ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg


Ръководства

NVDA (екранен четец)

WINDOWS

MS WORD 2010

MS Word 2003

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer

Skype

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

понятие за HTML

PDF документ

Dropbox

Звукозапис

Настройка на Screen Reader JAWS

Настройки на Jaws. Екранният четец Jaws е софтуерна програма, разработка на Freedom Scientific , която прави достъпно ползването на компютър от слепи и слабо виждащи потребители. Текстовата информация показвана на екрана, се чете с помощта на гласов синтезатор. Екранният четец Jaws е разработен за Microsoft Windows. Операционната система Windows поддържа графичен и команден интерфейс. Потребителя със затруднено зрение може да управлява компютъра чрез командният интерфейс на Windows. Командният интерфейс осъществява връзка между компютъра и потребителя посредством клавишите. Това прави възможна работата с екранният четец Jaws. Програмата Jaws е платена. Последната версия от 2016 година е Jaws 18.

Потребителска настройка. Потребителят ползващ екранният четец Jaws трябва да може самостоятелно да прави някои настройки на програмата. Тези настройки ще му помогнат да персонализира параметрите на говора и четенето на текстовите елементи, с цел по-добро възприемане на информацията. Инструкцията се отнася за Jaws след версия 13. Но основното им съдържание е същото и в по-новите версии.. След успешно инсталиране на Jaws се отваря съветник за основни настройки, но това не заменя последващо персонализиране на настройките. Следвайте стъпките:
1 .С клавишната комбинация Insert + буква J отворете контекстното меню на Jaws. 2. Фокуса застава веднага на Options Sub menu. 3. Със стрелка надясно отворете списъка на това подменю. 4. Със стрелка надолу намерете Voices sub menu. 5. Натиснете стрелка надясно , ще попаднете на първият елемент Global Adjustment, тоест общи настройки. 6. Натиснете enter и ще се отвори диалогов прозорец на Global Voice Settings, където с бутона tab се ходи по следните полета: - Profile name и Synthesizer name, това е първото поле в което ще попаднете, от него трябва да изберете стандарта SAPI 5, на който работи българският синтезатор. - Language ComboBox, тук избирате със стрелките Bulgarian. - Voice Adjust , тук има списък Combo Box, по подразбиране е избрано All Contexts. - Rate, това поле съдържа left right slider, който е хоризонтален плъзгач. С него можете да определите скоростта на говора. Определя се в проценти,посредством лява или дясна стрелка, за начинаещият потребител е подходяща скорост от 60%. - Punctuation, в това поле се определя изчитането на препинателните знаци от Jaws. Чрез стрелките нагоре, надолу от списък можете да изберете none, никакви, some, някои, all, всички, most, повечето, препоръчваме да изберете none, или some. - Person, тук се определя кой глас на синтезатор да чуваме, в случая е само един на български, Гергана. - Pitch Pitch slider, плъзгач, който увеличава или намалява височината на гласа т.е.определя тембъра. Движи се със стрелките, препоръчваме 5%. - Volume, в това поле се задава силата на звука, но не може да се коригира при гласа Гергана. - Spell rate, тук се определя спелуването тоест изговарянето разчленено буква по буква. Освен от тук, тази функция в режим на четене, може да се задейства с комбинацията Insert + два пъти бързо цифрата 5 от малката клавиатура. Препоръчваме да се фиксира на около 40%. - Upper case, в едит поле за писане се определя с цифри разликата в интонацията при изговаряне на главните и малките букви при четене. Колкото е по-голямо числото, толкова разликата при изговаряне е по-голяма. Може да наберете цифрата 500. Накрая се стига до бутон Save as, който следва да се потвърди. Отварят се един след друг, още два диалога за потвърждение на избора по подразбиране за стандарта SAPI 5 и българският синтезатор, натиснете бутона Yes. Следват бутоните Apply и OK, които се потвърждават последователно с enter.

Включване и изключване на екранният четец.
Екранният четец Jaws, за потребителите с нарушено зрение е настроен да се стартира заедно с операционната система Windows. Понякога се налага да се рестартира програмата, поради претоварване и забиване на компютъра. Затварянето на Jaws става с Insert + F4. На екрана се появява диалогов прозорец и чувате Quit Jaws. Ако потвърдите с enter програмата ще се затвори, ако натиснете Escape, изключването се отказва. Бърз клавиш за рестартиране. След принудително изключване, следва въпроса за бързо включване отново на Jaws. Трябва предварително да се създаде бърз клавиш, с който лесно да се стартира ръчно програмата отново. За целта маркирате от Desk top иконата на Jaws и с Alt + Enter отваряте диалога на Свойства. Първото поле е Target, Цел, в което чувате името на програмата Jaws. Продължавате с Tab, докато чуете бърз клавиш, няма. Тогава записвате веднага, например буквата J, тъй като е началната от Jaws. Програмата добавя автоматично бутоните Alt и Ctrl. Бързият клавиш става Alt + Ctrl + J. Намирате с Tab бутона Apply, Приложи и потвърждавате с Enter. Продължавате с Tab, преминавате отново по полетата и трябва да чуете създаденият бърз клавиш Alt + Ctrl + J. Накрая търсите OK бутона и натискате Enter. Така бързият клавиш ще се създаде и с него може да се стартира ръчно Jaws. Избор на профил на синтезатора. Българският синтезатор Speech Lab, познат като гласа Гергана работи на стандарта SAPI 5. Със зареждане на екранният четец Jaws, По подразбиране се настройва първо да се включва българският синтезатор. Ако по някаква причина се промени профила с българският глас, има бърз клавиш Insert + Ctrl + S, който отваря списък с профили за гласовите синтезатори. От списъка със стрелките избирате стандарта SAPI 5 и с Enter потвърдете. За Speech Lab с гласа Гергана се избира стандарта SAPI 5.
Настройка за ползване на виртуалното Ribbon меню в новите версии на Microsoft Office от Jaws 1. Отворете документ на Word. 2. С бърз клавиш Insert+J активирайте контекстното меню на Jaws. 3. Със стрелка на долу намерете Utilities sub Menu; продължете със стрелка надясно; и стрелка надолу до Settings center и потвърдете с enter. 4. Отваря се диалога с настройките на Jaws. Със стрелка надолу потърсете опцията Miscellaneous, отворете с дясна стрелка и надолу намерете Use Virtual Menu и дайте отметка (check) с клавиша Space. 5. С Tab намерете бутона Apply, след това потвърдете OK бутона. След тази настройка придвижването по Ribbons менютата ще става по-лесно със стрелките.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com