ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

Начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Електронна поща

Електронна поща е популярното название на Web базиран вариант за осъществяване на електронна кореспонденция. Получаването и изпращането на поща се осъществява чрез Интернет браузъри, като Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др. Намирането и отваряне на Web базираната поща става с въвеждане на нейният Web адрес в някой интернет браузър. Да се запознаем с най-често използваните термини за работа с електронната поща.
Профил, това е набор от лични данни и парола, служещи за разпознаване на отделният потребител в глобалната мрежа и разрешаване на достъпа му до някой сайт или поща. Данните се въвеждат в специални регистрационни форми, които са стандартни за повечето сайтове и електронни пощи. Те включват уникално потребителско име и парола за всяко регистрирано лице. E-mail Adress, създава се след успешна регистрация в някоя електронна поща. Имейл адреса е уникален за всеки потребител и се състои от потребителското име на регистрираното лице и Web адреса на пощата, разделени със символа @, (маймунско а). С него се адресират електронните писма и същевременно се идентифицират самите потребители. Акаунт, (Account), термина идва от английският език и означава сметка, отчет. Думата обикновено се използва в банковото дело, но в компютърната терминология означава създаване на потребителски акаунт на някой сървър. Когато потребителя се регистрира в дадена поща му се разкрива потребителски акаунт. Това означава създаване на отделна директория с определен размер на пощенският сървър. Достъпа до тази директория става само за оторизирани потребители, чрез потребителско име и парола. Пощенска кутия, (E-mail box), пощенските кутии са мястото, където се доставя входящата електронна поща. Те заемат основната част от потребителският акаунт, който е разкрит в дисковото пространство на пощенският сървър, предоставено на потребителя според условията на съответната поща. В пощенските кутии се съхраняват електронните писма. Пощенски клиент, (E-mail Client), това са приложни програми, чрез които потребителя може да организира своята електронна кореспонденция, без да влиза в пощата си през интернет браузър. Използвайки протоколите POP 3, IMAP и SMTP, пощенският клиент получава и изпраща писмата на потребителя. Използването на пощенски клиент е по-добрият начин за електронна кореспонденция на потребителите с проблемно зрение. POP 3 е съкращение от Post Office Protocol 3. Това е протокол, който e-mail софтуера на клиента използва за да изтегли пощата от пощенският сървър. POP 3 се поддържа от всички съвременни пощенски клиенти, като Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora и др. POP 3 е протокол за получаване на поща, при който писмата се съхраняват при клиента. IMAP е съкращение от Internet Message Access Protocol. Това е протокол, с който получените писма могат да се четат и управляват директно на e-Mail сървъра, без да се изтеглят от пощенският клиент на потребителя. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), е протокол посредством който се изпращат електронните писма. Клиентите, които желаят да ползват услугите на избрана електронна поща, първо трябва да се регистрират и да си създадат личен профил. По-принцип регистрацията и ползването на основните услуги са безплатни. За да стартирате регистрация, отворете интернет браузър и въведете адреса на избраната електронна поща. В началната страница на пощата намерете с клавиша tab линка Регистрация. Натиснете Enter, ще се отвори страница с форми, текстови полета за попълване на вашите лични данни. Придвижването по отделните текстови полета става с клавиша Tab. Въвеждането на данни е задължително в полетата обозначени със звездички. Първо всеки потребител трябва да си избере потребителско име и парола, които ще бъдат въведени в регистрационната форма и чрез тях като клиент , ще бъде допуснат в електронната поща. За начинаещите с увредено зрение е по-добре да се регистрират с помощта на някой зрящ, тъй като има за попълване на код в картинка. Освен това всяко поле е придружено с пояснителен текст, който е възможно да не се чете при набиране на текст. Необходимо е да се изключва режима на писане с клавиша плюс и след прочитане със стрелките на пояснителният текст, отново да се включи режима за въвеждане на данни с Enter. След успешната регистрация Вие имате уникално потребителско име, парола и e-mail адрес, така може да работите и да ползвате услугите на пощата. Влизането в пощата, може да стане през интернет браузър или със софтуерно приложение пощенски клиент.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com