ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Ръководства за начална компютърна грамотност

Това са ръководства за работа с компютър под Windows, посредством софтуерно приложение екранен четец и гласов синтезатор. Те са в помощ на потребителите с нарушено зрение за придобиване на начална компютърна грамотност. Екранният четец - Screen Reader, е многофункционална софтуерна програма за управление на компютъра с помощта на говорящ синтезатор. Цялата текстова информация подавана на екрана се изчита от речевият синтезатор. Управлението на компютъра се осъществява без мишка, само с клавишите от клавиатурата. Ръководствата са разработени за курсовете по компютърна грамотност провеждани в Дома на културата на слепите в гр. Варна. Освен началните стъпки с операционната система Windows, са разработени инструкции за работа с достъпни за екранният четец приложни софтуерни програми. Предоставяме консултации и помощ за инсталиране и настройка на специфичният софтуер за хора с нарушено зрение.
Информация може да получите на адрес гр. Варна ул. „Петко Стайнов“ № 3, Дом на културата на слепите, GSM: 0882/211 153, имейл: bezbarieiri1@gmail.com или чрез линка за контакт в сайта: www.bezbarieri.info.

Начални стъпки с Windows

ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

Начинаещият потребител е добре да знае най-общо за устройството и функциите на компонентите на един съвременен компютър. Персоналният компютър или съкратено PC, се състои от две основни части, това са: Hardware, с неговите реални технически компоненти и Software, включващ операционните системи и приложните програми. Това се отнася както за стационарните Десктоп компютри, така и за лаптопите. Да започнем с хардуерните елементи.

