ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

ИНТЕРНЕТ - MICROSOFT EDGE

Понятие за Интернет

Понятието за Интернет обикновено се свързва с трите www, отнасящи се за услугата – World Wide Web. Тя представлява огромна мултимедийна мрежа, от свързани с хипер връзки web страници. Web, на български означава паяжина. Интернет на практика действа като мрежа от най различни компютри, свързани по между си. В тази мрежа ние сърфираме. Сърфиране в мрежата означава, потребителя да прескача без ограничения, от една в друга web страница намираща се в интернет. Това става с помощта на хипервръзките между отделните персонални компютри и сървърите. Хипервръзка на английски е Hyperlink, съкратено понятието за връзка е Link. За да могат компютрите да комуникират помежду си те трябва да се идентифицират и да ползват еднакъв език. Общуването между компютрите се осъществява посредством така наречените протоколи, представляващи съвкупност от правила приети от всички на пазара. Един от най важните протоколи е свързан с името чрез което се идентифицира всеки един компютър в мрежата. Това е така нареченият интернет протокол или IP адрес. Реалният IP адрес е уникален и различен за всеки един компютър, чрез него той се разпознава в мрежата. Друг важен елемент е HTTP протокола с който се осъществява размяната на информация между компютрите. HTTP означава хипер текст трансфер протокол. Посредством него компютрите си обменят по едни и същи правила хипер текстове съдържащи освен обикновен текст и други елементи като линкове, графики, видео, музика и друга информация. Реалното му действие се вижда при отваряне на сайтовете. FTP е друг протокол, който означава файл трансфер протокол. Чрез него компютрите си разменят информация само за файлове между FTP сайтовете.
POP 3, IMAP и SNTP са протоколи свързани с електронната поща. POP 3 и IMAP са протоколи за изпращане, а SNTP е протокол за получаване на имейли. Цялата информация в Интернет се обменя посредством така наречените сървъри. Това са компютри със специални функции, които съхраняват информация на сайтовете и предоставят услуги на клиентските компютри. Програмите с които се осъществяват връзките между сървърите и компютрите се наричат браузъри. С тяхна помощ се отварят сайтовете и се разглеждат свързаните с линкове интернет страници. Уеб хостинг е услуга, която позволява да се разположи и управлява интернет страница на отдалечен сървър с директна свързаност към интернет мрежата. Хостинга е свързан с понятието Домейн, означаващо притежание на регистрирано име, което кореспондира с точно определен цифров IP адрес и не може да се повтаря. Името на домейна, прави интернет сайта видим от всеки компютър в световната мрежа. В края на името, разделена с точка има добавка, която показват нивото в йерархията на домейните в системата. Най-високото ниво TLD, (Top Level Domain), притежават два вида домейни -общи, като (.com, .org, .net, .info) и национални (.BG - България, .US САЩ , .RU – Русия, .UK - Великобритания).

