ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

MS Outlook Express

Microsoft Outlook Express е програма, изпълняваща функциите на пощенски клиент. С тази програма потребителя може да организира и управлява своята електронна поща. Изтегляне, намиране и четене на писмата става изключително леко и удобно с клавишите. Това е особено полезна програма за потребители с увредено зрение. Софтуера на имейл клиентските програми използва протоколите, POP3 за изтегляне и SMTP за изпращане на писма. POP3, (Post Office Protocol 3), е протокол за получаване на електронна поща. POP3 протокола се поддържа от всички съвременни пощенски клиенти, като Outlook Express, Thunderbird, Eudora, и т.н. Изтеглените писма се съхраняват при клиента. Трябва да добавя и IMAP протокола. Това е един по-нов и по-добър протокол, който за разлика от POP3 не изтегля получените писма. С негова помощ, потребителя може да ги чете и управлява директно на пощенският сървър. Ще разгледаме най-важните начални стъпки за настройка и работа с Microsoft Office Outlook. Има разлика между програмите, Outlook Express, която е част от Windows и Microsoft Outlook Express, която е част от пакета на Microsoft Office Professional Edition 2003. За да ползвате услугите на Outlook, първо е необходимо да имате регистрация в подходяща електронна поща. Препоръчваме на начинаещите потребители да се регистрират в Gmail.com. Добре е някой клиент на електронната поща Gmail.com, да даде покана и да помогне при регистрацията на начинаещият потребител.

Настройка на Gmail пощата

След успешна регистрация, за да ползвате пощенският клиент е нужна предварителна настройка. Ако сте избрали услугите на електронната поща Gmail.com, трябва да разрешите изтеглянето на писмата от вашата пощенска кутия, за да се прехвърлят вOutlook Express. За тази настройка, следвайте стъпките :
1. Влезте в пощата с вашето потребителско име и парола.
2. Позиционирайте се със Ctrl + Home в началото на отворилата се страница. Намерете с Tab линка Настройки и натиснете Enter.
3. Отваря се нова страница. Натискайте буквата H докато чуете Heading Level 2 Настройки. Продължете с Tab, ще попаднете на първата отворена страница с Общи. Тук полетата с настройки са оформени в таблична форма. Ако желаете да разгледате и да промените някоя от общите настройки, движете се с комбинациите Ctrl + Alt + стрелките. Тук може да изберете екранният език, да разрешите използването на бързите клавиши, да чуете и отворите линк на страницата със списък на бързите клавиши и други настройки. Но няма да се спирам за всички възможности, тъй като нашата задача е да настроим пощата за OutLook Express.
4. След като чуете Общи, продължете с Tab до линка Препращане и POP/IMAP достъп, отворете го.
5. С Tab намерете и дайте отметка на радио бутона POP протокола да се активира за цялата поща.
6. Накрая потвърдете бутона запазване на промените.

