ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA - екранен четец

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

NVDA - екранен четец (софтуерно приложение за потребители със зрителни затруднения)

Настоящата инструкция за инсталиране, настройка и работа с екранният четец NVDA, се отнася за Windows 10 и NVDA версия 2023.3.3. Защо е нужен екранен четец за потребители с нарушено зрение? Работата с компютри, мобилни и други дигитални устройства се осъществява предимно чрез графичен интерфейс, изискващ зрително възприятие от потребителя. Това разбира се поставя сериозна бариера за достъп до новите технологии на хората изгубили частично или напълно зрение. За хората със зрителни затруднения има разработени софтуерни приложения - екранни четци и гласови синтезатори, които правят достъпна работата с дигиталните устройства. Един такъв достъпен, с безплатен лиценз софтуерен продукт, който се разработва в помощ на незрящите потребители за работа с персонален компютър, е екранният четец NVDA. NVDA е съкращение от, (NON VISUAL DESKTOP ACCESS ), което означава, Без зрителен достъп до настолен (персонален) компютър. Това софтуерно приложение предоставя достъп на слепи и слабо виждащи хора, посредством синтетичен глас и брайл, до компютри под Windows без допълнително заплащане. NVDA се разработва от NV Access с помощта на общността. Надграждащата разработка на NVDA разчита на дарения.
Основни възможности на програмата:
1. Поддръжка на популярни приложения, включително уеб браузъри, клиенти за електронна поща, програми за интернет комуникация и офис пакети.
2. Вграден пакет гласови синтезатори espeak, поддържащ над 20 езика, включващ българският. Отделно от това NVDA дава възможност на потребителя да чете текст на различни езици, ако той разполага със синтезатор на реч, който поддържа тези езици.
3. Предоставяне на информация за форматирането на текста, като име и размер на шрифта, стил и проверка на правописа, когато това е възможно.
4. Автоматично докладване на текста под курсора на мишката и по избор звуково известяване за позицията му на екрана.
5. Поддръжка за много обновяеми брайлови екрани.
6. Възможност за стартиране от USB и други преносими носители без нуждата от инсталация.
7. Лесен за използване говорящ инсталатор.
8. Преведен на много езици.
9. Поддръжка на съвременните версии на Windows, както 32, така и 64 битови варианти. Възможност за работа в екрана за вписване в Windows и други защитени екрани.
10. Поддръжка на често използвани интерфейси за достъпност като Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 и UI Automation. Поддръжка на командния интерпретатор на Windows и конзолните приложения.
11. NVDA се разпространява с eSpeak, безплатен, с отворен изходен код, многоезичен синтезатор на реч.
12. За потребители, които притежават обновяем брайлов дисплей, NVDA може да предостави информацията под формата на брайл.

Инсталиране на NVDA

Новата версия на NVDA може да изтеглите от официалната страница на NVDA и да стартирате инсталационният файл или да използвате опцията за обновяване на старата версия инсталирана на компютъра. Ето линк от който да изтеглите текущата версия:

