ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

<

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Ръководства

Android

NVDA v.2018

(екранен четец)

Windows XP; Windows 7

Начални екрани Windows 10

MS WORD 2010

MS Word 2003

MS Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

Orbit Downloader

µTorrent

Internet Explorer

Skype 8

Електронна поща

SVD (Spider Video Downloader)

Readability

понятие за HTML

PDF документ

Dropbox

Звукозапис

READABILITY

Ако изпитвате необходимост от по-простичък Web изглед, без реклами и по-малко претрупани сайтове, можете да промените изгледът им, като използвате браузърната add-on (добавка), наречена Readability. Използването на тази добавка ви позволява да орежете уеб страницата само до статията, която четете - без реклами и с минимални навигационни менюта. Приложението е отлично и за създаване на удобни за принтиране страници, включително от мобилни устройства. Добавката включва бутоните:
Read Now, Read Later и Send to Kindle.
Read Now - Почиства уеб страниците от съдържание, което отвлича вниманието и осигурява чист, удобен изглед. Изгледът Read Now е удобен за четене на дълги статии.
Read Later - Съхранява статии към вашия списък за четене за да се наслаждавате по-късно. Може да ги прочетете, когато и където искате, на вашия компютър, Amazon Kindle, или мобилни устройства.
Send to Kindle – Изпраща всяка статия директно на вашия Kindle (електронно устройство за четене) по-късно в удобен изглед за по-добра четливост.
Забележка: Kindle е устройство за четене на електронни книги от типа E-book. E-book четците са електронни книги или устройства, предназначени за четене на книги на електронен носител. Всяко устройство, което може да визуализира текст, по принцип може да се използва като електронна книга, но специфичното при E-book четците е, че те са предназначени точно за тази цел, тъй като те имат специфичен \"хартиен\" дисплей и много дълъг живот на батерията - около 2 месеца. Електронните четци са удобни за зрително възприемане на текста, има и модели с Audio изход, притежаващи опцията Text-to-Speech.
Указания как да добавите Readability към Интернет браузъра на Вашият компютър може да намерите на следният адрес:

http://www.readability.com/bookmarklets#msie

След като отворите указаната уеб страница и желаете да добавите приложението към internet Explorer на вашият компютър, намерете – Internet Explorer: 8 and below
Следвайте следните стъпки за да инсталирате Readability buttons на Internet Explorer.
1. Уверете се, че “Favorites Bar”, "лентата с предпочитани" е видима. Ако не е, отворете Файл меню, надясно от меню Изглед надолу от подменю лента с инструменти, изберете и дайте Check с Enter върху „лента с предпочитани“.
2. От web страницата селектирайте бутона Read Now и отворете контекстното меню с Application. От списъка потвърдете добави в лентата с предпочитани, (ADD to Favorites Bar). Ако получите предупреждение от защитата натиснете бутона Yes, Да.
3. Повторете действието с останалите бутони, ако желаете да ги добавите. Сега сте готови да ползвате Readability.
За да ползвате добавката Readability, отворете първо някоя web страница с Internet Explorer. Активирайте с Alt Файл меню и намерете надясно меню Предпочитани. От списъка на подменюто лента с предпочитани ще намерите бутона Read Now, потвърдете с Enter. Изгледът на страницата се променя и потребителя с екранен четец може да се придвижва безпрепятствено със стрелките по текста.

НАЧАЛНО ПОНЯТИЕ ЗА HTML

HTML е съкращение от HyperText Markup Language, което означава буквално "Разширен, хипер текст за описание". Това е език за създаване на web страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графики, текст, музика, анимация, както и връзки, линкове към други страници и сайтове. За създаването на Web страница са необходими основно две неща, текстов редактор и интернет браузър. Като текстов редактор е най-удобно да се ползва програмата Notepad, с която ще се създаде текстов файл. Този текстов файл впоследствие трябва да се запише с разширението .html. С това разширение ще се получи HTML документ, който ще се отваря по подразбиране от Интернет браузър, като Internet Explorer.

Още по темата HTML тук


За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com