Съдържание, търсене и отваряне на сайт

Настоящето ръководство описва работата с операционната система Windows 10, интернет браузъра Microsoft Edge, с екранен четец и гласов синтезатор. Един сайт, като виртуална папка , включва в себе си множество страници. Интернет страниците са файлове, съдържащи разнородна информация, като текст, музика, картини, видео и представляват един мултимедиен продукт. Отделните страници са създадени от дизайнер, като документи в HTML формат с общ повтарящ се изглед в заглавната част. За да се намери и отвори един сайт в интернет, първо се изписва в полето за търсене на браузъра, името на домейна. В по старите версии на интернет браузерите, бе необходимо пред името да се посочи и протокола, който се изписва като http:// двуеточие черта. В съвременните браузъри, протокола се въвежда автоматично в адреса на сайта. Достатъчно е да се запише само името. В интернет мрежата може да търсите всичко, което си помислите, достатъчно е да въведете в полето за търсене на интернет браузъра някакво име. След това натискайки Enter, на екрана се появява списък с резултати от търсенето в мрежата, представени като линкове. Ето няколко полезни съвета как да търсите. Когато набирате текст, заграждайте с кавички думите, които вървят заедно. Така ще получите само точно такива резултати, които търсите. Ако търсите само песен, достатъчно е да въведете кавички пред част от текста на песента, условието е да бъде точно изписан. Поради кръстосаното търсене на информация от множество сайтове, се показват много свързани с дадено име или дума резултати. За да изолирате сайтове, които съдържат някоя дума,поставете пред нея знака минус. Например, ако търсите исторически факти за Левски или Ботев, поставете знака минус пред футбол. Обратно когато държите някоя дума да присъства задължително при търсенето, поставете знака плюс пред нея. Ако търрсите сайт, набирате името на домейна, за предпочитане на латиница, без интервали. По сигурно е да копирате точно адреса на търсеният сайт и с комбинацията Ctrl + V, да го поставите в полето за търсене. Когато името на домейна е правилно въведено , след натискане на клавиша Enter може да се отвори директно началната страница на сайта, или списък с подобни резултати. От списъка избирате линка с подходящият резултат и потвърждавате отново с Enter. Времето на зареждане зависи от скоростта на доставяният интернет и от ресурса на компютъра. Страницата се показва на екрана, изчаквате докато синтезатора съобщи 100% готовност и чувате броя на заредените линкове и фреймове. Това означава, че със сигурност страницата е заредена във виртуалният буфер на екранният четец. Тази информация започва да се чете, от виртуален курсор без прекъсване от горе до долу. Фактически екранният четец е създал виртуална страница, която чете в някаква логическа последователност, разминаваща се визуално с моментният изглед от екрана. Това може да обърка потребителя относно местонахождението в момента, защото заедно с четенето се мести и фокуса надолу. Препоръчително е да се спре изчитането с бутона Ctrl. След което да се позиционира фокуса в началото на страницата с Ctrl + home. Важно е за потребителите с малко, но достатъчно зрение да виждат обектите и курсора на екрана да изберат дали да работят със Jaws или без него. Смесеният начин на работа в Интернет може да ги обърка. Това е така, защото цялата информация от интернет страницата не се побира на екрана, когато се чете от виртуалният курсор тя се придвижва, но това не винаги съвпада с образа на екрана.

Изглед на прозореца с отворена интернет страница

Екрана с отворена Интернет страница изглежда по следният начин. В горната лента се вижда името и адреса на текущо отвореният сайт, екранният четец съобщава името му и браузъра, който го е отворил. Вдясно на лентата се намират иконите за минимизиране, увеличаване и затваряне на прозореца. Ако не чуете добре информацията за името, Може да прослушате отново заглавната лента с комбинацията Insert + T. Под заглавната лента се намират лента с приложения, поле за въвеждане на Web адрес за търсене, бутон за предпочитани сайтове и бутон с меню настройки. От тази област може да да направите персонални настройки за улеснена и бърза работа с браузъра. Придвижването по отделните полета с опции става с клавиша Tab. Самото съдържание на една страница от даден сай, трябва да се изследва стъпка по стъпка с клавишите за придвижване. Всяка страница от един сайт е оформена стандартно, в началото се повтарят заглавното лого и важните линкове, а по надолу следва същинската информация. Самите сайтове имат различен дизайн, В тях са включени много реклами, движещи се банери, гифове, снимки и графики, което затруднява изчитането на текстовата информация от екранният четец. Затова е нужно постоянство и търпение от потребителя докато се изследва всеки нов сайт. За избягване на тези затрудняващи елементи има приложения, които ги блокират. Такова приложение, което блокира рекламите и улеснява навигирането, е AdBloker Plus. Изтегляте го от официалната страница в интернет и се инсталира на компютъра. Приложението е съвместимо с най-популярните браузъри. Придвижването в интернет страниците се улеснява с помощта на бързи клавиши на екранният четец и достъпните браузъри. Ctrl + home води виртуалният курсор най-горре в началото на страницата, Ctrl + end води най-долу до последният ред. Клавиша Enter отваря връзка към следваща страница, обратно връщане към предходна става с Alt + стрелка наляво. За всеки елемент от основното съдържание на страницата има бързи клавиши.