https://www.nvaccess.org/download

Придвижвайки се в страницата с Tab, преди бутона Dowload, който активира изтегляне на инсталационният файл, попадате н група опции за дарения, Donation. NVAccess е благотворителна фондация която се нуждае от подкрепа на хората с нарушено зрение по целият свят. Ако в момента не желаете или нямате възможност да направите дарение натиснете радио бутона Skip donation this time,което ще позволи продължаване процеса на изтегляне. След това активирайте бутона Download. В един инсталационен пакет са включени , стационарно и преносимо копие на NVDA. Следвайте следните стъпки:
1. Изключете други четящи екрана приложения. Активирайте файла nvda.exe. След стартиране на exe файла се включва временно копие на NVDA, което позволява на потребителя с екранен четец самостоятелно да изпълни задачата. Ако имате на компютъра по-стара версия, тя автоматично ще бъде премахната и ще се инсталира новата.
2. Започва процес на разархивиране, изчакайте. Чувате стандартният сигнал, зарежда се временно копие на NVDA. По подразбиране, в зависимост от езиковият интерфейс на Windows10, се включва говор със съответният език, на синтезатора E-speak. Ако интерфейса на Windows 10 е на български език, може да се включи опцията OneCore, със синтезатор на българският глас Иван.
3. Следва прозореца на NVDA диалог съдържащ лицензното споразумение. С Tab намерете Съгласявам се, поле за отметка и натиснете клавиша Space за отметка. Продължете с Tab и ще намерите следните бутони инсталирай на този компютър, Създаване на преносимо копие, Продължаване на работата и Отказ. Ако изберете и потвърдите с Enter бутона Инсталирай на този компютър, NVDA ще се инсталира на Вашият компютър. Ако изберете създаване на преносимо копие, ще се създаде такова на посочена от вас папка. В случай, че изберете бутона Продължаване на работата, може само да ползвате временното копие на NVDA, което след изключване на компютъра ще изчезне.
Инсталиране на NVDA на компютъра.
След стъпката с отметката на съгласието с лицензното споразумение, активирайте бутона Инсталирай на този компютър. При наличие на предишно копие, то ще бъде автоматично обновено. Следва диалогов прозорец за настройки. В него има Check Box полета, дайте отметки със Space (интервал) на тези опции които желаете. Това са стартиране на NVDA с Windows, икона на Работен плот и избор на команден клавиш. Забележка потребителя може да избере за команден NVDA клавиш между двата бутона Insert И Caps Lock. Оставете Insert като основен функционален клавиш на NVDA. За да продължите с инсталирането, натиснете бутона Продължи. Чувате звуков сигнал за процеса на напредък. Като приключи се появява диалог с информация за успешен край на инсталацията, който изисква потвърждение на OK бутон. NVDA се зарежда, отваря се Welcome диалог, в който се предлага избор на CapsLock като NVDA бутон вместо бутона по подразбиране Insert. Може да забраните показването на този прозорец всеки път при стартиране, като премахнете отметката от CheckBox и потвърдете OK бутона. След първоначално инсталиране NVDA стартира говор на език по подразбиране. Ако имате инсталирани на компютъра българските синтезатори Speech Lab или новият NuralSpeech Lab с гласовете Гергана, Александър и Христина, може да ги изберете от менюто.
Да започнем с настройката на гласа (първа стъпка) 1.С бърз клавиш Insert + N се отваря меню NVDA.
2.Със стрелка надолу намирате под меню Настройки.
3. Стрелка надясно отваря списъка с настройките. Избирате Опции и потвърждавате с Enter.
4. Отваря се диалогов прозорец съдържащ списък с категории. Придвижвате се със стрелките.
5. Избирате Основни и разгръщате с таб съдържащите се опции. Първо попадате на списък с езици, който е свит. Отворете го с Alt + стрелка надолу и изберете български. За смяната на езика се изисква рестартиране.
6. Продължете със стрелки по списъка с категории до Реч. Разгръщате с Tab опциите на Реч за избор на речев синтезатор.
7. Намирате поле с платформи за речеви синтезатори, в което по подразбиране е избрана платформата на вградените електронни езици, e-speak. Ако желаете друго, Продължете с Tab до бутон Промени и потвърдете със Space. Списъка е свит, разгърнете със дясна стрелка. Падащият списък съдържа следните елементи: E-speak NG, Microsoft Speech API 5, Windows гласове OneCore, функцията без глас. За да включите българските гласове на Speech Lab - Гергана, Александър и Христина със стрелките избирате MICROSOFT SPEECH API VERSION 5 и потвърждавате с Enter.
8. Отваря се диалог с настройки на гласа. От падащ списък с гласове избирате един от инсталираните. С клавиша Tab разглеждате и избирате стойностите на останалите настройки. Потвърждавате избора с Enter бутоните Apply и OK.
Препоръчително е преди да започнете работа с NVDA да се запознаете с ръководството на потребителя. Отворете с Insert + N меню NVDA, със стрелките намерете Помощ. С дясна стрелка попадате на Ръководство на потребителя, потвърдете с Enter. Ще се отвори през интернет браузър страница в HTML формат. В ръководството е описано всичко, което е необходимо да знае потребителя.
Настройки за четене на текст. Потребителя може да избере какво да бъде докладвано при четене на текст. Особено е досадно изговарянето „грешно изписан“ при среща в текста с граматическа грешка. Това може да се промени от меню Опции в категорията „Форматиране на документ“, от която да се премахне отметката в докладване на грешки в правописа.