HARDWARE

MotherBoard, дънна платка, наричана още дъно или системна платка, това е Основен елемент без който не може да функционира персоналният компютър. Ако за процесора може да се каже, че е „мозъкът", то дъното е "нервната система" на компютъра. Това е основната платка, върху която се монтират всички задължителни хардуерни елементи без периферията. Тя осъществява връзката между отделните хардуерни елементи и периферните устройства на персоналният компютър. Дъното има 6 основни елемента, това са чипсета, процесорният цокъл, поддържаният тип памет, наличните шини, поддържаните устройства, и формата на дъното. Чипсета е съвкупност от логически чипове осигуряващи нормалната работа на всички елементи. Самото дъно трябва да поддържа работата на процесора и да има цокъл за него. Също така да разполага със слотове за RAM паметта, за хард дисковите устройства, куплонзи за мишка и клавиатура, паралелни, последователни, USB и FireWare портове, различни шини за връзка като ISA, PCI, AGP. Дънната платка може да поддържа различни системни честоти, измерващи се в MHz, а понякога има и различни екстри. Една дънна платка може да поддържа различни процесори, но винаги от един и същи тип. Смяната на процесора с такъв от друг тип почти винаги налага и смяна на дъното.
Централен процесор, (Central Processor unit), CPU или само процесор. Това е най-важният елемент от системата. Често го наричат “мозъкът” на компютъра. Той представлява интегрална схема, която изпълнява главните командни функции в персоналният компютър. От архитектурна гледна точка, съвременният процесор се състои от седем основни части. Това са Аритметично-логическо устройство, Управляващо устройство, Регистри, Декодиращо устройство, Кеш за данни и Кеш за команди, Интерфейсна шина за връзка и Устройство за предварително извличане. Скоростта с която работи процесора се тактува от управляващи импулси във времето, затова се нарича тактова честота. Измерва се в МегаХерци (MHz). При равни други условия процесорът с по-висока тактова честота ще е по-бърз. Архитектурата на различните процесори обаче е различна и затова има случаи, при които един процесор с по-ниска тактова честота извършва нещо по-бързо от друг процесор с по-висока тактова честота. Реалната производителност на един компютър се измерва в брой операции за секунда наречени мипсове. Тактова честота: измерва се в мегахерци, а в по новите процесори в гига херци. Един гигахерц .е равен на 1000 000 000 Hz. Един MIPS е равен на 1 милион операции за секунда. Съвременните процесори притежават нова архитектура и много ядра, които съществено влияят на тяхната производителност и функционалност.
Памет. Паметта се дели основно на два вида RAM и ROM. ROM паметта е само за четене, в нея е записан Биоса, софтуера на дъното. RAM или оперативната памет е абсолютно задължителен елемент. Служи като поле за оперативната работа на операционната система и приложните програми. Тя може да се прочита и записва и данните в нея да се изменят след което да се прехвърлят в хард диска. Това е много бърза памет, в която програмите и информацията се поместват след тяхното извикване. Обемът й се измерва в МегаБайтове (MB) и гигабайтове(GB). По принцип, колкото повече е тази памет, толкова по-висока производителност ще има един компютър. Това обаче зависи и от други неща. Скоростта на тази памет се измерва в честотата, на която тя може да работи и отново мерната единица са MHz. За скоростта на паметта обаче има значение и нейното средно време на достъп, което се измерва в наносекунди (ns). Колкото по-ниска е стойността на ns, толкова по-бързо дадена памет може да даде информация, намираща се в нея.
Хард диск, на английски HDD (Hard Disk Drive). Има два основни типа хард дискове: старите механични HDD и новото поколение SSD устройства. Твърдият диск е задължителен компонент за персоналните компютри. Това е паметта на вашият компютър, на него се инсталират операционната система и програмите, запазват се всички данни и по-късно се извикват от тази постоянна памет. Повечето компютри имат по един твърд диск локализиран вътре в компютърният корпус, именуван дисково устройство C. Обикновено се разделя на два или повече дялове, които приемат следващите букви D, E, F и така нататък. Бъдещето принадлежи на SSD новото поколение хард дисково устройство за съхранение на данни, използвано в компютрите. SSD дисковете заменят традиционните механични HDD твърди дискове, като използват флаш-базирана памет, която е значително по-бърза. По-старите технологии за съхранение на твърдия диск изпълняват по-бавно задачите, което често прави работата на компютъра ви по-бавна. SSD дисковете ускоряват компютрите значително по-бързо, поради минималното време за достъп и четене на информацията и бързото и пропускане. Освен вградени хард дискове на пазара се предлагат външни дискови устройства, които се свързват с кабелна връзка. Съхраняваната информация в диска се организира, подобно на библиотека, поставяйки файловете в папки, известни още като директории. Неговият обем се измерва в Мега, Гига и тера Байтове ( MB,GB, TB), скоростта на въртенето му - в обороти в минута (rpm - rotates per minute), а средното време за достъп до данни на него - в милисекунди (ms). На пазара вече се предлагат външни Хард дискови устройства, които се свързват през U S B входа на компютъра. Те могат да бъдат захранвани през U S B от компютъра, или със самостоятелно захранване на 220 волта.
Флопи дисково устройство , или просто флопи. Не е задължително, но е полезно и старите модели компютри го имат. Служи за четене на дискети. Дискетите са преносими носители на данни. Винаги е много по-бавно от който и да е твърд диск. В съвременните компютри не се инсталира вече. Компакт дисково устройство, CD-ROM. В съвременните компютри това устройство бе задължително, но сега много нови модели лаптопи се предлагат безнего. Оптичните дискови устройства биват четящи и записващи. В зависимост от дисковете с които могат да работят се делят на CD и DVD устройства. Работещите с дискове от 700 MB, имат лого CD-R, само за четящите а за записващите логото е CD-WR. Работещите с дискове от 4GB са DVD-ROM устройствата. Това дисково устройство, за разлика от CD-ROM, има многократно по-голям капацитет и се използва за разпространение на цифрови видеофилми и за публикуване на големи софтуерни пакети, които иначе биха заели по няколко компактдиска. На пазара има вече двуслойни DVD + WRустройства, които работят с двуслойни дискове увеличаващи капацитета от 4,5GB до 8,5GB. Графичен адаптер, или популярно наричан, видео карта. Този компонент е задължителен, освен ако дънната ви платка няма вградена функция да работи и като видео карта. Функцията й е да изпрати към екрана сигнали, които след това виждате като образ на монитора. Всяка видео карта има различни възможности. Едни функции са вградени в някоя карта, а други не. Допълнителните функции позволяват на картата да извършва дадени задачи по-бързо. Графичният процесор (имат го всички видео карти от последните няколко години) е мозъкът на видео картата, елементът, който изчислява почти всичко. Графичната карта също си има и памет, измерваща се в МегаБайтове (MB) или КилоБайтове (KB) за старите карти. В зависимост от това колко памет има картата, тя може да покаже различен брой цветове. Аудио карта, на английски е sound card. Този компонент осигурява на компютъра възможността да възпроизвежда и записва звук. За целта разбира се трябва да имате слушалки, тонколони и микрофон. Аудио картата осъществява връзката между компютъра и тези звукови устройства. Основната функция на аудио картата е да преобразува аналоговият сигнал в цифров, който се предава и записва от компютъра и обратното, да преобразува цифровият сигнал в аналогов, който се възпроизвежда от звуковата система. Важна част от аудио системата са тон колоните възпроизвеждащи звука. те биват активни и пасивни. Активните имат вграден усилвател, чрез койтосе регулира звука. Пасивните разчитат на мощността на аудио картата. Този компонент е особено необходим за потребителя с нарушено зрение, който разчита на звуковият синтезатор. Мрежова карта, LAN Card. Мрежовите карти са управляващи устройства за приемане и предаване на мрежови сигнали. Служи за връзка на компютъра с Локална или Интернет мрежа, към която е свързан. Мрежовата карта се поставят върху шината на дъното на компютъра. Интерфейсът й може да е I S A или P C I.

