. В първото ляво вертикално поле, се намира tree View списък с папките на пощенският клиент. Вдясно едно под друго са разположени две полета, в които се показва съдържанието на съответните папки от Tree View списъка. Второто горно поле съдържа списък на писмата (Messages). Те са показани в списъка с атрибутите: притурка, тема, подател, дата и размер. Тези данни ще чуете когато се фокусирате върху някое писмо от списъка. В по-старите версии от 3.1 на Thunderbird, прикачените файлове наречени притурки показани с графичен знак пред писмото, не се четяха. Третото поле или по-точно казано пощенският панел показва съдържащият се текст в маркираното писмо. Между тези три панела може бързо да се преминава с клавиша F6. Вътре в самите полета придвижването става със стрелките. От поле в поле на прозореца може да се преминава също и с клавиша tab. Забележка: в началният екран по подразбиране, върху пощенските панели се показва началната web страница на Thunderbird. Тя не пречи на навигацията и автоматично изчезва след преминаване с бързите клавиши в пощенският панел. Но ако ви пречи появяването на Този екран, можете да го забраните от настройките. Това става по следният начин: първо с клавиша Alt отваряте лентата с Файл менюто. Второ, с дясна стрелка намирате меню Инструменти и със стрелка нагоре търсите опцията Настройки. Натискате Enter и се отваря диалогов прозорец с настройките. По отделните страници се придвижвате с лява или дясна стрелка. Намирате Основни и с първият Tab попадате на CheckBox, който предлага "При стартиране на Thunderbird се показва началната страница". Махнете отметката със SpaceBar. Намерете с Tab OK бутона и натиснете Enter. Така при стартиране няма да се зарежда началната страница. Показваните панели и елементи на екрана може да се променят от потребителя, чрез меню Изглед. От падащият списък на меню Изглед е добре да изберете, лента на Състоянието да е Check, показване на притурките да е Check, от Папки Sub меню , обединени папки да е Check, от оформление Sub меню, класически изглед да е Check и Показване на панела за писма да е Check. Освен от меню Изглед за показване или премахване на панела за писма има бърз клавиш F8.

Движение по работните полета на главният екран.

След началното отваряне на Thunderbird, ако се придвижвате с клавиша Tab, първият води до заглавна лента съдържаща името на текущо отвореният Tab. Всъщност това е името на маркираната и разгънала се папка от Tree View списъка. С още един Tab попадате на панела съдържащ самият tree View списък. Първата папка по принцип е Пощенска кутия. Но е възможно фокуса да стои на друга папка от списъка. Придвижвате се нагоре надолу със стрелките. Когато се маркира някоя папка, тя се разгръща и вдясно на екрана се отваря списък с нейното съдържание. Следващият таб фокусира текстовото поле на търсачката. До него може да се достигне също така с бърз клавиш Ctrl + F. В това поле се въвеждат данни на получено писмо, което потребителя търси. Може да се въведе някой от атрибутите, например името на подателя или темата на писмото. След въвеждане на текстовият низ, натиснете отново Tab и ще се покаже списък с резултата от търсенето. Със стрелките маркирайте това което ви трябва и с Enter го отворете в отделен прозорец, за да го прочетете. Освен с клавиша Tab преминаването от поле в поле става и с F6. Натискайки последователно F6, ще се придвижите бързо от списъка с писмата до текста на маркираното писмо. Разбира се писмото може да се отвори и в отделен прозорец. Изобщо различните задачи се показват в отделни прозорци. Затварянето и връщането на фокуса на предходният прозорец става с бърз клавиш Ctrl + W. Забележка: не затваряйте отделните прозорци с Alt + F4, защото така ще излезете напълно от програмата и ще трябва отново да стартирате Mozilla Thunderbird.

Папки.