Бързи клавиши

Отваряне на диалога с основните настройки - NVDA+Ctrl+G.
Избор на речев синтезатор - NVDA+Ctrl+S.
Отваряне на диалога с гласовите настройки - NVDA+Ctrl+V. Стартиране на NVDA, бърз клавиш по подразбиране - Ctrl + Alt + N.
Излизане, изключване на NVDA – Insert + Q.
Превключване до следващ режим на преглед – NVDA + 7 от цифровата клавиатура.
Превключване до предишен режим на преглед – NVDA + 1 от цифровата клавиатура.

Навигиране с NVDA

В обектите, които са на фокус и позволяват придвижване и редактиране на текст може да се придвижвате в текста с каретката, известна още като курсор за редактиране. Това става по стандартният начин със стрелките, бутоните Page Up, Page down, Home и End. NVDA има свои курсори един от тях е курсора за преглед. За него има някои настройки , които ще намерите в менюто на NVDA от Настройки от там изберете Курсор за преглед. По подразбиране той е ограничен в текущия обект, но придвижването му може да се освободи след преминаване в режим на равнинен преглед. Предназначението на този курсор е да прочитаме текста в обектите, където няма каретка с клавишите от цифровата клавиатура както следва: - 7, 8 и 9, за четене по редове, 4, 5 и 6, за четене по думи и 1, 2 и 3, за четене по букви. Имате избор между две възможности, с режим на включване или изключване. При първата, когато движите курсора за преглед, каретката не се движи заедно с него, което позволява да прегледате текста без да губите позиция. Другата е активна по подразбиране, когато курсора за преглед следва PC курсора и също така каретката (това е курсора за въвеждане на текст). Режима на равнинен преглед се активира с NVDA+7отЦифровияБлок, Това позволява на курсора за преглед да се движи свободно в прозореца на приложението. Обратно NVDA + 1 от цифровият блок връща фокуса до обекта с текста върху който е курсора за преглед в режим на равнинен преглед. Обичайно се работи с приложенията, използвайки команди, местещи фокуса и каретката. Освен това имате възможност да изследвате текущото приложение или операционната система без да местите фокуса . Също може да използвате обекти, които не могат да бъдат достигнати чрез клавиатурата. В тези случаи можете да използвате навигацията по обекти. По-подробна информация за навигиране с NVDA може да получите в т.5 от ръководството на потребителя.

Как да си създадем преносимо копие на NVDA

Преносимото копие NVDA, записано на сменяем USB диск, прави възможна работата с екранният четец, без да бъде инсталиран на компютъра. Достатъчно е да се запише папката с преносимото копие в някой сменяем диск, от където да се активира. Как да го създадем?
1. След активиране на инсталационният файл на NVDA и приемане на лицензионното споразумение, кликнете на бутона Създаване на преносимо копие. Отваря се диалог за избор на папка в която да се съхрани преносимото копие. Първото поле е за въвеждане на име на папка. Ако нямате идея, продължете с Tab и намерете бутона Избор, натиснете Enter. Отваря се списъка с папките от компютъра. Фокуса попада на Edit поле за име на папка. С Shift + Tab се фокусирайте на List View, списъците с папки и файлове в компютъра. Намерете със стрелките папката, в която желаете да съхраните преносимото копие. Ако искате да създадете нова папка, с таб намерете бутона Make New Folder и потвърдете с Enter. Чувате нова папка полето за името е активно може веднага да я Преименувате. След това отново с Tab намерете и потвърдете OK бутона.
2. След избора на папка, с Tab потърсете в прозореца бутона Продължете и потвърдете с Enter. Чува се звуков сигнал за прогреса на изпълнението, изчакайте докато преносимото копие на NVDA бъде създадено. Ако всичко е наред следва диалог уведомяващ потребителя за успешно завършена операция,изискващ потвърждение на бутона ДА. Работа с преносимата версия.
Поставете в компютъра сменяемият USB диск. За да стартирате NVDA намерете от папката със създаденото преносимо копие NVDA exe и потвърдете с Enter. След отваряне на папката се намира лесно, с първото натискане на буквата N фокуса за става на него. След това отворете настройките за избор на синтезатор с Insert+Ctrl+S, избирате от падащият списък синтезатора e-speak, След това с Insert+Ctrl+V, отваряте гласовите настройки и от падащият списък избирате bulgarien test.