Периферни устройства

Монитор, функция на това устройство е да покаже, чрез графичният интерфейс на потребителя какво прави. Старите монитори бяха с електронно -лъчева тръба (CRT), а новите имат дисплеи с течни кристали (LCD). Размерът на екрана на монитора се измерва, както при телевизорите,по дължината на диагонала в инчове. Освен размера, мониторите притежават още няколко характеристики. Най-важната е честотата на опресняване, която показва колко пъти в секунда се опреснява образа. Измерва се в Херца (Hz). При стойност, по-ниска от 72 Hz човешкото око улавя пречертаването на образа и се изморява. Колкото по-висока е стойността на тази характеристика, толкова по-малко ще се изморява окото. Клавиатура, keyboard. Това е стандартното входно устройство, с което въвеждате данни в компютъра. Модем, modem. Модулира и демодулира сигнали за да може компютърът да осъществява връзка с мрежа през външна линия.
Скенер. Скенера е периферно устройство, което се включва допълнително към компютъра. Неговата функция е да сканира печатни издания, като книги, документи, снимки и др.от хартиен носител и да създаде електронно копие , файл с изображение. Сканираното изображение се съхранява във електронен формат. Това позволява да се конвертира в различни редактируеми текстови формати и да се запише на твърдият диск на компютъра. Много удобно и полезно устройство за потребителите с увредено зрение. Принтер. Върши точно обратната работа на скенера - разпечатва на хартия данните съхранени в компютъра. Печатното периферно устройство обръща файловете от електронен формат в документи на хартиен носител. На пазара са се наложили три основни вида принтери , матрични, мастиленоструйни и лазерни. Един принтер може да бъде цветен или черно-бял. Мишка. Това е най-разпространеното посочващо устройство. Служи за придвижване на курсора по екрана и улеснява извършването на много операции. Сменяем диск, Removable disc, наричан популярно флаш памет. Това е преносимо запаметяващо устройство, което се свързва към компютъра и се управлява от централния процесор. Има функция на външна памет, с която се въвежда или извежда информация от компютъра.

SOFTWARE

Операционната система е базисна платформа, която осигурява управлението на персоналният компютър и принадлежащите му устройства. Windows има две основни 32 и 64 битови платформи. Операционната система се състои условно от три основни компонента, ядро,обвивка и допълнителни програми. Ядрото е най важната част от операционната система , която комуникира директно с компютъра. Обвивката наречена още потребителски интерфейс, е предназначена за потребителя. Посредством интерфейса потребителя показва на компютъра какво точно иска от него. Има два вида интерфейси, команден и графичен. С командният управляваме компютъра, като въвеждаме с клавишите набор от команди. Графичният интерфейс предлага във вид на работен плот икони и други символи, които потребителя посочва с мишката. Допълнителните програми, обикновено са най необходимите софтуерни приложения, включени в операционната система. Например Windows включва Internet Explorer Media player и др. Приложният софтуер представлява набор от програми с които дадена операционна система може да работи. На практика потребителя работи с тези приложни програми, а не със самата операционна система. Затова е важно при избора на операционна система да се има предвид нейната съвместимост с множество приложни програми.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com