Папките са създадени служебно със инсталацията на Mozilla Thunderbird. Намират се в левият вертикален панел на началният екран. Оформени са в Tree View списък, който се обхожда със стрелките. Първата папка е Пощенска кутия. В нея се съхраняват получените писма. В списъка ще намерите още папка Изпратени, в която се прехвърлят автоматично изпратените от Вас писма. В папка Цялата поща се намират всички получени и изпратени писма. Thunderrbird поддържа добър филтър за спам, така засечените съмнителни писма се поставят в папка Спам. В списъка ще намерите още папките Чернови и Кошче. Ако желаете може да си създадете други папки. Фокусирате се на списъка и отваряте с Application контекстното меню. От падащият списък намирате опцията Нова подпапка. В отворилият се диалогов прозорец в първото Edit поле давате име на новата подпапка. След това от Combo Box избирате към коя папка да се добави.

Получаване и четене на писма.

След отваряне на Thunderbird, проверката за нови и показването на писмата от акаунта на потребителя в GMail става автоматично. Това е заложено в настройките по подразбиране. Също така с F5 може да се активира този процес. В началото преди показването на пощата, ще се отвори диалогов прозорец, който изисква да въведете паролата от вашият профил, за да продължи процеса. Тук има и Check Box, в който ако дадете отметка паролата ще бъде запомнена и няма да ви бъде искана повече. Потвърждава се с Enter. Ново получените писма се съхраняват в папка Пощенска кутия. Тя е служебно създадена и се намира в панела с Tree View списъка. С клавиша F6, намерете списъка. Когато със стрелките се фокусирате и чуете Пощенска кутия, със следващият F6 преминавате в разгъналият се панел със списъка на получените писма. Тук със стрелките или с бързите клавиши може да ги обходите и ще чуете техните атрибути както следва: притурка, тема, подател, дата и размер. Писмата от списъка може да се сортират по техните атрибути. От падащият списък на меню Изглед намерете Подреждане по Sub Menu. От списъка на това под меню изберете по какво да се подреждат писмата. Има и команди за възходящо или низходящо сортиране. Получаване и четене на писмо. За да прочетете писмото първо трябва да го изберете от списъка и да се позиционирате върху него. След това има два начина да попаднете на самият текст, директният е да натиснете клавиша F6 и ще го намерите в същият прозорец, разбира се ако е показан панела за писмата. Писмото може да се отвори в отделен прозорец с бързите клавиши, Ctrl + O, или с Enter. Прочитането на текста става със стрелките. Ако писмото е отворено в отделен прозорец, след прочитането затваряте със Ctrl + W и фокуса се връща на началният екран. Ако към писмото има прикачен файл, наречен притурка, ще го намерите и свалите от падащият списък на меню Файл. За да свалите и да запишете файла притурка в някоя папка от компютъра, направете следното: 1.Отворете с Alt файл меню. 2.Със стрелка надолу намерете притурки sub menu. 3.С дясна стрелка ще попаднете на списък с прикачените файлове, ако са повече от един. Към всеки файл има sub menu с команди, за да може да се обработва по отделно. 4. след списъка с прикачените файлове следват командите, Запиши всички, Откачи всички и изтрий всички. 5. Натиснете Enter на командата „Запиши“ . 6.На екрана се появява диалогов прозорец с Tree view списък на папките в компютъра, от които избирате къде да се запише прикаченият файл. Командите за управление на писмата като изтриване, преместване, отпечатване и др.ще намерите в списъка на контекстното меню. Трябва само да маркирате писмото и с Application да отворите контекстното меню.

Писане и изпращане на писмо.