Елементи на Интернет страницата

Интернет сайта съдържа множество Web страници. Всяка една Web страница е изградена от различни елементи, като основните са текст и свързващите линкове . Web страницата представлява един HTML файл, в който е кодирана съдържащата се информация. Абревиатурата HTML е съкращение от Hyper Text Mark of Language, което буквално означава съдуржание на хипер текст.
Връзки (Links).
Най-важните елементи от съдържанието в страницата са линковете, това са хипер връзките между интернет сайтовете, отделните страници и части от един сайт, чрез които се придвижваме в web мрежата. Те могат да сочат както към различни сайтове, така и към отделни страници и други места в страница. Трябва да се прави разлика между текст и линк. В линка се съдържа освен текст и команда с препратки към други страници и сайтове. Web дизайнерите използват за оформление на линковете на текст, графика, снимка, бутони, но при всички случаи екранният четец попадайки на тях съобщава линк. Движението по линковете става с Tab, а в обратна посока с Shift + Tab. Посоката на обхождане се извършва както в диалоговите прозорци, от ляво на дясно и от горе на долу. Отварянето на линка се задейства с enter. Движението с табове може да отнеме много време, особено ако в една страница има много линкове и други подобни елементи. Има бърз клавиш Insert + f7 , който игнорира останалите елементи и показва само линковете в текущата страница. Натиснат Insert + F7, отваря диалогов прозорец със списък съдържащ всички линкове. Със стрелките се придвижвате, избирате линк от списъка и го отваряте с Enter.
Фреймове ( Frames).
Друг основен компонент от HTML страницата е Frames, (рамка). Всеки фрейм представлява отделна страница (документ) и се изобразява в определена част на прозореца на браузъра, дефинирана още при създаването на страницата. Тези рамки затрудняват, както браузъра така и екранният четец. Ctrl + Tab, придвижва фокуса от Frame във Frame. Insert + F9, показва списък със всички фреймове в дадена страница.
Текст - основен елемент в съдържанието на страницата.
Освен линкове и фреймове, в страниците основното съдържание се показва в текстове. Придвижване и прочитане на съдържанието в текстовите полета става по стандартният начин със стрелките. Те обаче ще се движат и ще съобщават освен чистият текст, също така и по абсолютно всички елементи, които се намират на страницата, като линкове, графики, бутони, реклами и т.н. По този начин цялата информация ще бъде изчитана от екранният четец. Прескачане на елементите и фокусиране само върху текст, става с бърз клавиш с латинската буква N. Този бърз клавиш води до полетата съдържащи само текстове, които потребителя може да прочете спокойно със стрелките, без да попада на други елементи. Четенето на текст се базира на същите правила, както при текстовите документи. След първата буква N попадате на първият текст, след това отново с N може да потърсите друг, ако има такъв. Обратно със shift + N се връщате на предходният текст.
Текстово поле (Edit).
В Web страниците има обособени текстови полета предназначени за попълване от потребителите. В тях се въвеждат лични данни като търсена дума, потребителско име, парола и други. Екранният четец предлага бърз клавиш с латинската буква E, която прескача останалите елементи и води до Edit полета. Със всяка буква E се движим напред по полетата, а със Shift + E обратно. Тези текстови полета в HTML езика са познати като форми за попълване (Forms). До тях може да се достигне също и с буквата F. Когато потребителя попадне на Edit поле и желае да въведе текст в него, при разфокусиране е задължително да се отвори формата за писане с бутона enter. Тогава програмата съобщава Forms mode on и може да запишем текста по правилата за писане. Ако формата за писане не е отворена, въпреки че сме се позиционирали на полето вписването на текста не се приема. Без използване на екранен четец тези edit полета се отварят само с кликване на мишката върху тях. Тези edit полета не винаги се отварят автоматично. Когато се отвори такова поле, потребителя чува характерен звук на изпукване. Обикновено първото поле за писане в интернет страницата е полето на търсачката на съответният сайт. Със поредно натискане на латинската буква E се отива на следващите полета, ако има такива. Около всяко поле се намира пояснителен текст, какво и как да бъде попълнено в него. Зависи от дизайна на сайта дали този текст има етикет и ще се съобщи с фокусирането върху текстовото поле. По принцип трябва да се прочете и потребителя ползващ екранен четец да го чуе. Ако не се чуе, като е включена формата за писане, този пояснителен текст не може да бъде прочетен със стрелките или tab защото те са ангажирани за процеса на писане вътре в полето. За да се ориентираме какво да попълним в полето трябва да изключим формата за писане с клавиша плюс „+“ от малката цифрова клавиатура. Ще чуем Forms mode off. След като прочетем със стрелките текста, трябва отново да се позиционираме на съответното поле и отново да отворим формата за писане с enter.