Настройка на Outlook Express
С това първоначалната подготовка за приемане на вашата поща от Outlook Express е завършена. Следва настройката на самият пощенски клиент Microsoft Outlook Express.
1. От Старт меню намерете и отворете програмата Microsoft Outlook Express.
2. С Alt активирайте Файл меню и надясно намерете меню Инструменти.
3. От падащият списък потърсете Акаунти за електронна поща и натиснете Enter. Ще се отвори Съветник за конфигуриране на Акаунти в електронната поща.
4. От първият екран на съветника изберете със стрелка радио бутона Добавяне на нов акаунт, след това с Tab намерете бутона Напред и потвърдете.
5. В следващият екран дайте отметка със стрелката на радио бутона POP3. това ще осигури свързване с POP3 сървър за изтегляне на електронна поща. Намерете и натиснете Напред.
6. В следващият екран има форми за попълване на данни на потребителя. Придвижването става с tab. В първото edit поле, попълнете Вашето име, такова каквото искате да се вижда в изпратените съобщения. Следва e-mail адрес: попълнете пълният си адрес. В следващите полета, Сървър за входяща поща (POP3): запишете – pop.gmail.com, а в Сървър за изходяща поща (SMTP): запишете – smtp.gmail.com. В последните две полета попълнете Потребителското си име и парола.
7. Като сте готови с попълването на данните с Tab намерете бутона Още настройки и го активирайте. В ново отворилият се прозорец със Ctrl + Tab намерете Изходящ сървър. Тук дайте отметка на Check Box Моят (SMTP) сървър изисква удостоверяване. След това със стрелка изберете радио бутона Използвай същите настройки като за моя сървър за входяща поща.
8. Със Ctrl + Tab се придвижете на страницата Разширени. С първият Tab попадате на edit поле, Сървър за входяща поща POP3, в което трябва да запишете: 995.
9. Следващият Tab води до Check Box, Този сървър изисква шифрована връзка (SSL), дайте отметка. 10. Следва отново Edit поле, Сървър за изходяща поща, в което се записва цифрата 465.
11. Отново следва Check Box, Този сървър изисква шифрована връзка (SSL), дайте отметка. Накрая намерете и потвърдете OK бутона.
12. Връщате се на предходният екран, потърсете в него бутона Проверка на настройките на акаунта. Като го активирате започва тест за въведените данни и ако всичко е наред ще се покаже съобщение за успешно завършени настройки.
13. След проверката, отидете на бутона Напред и потвърдете. Ще се отвори последната страница на съветника с поздравление. Натиснете бутона Край. Работа с Microsoft Outlook Express. След успешната настройка на програмата, на екрана се показва началният екран на Outlook. Сега с клавиша F9 може да изтеглите писмата от електронната поща. Натиснете F9, ще чуете процентното изпълнение на задачата. Като завърши изтеглянето, С един Tab преминавате в списъка с папките. Този списък е от вида Tree View. Движението по папките в списъка става със стрелките. В този списък има служебно създадени папки. Всяка папка съдържа сортирани по някакъв признак писма. Папката Входящи включва изтеглените писма, папката Изпратени включва изпратените от вас писма, папка Нежелана поща включва писмата филтрирани със спам и т.н. Със стрелка намерете папката Входящи, стандартно тя е на първо място в списъка. В тази папка се намират изтеглените писма. Когато се фокусирате и чуете Входящи, с един Tab ще преминете в полето със списъка на писмата. Чувате List Box и съответното писмо от списъка. Тук също се придвижвате със стрелките по писмата. Отваряне и Четене на писмо. Намирате със стрелките писмо, като чуете подателя и желаете да го прочетете натиснете Enter. Писмото се отваря в отделен прозорец, където със стрелките прочитате текста. След прочитане, затваряте прозореца с писмото с Escape. Фокуса се връща на предходният екран със списъка на писмата. Към някои писма може да има прикачени файлове. Изтеглянето на прикаченият файл, става когато е отворено писмото. Активирайте с клавиша Alt меню Файл и от падащият списък намерете Save Attachment, Запиши прикаченият файл. Отваря се познатият прозорец Запиши като. Фокуса стои на името на прикаченият файл, ако желаете веднага може да го преименувате. След това със Shift + Tab, отивате на List View,списъка с папки и файлове от компютъра. Избирате къде да се съхрани и с Tab намирате и потвърждавате бутона Запиши. Писмото се изтрива от списъка с Delete. Писмата от нежелани податели се блокират от контекстното меню с команда от Junk sub menu. Писане и изпращане на писмо. Изпращане на ново писмо става, както сте фокусирани във Входяща поща натискате Ctrl + N. Отваря се формата за писане на ново писмо. Фокуса стои на полето До, в което се попълва e-mail адреса на получателя. Придвижвате се с Tab. В следващото поле Относно, се попълва темата на писмото. С още един Tab попадате на бланката за писане на самото писмо. Като сте готови с текста на писмото, изпращате с Alt +S. Ако има проблем с изпращането намерете командата от файл менюто и потвърдете с Enter. Когато е отворена формата за писане на писмо може да изпратите прикачен файл. Отваряте Файл меню и надясно намирате меню Вмъкване. От падащият списък активирате опцията Вмъкни Файл. Ще се отвори прозорец за намиране на файла от списъците на компютъра. Със Shift + Tab отивате на List View и намирате файла за прикачване. С Tab се връщате на бутона Вмъкни и натискате Enter. Отговор на писмо. За да отговорите на дадено писмо, първо отворете в отделен прозорец писмото, прочетете го и натиснете Ctrl + R. Ще се покаже нов екран с формата за писане на писмо. . Фокуса застава на бланката за редактиране на текста и веднага може да започнете с писането. Полетата до: с адреса на получателя и относно: темата, са попълнени служебно. Остава празно само полето за копие до друг получател. До тях ще достигнете със Shift + Tab. Писмото се изпраща с Alt + S. Освен входяща поща има и папка изпратени писма, в която може да видите всички изпратени от вас писма. Microsoft Outlook Express има още много други полезни функции, които след началното запознаване с програмата може да изследвате сами.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com