За да напишете писмо натиснете бързият клавиш Ctrl + N, ще се отвори формата за писане в отделен екран. Фокуса застава първо на Edit полетоДо, в което трябва да въведете e-mail адреса на получателя. Следващият Tab води до полето тема, в което записвате кратко пояснение относно съдържанието на писмото. С третият Tab отивате на бланката за текста на самото писмо. Тук набирате текста. Преди да пишете проверете кодировката на текста. Активирайте с Alt лентата на Файл менюто. С дясна стрелка потърсете Настройки. От падащият списък на меню Настройки , намерете Кодиране на знаците Sub menu. С дясна стрелка отворете списъка на това подменю и дайте отметка с Enter, ако няма такава на кодировката , Кирилица (Windows 1251). Изпращането на готовото писмо става с Ctrl + Enter. Преди изпращането на първото писмо може да се отвори диалога за въвеждане на паролата. Като я въведете и дадете отметка да се запомни, няма да ви пита повече. Ако желаете да изпратите към писмото прикачен файл, когато сте готови с текста отворете Файл менюто. Потърсете със стрелка надолу Прилагане sub menu. От списъка на това под меню изберете прилагане на файлове и потвърдете. Отваря се диалогов прозорец със списъците на папките и файловете от компютъра. От тук изберете файла и потвърдете с бутона Open „Отвори“. След това дайте командата за изпращане на писмото Ctrl + Enter. Започва процес на прикачване след което ще се отвори диалог с бутон за потвърждаване изпращането на писмото. Потърсете и дайте отметка на Check Box не ми показвай това и като потвърдите този прозорец няма да се появява повече. Ако желаете да напишете отговор на получено писмо, направете такава настройка, че отговора да се поставя над текста с оригинала. От списъка на меню Инструменти отворете Настройка на регистрацията. Със стрелка надолу се придвижете до Писане и адресиране. С tab намерете След това Combo Box,от който изберете писането започва над цитираният текст. Отговор на писмо: отворете полученото писмо и натиснете Ctrl + R. Отваря се в нов прозорец формата за писане на писмо с попълнени адрес и тема. Курсора застава в началото на Edit полето, над оригиналният текст. Веднага може да започнете писането на отговора. След изпращането с Ctrl + Enter на отговора, прозореца се затваря и фокуса се връща на полученото писмо. Затваряте и него с Ctrl + W и се връщате в началният екран на Thunderbird.

Адресник.

С бърз клавиш Ctrl + Shift + B се отваря прозореца на Адресника. Той има същият изглед като началният екран на Thunderbird. В централната част на прозореца са разположени три панела. В първият от ляво на екрана се намира списък с папките. Служебно има създадени две папки: Личен адресник и Събрани адреси. Личният адресник се попълва от потребителя. Командите ще намерите от контекстното меню. В папка Събрани адреси автоматично се попълват адресите на изпратените от Вас писма. С F6 се прехвърляте от панел в панел на адресника. Като се позиционирате върху даден адрес, отваряте контекстното меню и ще намерите командата за писане на писмо. Потвърждавайки с Enter ще се отвори формата за ново писмо и адреса ще се попълни автоматично в полето за получателя.

Бързи клавиши.

Показване или премахване на пощенският панел с писмото от началният екран – F8.
Търсачка - Ctrl + F.
Отваряне на получено писмо в нов прозорец - Ctrl + O, или Enter.
Ново писмо – Ctrl + N, отваря в отделен прозорец формата за писане на ново писмо.
Адресник – Ctrl + Shift + B.
Отговор на писмо – Ctrl + R.
Отговор до всички - Ctrl + Shift + R.
Изпрати писмо сега - Ctrl + Enter.
Изпрати писмото по-късно – Ctrl + Shift + Enter.
Стоп - Escape.
Отиване до следващо писмо от списъка - F, или стрелка надолу.
Отиване до следващо непрочетено писмо – N. Отиване до предходно писмо от списъка – B, или стрелка нагоре.
Отиване до предишно непрочетено писмо – P.
Увеличаване размера на текста – Ctrl + плюса, от цифровата клавиатура.
Намаляване на размера на текста – Ctrl + - минус, от цифровата клавиатура.
Възстановяване на размера – Ctrl + 0.
Затваряне на Tab, прозорец – Ctrl + W.
Придвижване до следващо работно поле, Tab или прозорец на екрана – клавиш F6.

Изготвил: Христо Шипанов


За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com