Таблица (Table).
В повечето сайтове, в оформлението на страниците са вмъкнати таблици. Таблицата дава възможност за представяне на информацията в стегнат и подреден вид. Клавиша на буквата T води до началото на първата таблица. Всяко следващо T движи напред по други таблици, ако има такива в страницата, а Shift + T обратно. В много сайтове информацията в отделните страници е подредена в таблична форма. С този бърз клавиш потребителя попада веднага на заглавният ред на таблицата, като прескача предходните елементи. След това може да чете информацията в нея с клавишните комбинации познати от таблицата на Word, които са валидни за четене на текст и тук. Ctrl + Alt + стрелка надясно или на ляво, чете клетка по клетка съответно напред или назад, от хоризонталният ред. Ctrl + Alt + стрелка надолу или нагоре, чете клетките по вертикалните колони на таблицата. Ако в интернет страницата няма таблици програмата съобщава, че няма такива на английски There is no table in this page.
Заглавия (Headings).
Буквата H движи виртуалният курсор само по заглавията в интернет страницата, като прескача останалите елементи. HTML кодирането на Web страницата различава според големината на шрифта шест нива на заглавията. Heading level 1, означава заглавие от ниво първо, това е заглавие кодирано с най-голям шрифт. С буквата H се търсят изобщо всички нива на заглавията, първо от най-големите към по-малките. Ако знаете точно нивото може да го търсите направо със цифрите от 1 до 6. Обратно по заглавията се връщате със Shift + H. Много полезно е използването на буква H за придвижване в списъка с резултати , след търсене в интернет мрежата. Резултатите са подредени в списък, кодирани като линкове, под формата на заглавия от трето ниво. Придвижвайки се с H, Синтезаторът съобщава името на съдържащата се информация и Heading Level 3.
Списък (List).
Списъка е често срещан елемент използван за оформление на текста в страницата. Различаваме два основни вида: номерирани и неномерирани списъци. Със буква L се търси наличие на списък в текущата страница. С първата буква L фокуса прескача до първият списък, повтаряйки L продължавате до следващ и т.н., Обратно се връщате със Shift + L. Чувате съобщението, че това е списък и броят на съдържащите се в него елементи. След това със стрелките, нагоре надолу, може да прочетете отделните елементи от списъка. Ако страницата не съдържа списъци синтезатора съобщава за липсата им. Бързите клавиши са чудесна възможност за разглеждане на Web страници от потребителите с екранният четец Jaws.
Обобщение на командите с бързи клавиши.
Бързи клавиши за линкове: Tab - прескача от линк на линк в посока напред. Shift +Tab – прескача от линк на линк в обратна посока.
Insert + F7 – отваря списък с линковете от страницата.
Буква U – движи по не посетени линкове. Буква V – движи по посетени линкове. Бързи клавиши за фреймове.
Ctrl + Tab – движи от фрейм до следващ фрейм. Забележка: ако няма повече от един фрейм, Ctrl + Tab връща фокуса на предходната страница. Insert + F9 – отваря списък с наличните Frames от страницата.
Клавиш F 5– обновява съдържанието в страницата. Четене на текст в web страницата. Четенето става по правилата познати от урока за MS Word.
Буква N – прескача линкове и други елементи в страницата, застава в началото на текст. Shift + N, връща обратно по отделните обособени текстове.
Букква H – е бърз клавиш, който прескача само от заглавие на заглавие. Първо от най големите към по малките. От 1 до 6 - цифрите от 1 до 6, движат съответно по големината на заглавията. Заглавията в Интернет се групират по големина на 6 нива, (Level). Insert + F6, - показва списък със заглавията в страницата.
Буква L е бърз клавиш, който движи по списъци. Фокуса застава на първият елемент от текст оформен във вид на списък. Shift + L, Връща обратно. Буква T – прескача до таблица в страницата, фокуса застава на първият заглавен ред. Движението по клетките става по правилата за таблица в M S Word. Буквата E – води до Edit полета за попълване. Буква F – е бърз клавиш, който движи само по форми. Формите, съдържат Edit полета за попълване от потребителя. Enter – отваря формата за попълване, чувате (Forms mode on). Клавиша плюс „+“ - затваря формата, чувате (Forms mode off). Insert + F5 – показва списък с формите в страницата. Alt + стрелка надолу, - отваря списък от типа Combo Box.
Буква B – води до бутони в страницата.

