ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Ръководства

NVDA (екранен четец)

Windows

MS Word

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Avast Antivirus

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer 8

Skype 3.8

Skype 5.3

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

АУДИО ФАЙЛОВЕ

Несъмнено MP3 е най-популярният аудио формат. Пълното му наименование се изписва като MPEG-1 Layer 3. Файла с разширение mp3 е е предназначен за съхранение и компресиране в цифров вид на аудио данни. Той е създаден с цел да се намали размера на аудио файловете, като същевременно се запази максимално качеството на оригиналният запис. Обема на необходимата информация за възпроизвеждане на звуков сигнал се намалява многократно (над 10 пъти). Mp3 е от типа Lossy, т.е.със загуба файлове формати. Това означава, че при конпресиране има реална загуба на информация, която възлиза на около 90% от цялата музикална информация. Същевременно качеството се запазва, що се касае до възможностите на възприятие от човешкото ухо. Най-общо казано, това се постига с методите на;
първо, отстраняване на информация с честота, която човешкото ухо не може да възприеме, второ, замяна на повтарящи се битове с по кратки кодове и трето с режима на Joint Stereo. Качеството на mp3 формата зависи от следните два показателя: Sampling rate и Bit rate. Sampling rate, честотата на семплиране определя частите от сигнала за една секунда, които се вземат от постоянният сигнал за да се създаде раздробен цифров сигнал. Измерва се в (hz), херци. За възпроизвеждане на даден диапазон от честоти, честотата на семплиране трябва да е двойно по-висока от реалната максимална честота, която желаем да постигнем. Например един обикновен компакт диск има честота на семплиране 44100 Hz, или (44,1 khz.), което означава, че той може успешно да възпроизвежда звукови честоти до горна граница около 22050 Hz. Сравнена с възможностите на човешкият слух тази честота е повече от достатъчна. Другият важен показател за качеството на mp3 е Bit rate. Той показва количеството битове за единица време, които са използвани за пресъздаване на постоянен сигнал. Измерва се в kbps, килобити в секунда. Колкото повече килобити в секунда има, толкова е по-реално пресъздаването и от там идва по-високото качество на MP3 файла. Най-често използвани битрейти са 96, 112, 128, 160, 192, 256 и 320kbps.
За създаване на компресирани аудио файлове се използват три режима на кодиране на звуковата информация. Това са CBR, A B R и VBR. Режима на кодиране CBR, чието пълно наименование е Constant Bit Rate, задава една непроменлива стойност за битрейта, която се запазва по време на цялата песен. Другият режим A B R,с пълно наименование Average Bit Rate, задава средно аритметична стойност на битрейта, към която енкодерът сепридържа. Получава се файл със същият размер както при CBR режима, но с по добро качество. Във VBR, Variable Bit Rate режима, се определя долна и горна граница на битрейта, след което енкодера автоматично решава на кой сектор каква стойност да даде. Получава се по-голям файл, но с по-добро качество, защото там където е необходимо в даден кадър се дава повече битрейт, докато при CBR режима той остава постоянен. Създаването на качествен mp3 файл зависи също така и от избора на енкодер. Енкодера кодира музикалните файлове от аудио формат в mp3. Lame е може би най-добрият за момента енкодер, който е безплатен и с добра поддръжка. Други аудио формати с високо ниво на компресия и с добро качество са: • AAC – Advanced Audio Coding; това е един формат сочен за официален наследник на mp3. • OGG, Vorbis това е формат ефективен с потенциал, но не се е наложил на пазара. Освен този тип има други аудио формати, които са създадени също в режим на компресиране без загуба на качеството. При тях се използват същите методи на компресия както в mp3, но информацията се преподрежда така, че да заема по-малко място и нищо не се изхвърля. За разлика от mp3 компресията е само от два до три пъти по-малка, но качеството е еднно към едно спрямо изходният аудио файл. Най-популярни са: FLAC и WAV. Този тип файлови формати има многократно по –голям размер в сравнение с mp3, но е чудесен начин за създаване на музикален архив. Защото е с по-високо качество и няма проблеми при транскодиране от един тип в друг. Накрая може да направим следните заключения: 1.Въпреки че при mp3 компресията има изхвърляне на информация, може да се получи добро качество. Това ще се случи, ако се подбере добър енкодер, висок битрейт, добър плеър, качествена аудио карта и не на последно място супер тон колони. Тогава е възможно mp3 да звучи така добре както оригинала. 2.LAME е оптимално по-добрият енкодер и е за предпочитане при конвертиране от аудио в Mp3 формат. 3.VBR е по-добър режим за кодиране на музикалната информация. 4.Транскодирането, прехвърлянето обратно от mp3 в аудио формат няма смисъл и не може да върне предишното качество. 5.Режима на Joint Stereo, ако не е по-добър то има същото качество като обикновеното стерео. 6.Добър музикален архив с високо качество може да да се създаде с аудио кодеците FLAC и WAV. За да си направите бързо и лесно, със сравнително добро качество рип на аудио диск в Mp3 формат, може да използвате програмата CDex.


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com