Добавки за NVDA

NVDA е много гъвкав и разширяем екранен четец. Добавките за NVDA са допълнителни пакети, които могат да бъдат изтеглени и инсталирани във вашето копие на NVDA за да разширят съществуваща функционалност или да добавят изцяло нови функции. В уеб страницатаза добавки на NVDA, ще намерите добавки, които са създадени и публично прегледани от членове на общността. Моля, обърнете внимание, че много от тези добавки не са предоставени от NV Access, така че същата не може да бъде държана под отговорност за тези добавки. Ако желаете да разгледате актуалните добавки и да получите информация за тях направете следното: От меню Настройки на NVDA, намерете подменю Инструменти и от него потърсете Мениджър на добавките. Отворете го. С таб намерете бутона Сдобиване на добавки. Сайта с добавките се отваря директно от бутона Сдобиване с добавките. За да инсталирате добавка, първо трябва да я изтеглите от сайта. След това изпълнете стъпките: 1. Отворете с Insert + N,меню Настройки и отидете със стрелките в подменю Инструменти. 2. Изберете Мениджър на добавките. С клавиша Tab намерете бутона Инсталиране и го активирайте с Enter. 3. Ако имате инсталирана версия 2012.3 или по-нова, се отваря диалоговият прозорец за избор на файл. По стандартният начин за придвижване по списъци с Tab и стрелките идете до мястото, където е записана изтеглената добавка и изберете съответния пакет с добавката. Потвърдете бутона Отвори или директно натиснете Enter. 4. Веднъж щом натиснете Отвори или натиснете ENTER, в диалог NVDA ще ви попита за потвърждение дали наистина искате да инсталирате добавката. 5. Първоначално след инсталиране на добавката, NVDA трябва да бъде рестартиран за да можете да я използвате. 6. Премахване на инсталирана добавка става от Мениджъра на добавките . Внимание: Доколкото достъпа на добавките не е ограничен по никакъв начин от NVDA, което на теория може да включва достъп до вашата лична информация или дори цялата система, ако NVDA е инсталирано копие, много е важно да инсталирате само добавки от източници на които вярвате. Препоръчително е за потребителите, които имат интерес да се абонират за rss или atom източниците - за да бъдат информирани когато има налични нови добавки или нова версия на някоя добавка. Следните добавки са налични и се поддържат от общността:

OCR (оптично разпознаване)

Извършва оптично разпознаване на символи (OCR), за да извлече текста от обект, който е недостъпен по друг начин.За оптичното разпознаване се използва системата Tesseract. За да извършите OCR, се позиционирайте до въпросния обект, използвайки обектната навигация и натиснете NVDA+R. Може да зададете езика за разпознаване от менюто на NVDA, подменюНастройки, елемента Настройки на OCR.
1. Insert + R ,включва добавката OCR. Чувате Running OCR. 2. След това с цифрите от цифровия блок може да разгледате какво се е разпознало с курсора за преглед. 3. Ако искате да активирате някои обект, който по принцип не е достъпен, от тук можете да преместите курсора на мишката до текущия обект (този, който преглеждате в момента) с Insert + наклонена черта от цифрова клавиатура, 4. След това може да активирате с ляв бутон на мишката с НаклоненаЧерта от цифровата Клавиатура.

NVDA Remote

Добавката NVDA Remote е съвместима с NVDA 2018.3 и по-нови версии. Тази добавка предоставя възможност за управление на компютър с работещ NVDA от друг компютър с работещ NVDA. За повече информация относно тази добавка, посетете домашната страница на NVDA Remote.Ето и препратка за директно изтегляне на най-новата версия 2.2 на добавката NVDARemote:

https://nvdaremote.com/download/

Ако файлът се изтегли/запише с разширение .zip, променете го на .nvda-addon, с цел по-лесно инсталиране в NVDA.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail:bezbarieri1@gmail.com