Интернет браузър - Microsoft Edge

Как да изберем Интернет браузър? Един от най популярните в миналото достъпни за екранен четец браузъри бе Internet Explorer. В настоящото ръководство ще разгледаме актуалният за Windows 10 браузър Microsoft Edge, използвайки екранният четец Jaws и българският синтезатор SpeechLab. Препоръчвам и достъпните за екранен четец интернет браузъри Google Chrome и Mozilla Fire Fox.
Работа с Microsoft Edge. >br /> Намерете иконата на Microsoft Edge от работният плот и стартирайте с Enter браузъра. Първоначално при стартиране, по подразбиране се зарежда страница с нов раздел. Синтезаторът съобщава името на заредената страница и браузъра, който го е отворил, в този случай чувате, Нов раздел Microsoft Edge. Фокуса застава на лента за въвеждане на адрес за търсене. Edit полето е отворено и веднага може да набирате текста, на това което търсите в мрежата. В тази позиция, ако е имало предходно търсене, щом раздвижите стрелките се отваря падащ списък с хронология от адреси на сайтове. Излизане извън текстовото поле на търсене и преминаване в други полезни бутони с опции става с Tab. Придвижвайки се с Tab, в горната лента ще намерите още бутоните и менютата за Разширения, Предпочитани, Настройки и други.
Microsoft Edge предлага бързи клавиши, улесняващи сърфирането в интернет. Бърз клавиш за фокусиране в лентата за търсене или въвеждане на Web адрес – комбинацията Ctrl + буква L. След стартиране на интернет браузъра, на екрана се отваря прозорец със интернет страницата, фокуса застава на лентата за въвеждане на думи или адреса за търсене. Полето за писане е активно. Може веднага да наберете текста на търсената дума или адреса на сайта. Когато първоначалното търсене не дава очакваният резултат, може да се фокусирате отново в лентата за адреси, като натиснете комбинацията - Ctrl + L, или функционалният клавиш – F4. Полето за търсене е маркирано, веднага щом въведете нов знак предходният текст се изтрива и приема новото търсене.
Меню „Настройки“ - Alt + буква F. Когато на екрана е заредена страница, натиснете комбинацията Alt +F, ще се отвори падащ списък с настройки и други опции. Придвижвате се със стрелките. Намерете „Настройки“, потвърдете с Enter. Отваря се диалогов прозорец, от тук може да изберете настройки за да персонализирате и улесните работата с интернет браузъра. С първият таб попадате до Tree View списък с категории настройки, придвижвате се със стрелките. Като намерите категорията потвърдете с Enter. Разгръща се страница с бутони и опции за съответната категория, придвижвате се с табовете и избирате настройките.
По желание на потребителя може да се избере друга начална страница при стартиране на интернет браузъра. Настройка за избор на начална, (стартираща) страница.
1.Активирайте от Работният плот Microsoft Edge. Отворете страницата, която желаете да се стартира в нов раздел. Например Google.bg. 2.С бърз клавиш Alt + F отворете падащ списък с опции. Продължете със стрелките, изберете Настройки. Активирайте с Enter. 3.Дайте един Tab. Попадате на списък с категории, изберете „При стартиране“, влезте с Enter. 4.С един Tab намирате списък с радио бутони. Ако желаете отворената в момента страница да стане начална при нов раздел, изберете „Отваряне на определена страница“ , след това потвърдете бутона“Добавяне на нова страница“.
Бърз клавиш Ctrl + J – отваря списък с изтеглените файлове. По елементите от списъка се придвижвате със стрелките. С Enter отваряте файла на завършено изтегленият елемент. По подразбиране изтеглените елементи се свалят в директорията “Този Компютър“ - папка Downloads. Може да промените местоположението на папката за изтеглените файлове. Това става от меню „Настройки, в категорията „Изтегляния“, от бутона „Промяна на местоположението“. Когато активирате бутона „Промяна“, се отваря диалогов прозорец за избор на друга папка в която да се съхраняват изтеглените файлове.
Записване на текущият раздел като предпочитан - Ctrl + D. При отворена на екрана интернет страница, набирайки комбинацията Ctrl + D, адреса се записва в списък с предпочитани посетени сайтове.
Отваряне списък с предпочитани - Ctrl + Shift +O. По елементите от списъка с предпочитани се придвижва съ стрелките, отваря се с Enter. Прогноза за времето - Ctrl + Shift + Alt.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com